Vikisöz:Tarafsız bakış açısı

Bu sayfa Vikisöz'ün resmi bir politikasıdır.
Editörler arasında kabul görmüş ve tüm kullanıcıların uyulması beklenen genel standartlar olarak kabul edilirler. Lütfen fikir birliği olmadan bu sayfada önemli değişiklikler yapmayın.
Kısayol:

Vikisöz'ün katı bir tarafsız bakış açısı (TBA) politikası vardır. Bu politika Vikisöz'ün temel olarak misyonuna en iyi şekilde herhangi bir konuda belirli bakış açılarını destekleyerek veya karşısına alarak değil, gerçeklerin adil ve tarafsız bir bir şekilde sunulmasına çalışarak hizmet ettiğini belirtir. (Elbette, hangi bakış açılarının bahsedilmeye değer olduğunun sınırları vardır ve bu bir çatışma alanı olabilir). Bu politika tüm Wikimedia projelerinde mevcuttur.

"Tarafsız bakış açısı", "Birleşmiş Milletler gibi uluslararası bir kurum tarafından benimsenen bakış açısı" ile karıştırılmamalıdır; Tarafsız tarzında yazmak, yaygın olarak benimsenen veya yaygın olarak saygı duyulan bakış açılarının bile mutlaka her şeyi kapsamayacağını kabul etmeyi gerektirir.

Tarafsızlık bir Vikisöz maddesi yazarken nihai hedef olsa da, tek bir yazar olarak bunu hemen başarmak zordur ve bu nedenle bazen (genel olarak viki yazımında olduğu gibi) karşıt bakış açılarının herkes tarafından kabul edilebilir tarafsız bir açıklama üretmek için dil ve sunum üzerinde uzlaştığı yinelemeli bir süreç olarak kabul edilir.

Kişinin elinden geldiğince tarafsızlığa yaklaşması ve başkaları tarafından getirilen iyileştirmeleri iyi niyetle karşılaması beklenir. Aksi takdirde iki veya daha fazla tarafın uzlaşmayı reddettiği ve bunun yerine birbirlerinin değişikliklerini tamamen geri aldığı bir düzenleme savaşına dönüşebilir.

Vikisöz için tarafsızlık

değiştir

Vikisöz bir alıntılar koleksiyonu olduğundan, tarafsız yazım daha az sıklıkla gereklidir. Bu, TBA'nın daha az resmi bir politika olduğu veya Vikisöz'de geçerli olmadığı anlamına gelmez. Vikisöz'de yer alan alıntılar, alıntılanan kişinin bakış açısını yansıttığı için TBA'ya uymak zorunda değildir. Ancak Vikisöz'deki tüm alıntı olmayan metinler (kullanıcı sayfaları hariç) TBA'ya uymalıdır. Bu, alıntı sayfalarındaki giriş metinlerini, ana ad alanına yönelik şablonları (herhangi bir görüşün lehine veya aleyhine tercih belirtmemelidirler, vb.) ve ilgili olduğu durumlarda Vikisöz ad alanının içeriğini kapsar.