Yoruba atasözleri

  • Atasözü, insani fikirlerin keşfine süratle taşıyabilen bir attır.