Zulu atasözleri

  • At dört bacaklıdır ama sık sık düşer.