Türk Kurtuluş Savaşı

Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki direniş hareketinin işgal kuvvetleri ve iş birlikçilerine karşı verdiği siyasi ve askerî mücadele

Kurtuluş Savaşı (İstiklâl Harbi veya Millî Mücadele), I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

Türk Kurtuluş Savaşı
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
 
Türk askerinin İzmir'e girişi, 9 Eylül 1922
  • Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. — Mustafa Kemal Paşa (Amasya Tamimi)
  • Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin ters talihini de yendiniz. — Mustafa Kemal Paşa (İkinci İnönü Muharebesi, İsmet Paşa’ya kutlama telgrafı)
  • Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. — Mustafa Kemal Paşa (Sakarya Meydan Muharebesi)
  • Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! — Mustafa Kemal Paşa (Başkomutanlık Meydan Muharebesi)

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikipedi'de Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.