Terence

(Redirected from Terentius)
Publio Terenzio Afro
Terenz2.gif
Latin yazar
Doğumu
İ.Ö. 190
Ölümü
İ.Ö.159


  • Sadece şimdiyi değil, aynı zamanda gelecekteki gelişmeleri de açık bir şekilde öngörebilen bir kimse bilgiye sahiptir.
  • Bütün umudum kendimde.
proximus sum egomet mihi
  • İnsanım, insana dair hiçbir şey bana yabancı olamaz.
"I am human and let nothing human be alien to me".
Homo sum: humani nil a me alienum puto.
  • Aşıkların kavgaları aşkın yenilenmesidir.
Amantium irae amoris integratiost.
  • Şimdiye dek söylenmiş hiçbir şey yoktur ki daha önce söylenmemiş olsun.
Nullumst iam dictum quod non dictum sit prius.
  • Aşırı kanun genelde aşırı adaletsizlik demektir.