Türkiye Komünist Partisi

Vikimedya liste maddesi
"T.K.P.'m benim, (...)
ömrümde yalnız seninle
ve senin safında olmakla övündüm"
Nâzım Hikmet
  • Biz isim fetişisti değiliz. Biz şekilci değiliz. Ancak TKP adı bizim için şeklin çok ötesinde bir değerdir. (...) Türkiye komünist hareketinin, eski TKP'nin, eski TİP'in, diğer devrimci hareketlerin yani Mustafa Suphi'nin, Şefik Hüsnü'nün, Hikmet Kıvılcımlı'nın, Behice Boran'ın, Deniz Gezmiş'in, Mahir Çayan'ın emek verdiği bu çok değerli geçmişimizi parçalara ayırmayı reddediyoruz. Bu mücadele tarihini bir bütün olarak doğruları ve yanlışlarıyla sahipleniyoruz. Bu anlamda Türkiye Komünist Partisi bu geçmişin herhangi bir parçasına indirgenemez. Bu mirastan devrimci bir gelecek üretmenin yolunun da buradan geçtiğine inanıyoruz. TKP'miz devrimci geçmişimizi geleceğimize taşımanın adı ve yolu olacaktır.[1]
  • TKP'nin kuruluşu, 10 Eylül 1920'de yapılan Bakû Kongresi değil, bir yıl önce, 22 Eylül 1919'da Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın İstanbul'da örgütlü mücadeleye başlamasıdır. (...) TKP'nin kuruluş tarihi, ayrıca bir ideolojik mücadele sorunu olmuştur. Türkiye toprağına bağlı olanlar, kuruluşun yalnız bir tarih gerçeği olarak değil, Türkiye emekçisine güven açısından da İstanbul'da olduğuna dikkat çekmişlerdir. İşçi sınıfının partisi, yurtdışında kurulmaz, emekçi sınıfların bağrından çıkar. Bakû'daki olay, yurtdışındaki harp esirlerinin kongresidir.
    Parti'ye yurtdışında kuruluş imal edenler, Türkiye emekçilerine değil, "Enternasyonal dayanışma" adı altında Sovyetler Birliği'ne bel bağlayanlardır. Kuruluş tarihiyle de, bu anlayışı aşılamak istemişlerdir. Bu tavırdan emekçi devrimi ve emekçi iktidarı çıkmaz.[2]

Kaynakça değiştir

Türkiye Komünist Partisi ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.
  1. tkp.org.tr
  2. Doğu Perinçek, "TKP'nin kuruluş tarihi", Rota, Aydınlık, 11 Eylül 2013.