Tasavvuf

İslam anlayışında ruhani teslimiyet Allah'a adanmışlık anlayışı

Tasavvuf ile ilgili sözler:

  • Tasavvuf yâr olup, bâr olmamaktır / Gül-i gülzâr olup, hâr olmamaktır.
  • Tasavvuf tariki, nefsi ayıklayıp temizlemek ve ruhu pak ederek lahut alemine yükselmek yoludur.
  • Tasavvufsuz semavi din olmaz. Tarikat tasavvufun kollarıdır ; fıkhın kollarının mezhepler olduğu gibi. Din ahlak ve güzelliktir. Çirkinlikler din değildir. Peygamber efendilerimizin bizlere tebliğ ettiği emr-i ilahiler öz olarak mekarim-i ahlaktır.
  • Tasavvufsuz yaşanan din salikine iman ve meziyetlerini veremez... “Verir zannı” ilmi ve manevi gaflettir.
  • Aşk-ı ilahinin tecellisi nefsin hazzının dışında, ruhun gıdası ,.yaratılışın sebebi hikmeti, İnsanlığın hal belgesi mana anlamı TASAVVUFTUR !.
  • Tasavvuf; dinin manası ve özüdür, ariflik ve irfaniyettir, salikinde bariz zuhuru görülen ehli zikirdir. kemali aşk-ı ilahidir. yeryüzünde halifemi yaratıcağım hitabının tecelli ve zuhur merci-i ,tevhit dininin manası ve aslı,İlmi ledünninin giriş kapusudur!..ricali gaybın mana ünüversitesi, salikının hazırlandırıldığı yerdir!...
  • Hakikatler felsefe ile çözülmez. İhlas, takva, vera ancak ALLAH’a ve Resulüne acabasız imanla elde edilir. Bu rahmet yolunun ismi tasavvuftur. Kesinlikle felsefe değildir!..

Ayrıca bakınızDüzenle

Tasavvuf ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.