Yunanistan

Güneydoğu Avrupa'da bir ülke
  • Avrupa Birliği mi Yunanistan’ı kullanıyor, Yunanistan mı Avrupa Birliğini kullanıyor Türkiye’ye karşı; bunu anlamak da biraz zor; belki her ikisi de doğrudur.[1]
  • Provokatör Yunanistan yönetimi Ege ve Akdeniz'de tırmandırdığı gerilim ve tahriklerden de derhal vazgeçmelidir. Kurtuluş Savaşı'nda başı ezilen Megali İdea anlayışı, yeri ve zamanı gelirse cüretinin bedelini tekrar ödemek zorunda kalacaktır.[2]
  • Türkiye ile Almanya’da müzakere masasına oturan Yunanistan’ın Mısır’la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir.[3]
  • Yunanistan ile aramızda çözüm bekleyen ve hiçbirinin çıkarılmasından Türkiye’nin sorumlu olmadığı meselelerin, iyi niyetli, barışçı müzakerelerle, her iki ülkenin menfaatine uygun olarak bir an önce halini arzu etmekteyiz.[4]
  • Yunanistan, başta Avrupa Birliği zemini olmak üzere, birçok uluslararası platformda Türkiye’nin önüne haksız ve mesnetsiz engeller çıkarmayı, ülkemize karşı her türlü hasmane tavrı sergilemeyi bir alışkanlık haline getirmiştir. Oysa, biz, Yunanistan’la aramızdaki anlaşmazlıkların hiçbir çözüm şeklini dışlamayan siyasî, hukukî yollarla ve diyalog ve müzakere yöntemleriyle çözüme kavuşturulmasını istediğimizi defaatle vurguladık, bu yolda ne denli ciddî, samimî ve hazır olduğumuzu dünyanın gözleri önüne seren açılımlar yaptık.[5]
  • Yunanistan'a şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Ön koşulsuz ve tam Avrupa Birliği (AB) desteğiyle, böyle olduğunu söylüyorsunuz ve olmadığında o ülkeleri de suçluyorsunuz, bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek, kendinizi riske atmayın. Yok haklarımızı savunacağız, yok burada tatbikat yapacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. O yüzden bu ülkelerin dolduruşuna da gelmeyin, aklı selim bir şekilde hareket edin.[6]
  • Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var.[7]
  • Yunanistan devleti, benim soydaşlarımdan asimile olmasını istememeli. Entegrasyon ayrı bir konu ama asimile olmasını istememeli. Çünkü biz, hiçbir farklı etnik unsurdan bunu bugüne kadar istemedik ve istemeyiz. En büyük haksızlık, adaletsizlik o olur. Yunanistan'ın geçirdiği ekonomik krizin etkilerinin bölgeye olumsuz yansımaları olduğunu biliyoruz. Batı Trakya'nın ekonomisinin genel olarak toprağa bağlı olması başka zorlukları da beraberinde getiriyor.[8]

KaynakçaDüzenle