Yardım:Yazı biçimlendirme

Nasıl göründüğü Nasıl yapıldığı

Vurgulama, daha çok vurgulama, daha da çok vurgulama.

''Vurgulama'', '''daha çok vurgulama''', '''''daha da çok vurgulama'''''.
Teknik terimler için daktilo yazıtipi.
<tt>Teknik terimler</tt> için daktilo yazıtipi.
Resim altı yazıları için küçük metin yazıtipi.
Resim altı yazıları için <small>küçük metin</small> yazıtipi.
Silinmiş metnin üzerini çizebilir, ya da yeni metnin altını çizebilirsiniz.
<strike>Silinmiş metnin üzerini çizebilir</strike>, ya da
<u>yeni metnin altını çizebilirsiniz</u>.

Aksan işaretleri:
(Özel karakterler)
è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿè é ê ë ì í
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Noktalama işaretleri:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Ticaretle ilgili semboller:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;
İndeks: x2

Üzeri: x2 or x² ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 hektar = 1 E4 m²

İndeks: x<sub>2</sub>
Üzeri: x<sup>2</sup> or x&sup2;&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.


1 [[hektar]] = [[1 E4 m²]]

Yunan harfleri:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 


&xi; &omicron; &pi; &rho;  &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematiksel semboller:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
x2   ≥   0 true.
  • Boşluk koymak için, - &nbsp;'i kullanınız.
  • &nbsp; satırların bölünmesini engeller, dolayısıyla formülleri yazarken yararlıdır.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0 true.

Karışık formüller:
  

  
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Sayfa kaynağına açıklama koymak:
Sayfada gösterilmez

  • Sayfanın gelecekteki editörleri için açıklama koymakta kullanılabilir.
<!-- açıklama burada -->