Vladimir Lenin

Marksist kuramcı ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu
Vladimir Lenin
LeninEnSuizaMarzo1916--barbaroussovietr00mcbr.png
Doğum tarihi 22 Nisan 1870
Doğum yeri Ulyanovsk
Ölüm tarihi 21 Ocak 1924
Ölüm yeri Lenin Konağı
Wikipedia-logo-v2.svg Vikipedi maddesi
Notification-icon-Wikidata-logo.svg Vikiveri öğesi

Vladimir İlyiç Ulyanov, bilinen adıyla Lenin, Rus sosyalist devrimci, Ekim Devrimi'nin lideri, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin (SBKP) ilk genel sekreteridir.

SözleriDeğiştir

 • Biz insanüstü ya da sınıf bilinçsiz kavramlardan kaynaklanan tüm ahlaki ilkeleri reddetmekteyiz. Biz bunların toprak sahipleri ve kapitalistlerin yararı adına işçilerin ve köylülerin kandırılması, aldatılması ve akıllarının bulandırılması olduğunu söylüyoruz. Ahlaki ilkelerimizin tamamen proletaryanın sınıf mücadelesi çıkarlarıyla ilişkili olduğunu söylüyoruz. Ahlaki ilkelerimizin kaynağı proletaryanın sınıf mücadelesi gerçekleri ve ihtiyaçlarıdır.[1]
(3 Ekim 1920’de Genç Komünist Ligi’nin Üçüncü Tüm Rusya Kongresi'nde yaptığı konuşmadan)
 • Devrimci bir teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz.[2]
 • Vatandaşlar arasında dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır.
Lenin Toplu Eserler, 10. Cilt
 • Şiddet, elbette bizim düşüncelerimize yabancıdır.
Lenin Toplu Eserler, 23. Cilt
 • Silahsızlanma sosyalizmin amacıdır.
Lenin Toplu Eserler, 23. Cilt
 • İnsanlık henüz gelişmedi ve biz henüz işçilerin, tarım emekçilerinin, köylülerin, asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz.
Lenin Toplu Eserler, 24. Cilt
 • Biz, dilimizi ve ülkemizi seviyoruz, ve onun emekçi yığınlarını demokratik ve sosyalist bilinç seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz.
Lenin Toplu Eserler, 26. Cilt
 • Komünizm zorla kabul ettirilemez.
Lenin Toplu Eserler, 29. Cilt
 • Bütün dünyada nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir.
Lenin Toplu Eserler, 32.Cilt
 • İnsan zihni, maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de.
Lenin Toplu Eserler, 38. Cilt
 • Devlet varsa özgürlük yoktur. Özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır.
"Devlet ve Devrim"
 • Biz "devlet" dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o proletarya, o işçi sınıfının öncü muhafızı.
27 Mayıs 1922 konuşmasından
 • “Özgürlük” gösterişli bir kelimedir; fakat özgür ticaret adı altında en acımasız savaşlar gerçekleşmiştir. “Özgür iş” adı altında köpek gibi çalışanlar soyulmuştur. “Eleştiri özgürlüğü” terimi de aynı kalıtımsal yanlışlıkla yoğrulmuştur. İleri seviyedeki bilime sahip olduklarına gerçekten inananlar, yeni fikirlerin eskiyle yan yana varlığını sürdürmesi için özgürlük talep etmezlerdi, bunun yerine yenilerin eskilerin yerini almasını talep ederlerdi.
 • Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır.
Lenin, Bütün Eserler, 44. Cilt
 • Sosyalist devrimin şafağı sökmek üzere!
 • Sosyalistler, din konusundaki tavırlarını genellikle şu sözlerle belirtirler: “Din, kişinin özel meselesi olarak görülmelidir.” Ancak herhangi bir yanlış anlamaya yol açmamak için, bu sözlerin anlamı kesinlikle açıklanmalıdır. Devlet söz konusu olduğunda, dinin kişisel bir sorun olarak kalmasını isteriz. Ancak, Partimiz düşünüldüğünde dini kişisel bir sorun olarak görmemiz söz konusu olamaz.
 • Devlet, dinle ilgilenmemelidir; dinsel kurumlar devlete bağlı olmamalıdır. Herkes istediği dini savunmakta ya da dinsiz; yani genelde her sosyalist gibi ateist olduğunu açıklamakta özgür olmalıdır.
 • Tarihin en büyük buluşu yapılmış, proleter tip bir devlet yaratılmıştır. Yeryüzünde hiçbir güç sovyet devletinin yaratılmış olduğu gerçeğini yok edemez. Bu tarihsel bir zaferdir. Yüzlerce yıldır devletler burjuva modele göre yaratıldı ve ilk kez burjuva olmayan bir devlet keşfedildi. Yönetim aygıtımız bozuk olabilir; ama icat edilen ilk buharlı makinenin de bozuk olduğu söyleniyor. Hatta hiç kimse bu buharlı makinenin çalışıp çalışmadığını bilmiyor; ama önemli olan bu değil; önemli olan buharlı makinenin bulunmuş olmasıdır. İlk buharlı makinenin hiçbir işe yaramadığını varsaysak bile somut gerçek, bugün artık buharlı makinelere sahip olduğumuz gerçeğidir. Yönetim aygıtımız çok bozuk olsa bile onun yaratılmış olduğu gerçeği değişmez.
 • Rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir.
 • Uyuşmazlıkları giderebiliriz, çelişki kalıcıdır.
 • İşçiler daha yüksek ücret için greve çıkarlarsa sendikacılık yapıyorlardır. Yahudilerin dövülmesine karşı greve çıktıklarında ise gerçek sosyalisttirler.[3]
 • Bir kimse köle doğdu diye suçlanamaz; ama özgürlük uğruna savaşımdan kaçmakla kalmayıp köleliğini haklı bulan ve onu öven bir köle, haklı olarak, öfke, tiksinti ve nefret duyguları uyandıran bir aşağılık parazit, bayağının bayağısı bir köledir.[4]

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Commons'da Vladimir Lenin ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.


KaynakçaDeğiştir

 1. Vladimir Lenin: Din, New York, International Publishers Co., Inc.; 1933
 2. Ne Yapmalı?
 3. Marksizm ve Ezilenler
 4. Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı, Lenin, Sayfa 126