Ana menüyü aç
Abdülhamid Ziyaeddin
Ziya Paşa.jpg
Türk yazar, şair ve devlet adamı
Doğumu
1825
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Ölümü
17 Mayıs 1880
Adana, Osmanlı İmparatorluğu

Ziya Paşa (d. 1825, İstanbul - ö. 17 Mayıs 1880, Adana), Türk yazar, şair ve devlet adamı. Asıl ismi "Abdülhamid Ziyaeddin"dir.

SözleriDüzenle

 • Vefasızın meclisinde bade içilmez.
  İyiliğin değerini bilmeyenin masasında şarap içilmez.
 • Zulm ile âbâd olanın, âhiri berbâd olur.
  Eziyetle yükselenin, sonu kötü olur.

BeyitleriDüzenle

 • Sabret siteme ister isen hüsn-i mükâfât
  Fikreyle ne zulm eylediler Yûsuf’a ihvân
  Sabret eziyete istersen güzel bir ödül,
  Düşün nasıl zulmeylediler Yûsuf’a kardeşleri.
 • Canan gide rindan dağıla mey ola rizan
  Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde?
  Sevgililer gitse, aşıklar dağılsa, şaraplar dökülse,
  Böyle gecenin hayır umulur mu seherinde?
 • İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez
  Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.
 • Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın
  Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın?
 • Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın
  Adem görünen harları âdem mi sanırsın?
 
Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
 • Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
  Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
  Aynası iştir kişinin söze bakılmaz,
  Şahsın görünür aklının yüksekliği eserinde.
 • Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet
  Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.
 • Pek rengine aldanma felek eski felektir
  Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.
 • Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından
  Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.
 • Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm
  Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.
 • Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma
  Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.
 • Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde
  İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.
 • Nush ile uslanmayanı etmeli tekdîr
  Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.
 • Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz
  Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.
 • Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı
  Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.
 • Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu
  Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı.
 
İnsana sadakat yakışır görse de ikrah
Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
 • İnsana sadakat yakışır görse de ikrah
  Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
  İnsana bağlılık yakışır, görse de [bunun aksi] kabul,
  Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.
 • Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi
  Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı.
 • İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki
  Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.
  İslam imiş devletin ilerlemesine engel,
  Önceden yok idi bu söylenti yeni çıktı.
 • Zannetmeyin ki ben Amasya'da paşalık yaptım
  Gördüğüm yetimlere babalık yaptım.
 • Kalkın ey Felah-ı Vatan dediler, kalktık
  Herkes oturdu, biz ayakta kaldık.
 • Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez
  Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.
 • Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib
  Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir?
 
En ummadığın keşf eder
esrar-ı derunun
Sen herkesi kör,
alemi sersem mi sanırsın?
 • En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun
  Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?
  En ummadığın kişi ortaya çıkartır sırlarını derindekinin
  Sen herkesi kör, evreni sersem mi sanırsın?
 • İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada
  Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et.
 • Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar
  Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.
  Olgun kişileri [bilgeleri] çekemez eksikliği olanlar
  Gece kuşlarının gözü rahatsız olur ışıktan.
 • Asafın mikdarını bilmez Süleyman olmayan
  Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan.
 • Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
  Dolaştım mülk-i İslâmı bütün virâneler gördüm.
  Müslüman olmayanların ülkelerini gezdim imar olunmuş gördüm,
  Müslüman ülkelerini gezdim harabeler gördüm.
 • İkbal için ahbabı siayet yeni çıktı
  Bilmezdik evvel bu dirayet yeni çıktı.
  Gelecekte yükselmek için dostları çekiştirmek yeni çıktı,
  Bilmezdik önceleri bu beceri yeni çıktı.
 • Bil illeti kıl sonra müdâvâta tasaddî
  Her merhemi her yâreye merhem mi sanırsın?
  (Önce hastalığı teşhis eyle; ancak ondan sonra deva için çareler ara. Her merhemi her yaraya iyi gelecek sanırsan aldanırsın)
Ziya Paşa ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.