Yazmak

bir dilin metinsel olarak ifade edilmesi
  • Yazının ilk malzemelerinin kil tablet, papirüs, parşömen, taş, deri, kemik vb… olduğu biliniyor. Özellikle kil tablet Mezopotamya, papirüs de Mısır medeniyetleri ile özdeşleşmiş iki tür yazı malzemesi.[1]
  • Benim, her koşulda, her şeyi dikkatle yazma alışkanlığım vardır. Notlar yazdım sürekli.[2]

KaynakçaDüzenle