Zekeriyazade Yahya Efendi

Zekeriyazade Yahya Efendi (d. 1553 - 1644) üç defa Şeyhülislam olarak yüksek devlet görevi yapmış bir âlim ve aynı zamanda ünlü bir Türk divan şairidir.

  • Kim anar yolına cân virdügüni ey Yahyâ
    Unudurlar seni bî-çâre hemân ölmeyi gör
  • Yaklaşdı diyü hattını geçme o güzelden
    Kim gördi ki evvel öle bir kimse ecelden