Yeni Ahit

Kutsal Kitap'ın ikinci kısmı

İncillerDüzenle

YuhannaDüzenle

1:1-5Düzenle

1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.

3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.

4 Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

5 Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. (Kutsal Kitap Yeni Çeviri)

Elçilerin İşleriDüzenle

MektuplarDüzenle

VahiyDüzenle