Tüm genel günlükler

Vikisöz için mevcut tüm günlüklerin birleşik gösterimi. Günlük tipini, kullanıcı adını (büyük-küçük harf duyarlı), ya da etkilenen sayfayı (yine büyük-küçük harf duyarlı) seçerek görünümü daraltabilirsiniz.

Günlükler
 • 20.17, 23 Kasım 2021 KinKaneshiro Mesaj katkılar, Sadettin Kaynak sayfasını oluşturdu ("Sadettin Kaynak (1895, İstanbul – 3 Şubat 1961, İstanbul), klasik Türk müziği bestecisi. ==Sözleri== *Atatürk’ün arzusu; Kur’an’ın Türkçesinin de aslı gibi makam ve lahn (ezgi) ile okunması merkezinde idi. Fakat bu bir türlü olmuyordu. Çünkü tercüme nesirdi (düz yazı). Bununla beraber, iyi bir nesir de değildi. Kur’an’ın edaya gelmesi, lahn ile okunmaya uyması Arap dilinin medler, gunneler, idgamlar ve bunlara benzer..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 • 19.40, 23 Kasım 2021 KinKaneshiro Mesaj katkılar, Hasan Rıza Soyak sayfasını oluşturdu ("Hasan Rıza Soyak (1888, Üsküp - 26 Ekim 1970, İstanbul), Türk bürokrat, siyasetçi. ==Sözleri== *Bu yoldaki (ibadetin türkçeleştirilmesi) faaliyetine ilkin ezanı Türkçeleştirmek ve Kur’an’ı tercüme ettirerek bazı camilerde hafızlara mukabelelerini Kur’an’ı Türkçesinden okutmakla başlamıştı.<ref>Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, Istanbul 1973, cild 1, sayfa 259.</ref>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 • 19.39, 23 Kasım 2021 KinKaneshiro Mesaj katkılar, Mehmed Celaleddin Saygun sayfasını oluşturdu ("Mehmed Celaleddin Saygın ya da Celâl Hoca (d. 1872, Nevşehir – ö. 21 Mart 1954, İstanbul), Türk matematik öğretmeni, kütüphaneci, yazar. İzmir Milli Kütüphane’nin kurucusudur. Basılmış muhtelif kitapları vardır. Adnan Saygun’un babasıdır. ==Sözleri== "Ezanın Türkçe’ye çevrilmesini isteyen M. Kemal’dir." <ref>M. Celal Saygın, Diyanet Cephesinden Atatürk Inkılapları, Ankara 1952, sayfa 30.</ref>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 • 19.34, 23 Kasım 2021 KinKaneshiro Mesaj katkılar, Vedat Nedim Tör sayfasını oluşturdu ("Vedat Nedim Tör, (1897 - 8 Nisan 1985), Türk siyasetçidir. ==Sözleri== Matbuat Umum Müdürü (Basın Genel Müdürü) CHP’li Vedat Nedim Tör imzasıyla gönderilen cevapta, “Bizler her ne surette olursa olsun, gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz” denilmektedir. <ref>Sebilürreşad, cild 13, sayı 284, 1959, sayfa 144.</ref>" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 • 18.18, 23 Kasım 2021 KinKaneshiro Mesaj katkılar, Mustafa Sabri Efendi sayfasını oluşturdu ("==Sözleri== *“Ingilizlerle M. Kemal muvazaasının asarını (danışıklı döğüşünün eserlerini), Lozan müzâkeratı zamanına kadar te’hir etmeyerek (ertelemeyerek) “Mudanya” Mütârekesinden Yunan inzihamından evvelki, yani Ingilizlerle Anadolu’da zuhur eden Kemâl’i kıyamını bastırmak üzere hem Istanbul’daki Halife hükümetine cebr-u tazyik icra ettikleri (baskı yaptıkları), hem de müşkülât ikaından hâli kalmadı..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 • 18.11, 23 Kasım 2021 KinKaneshiro Mesaj katkılar, Konstantinos Sakellaropulu sayfasını oluşturdu ("“Osmanlı Imparatorluğu hükümeti, M. Kemal’i askeri müfettiş olarak Küçük Asya’ya göndermek kararını alınca, inanıldığı gibi, rahat oturmayan bir Generali Istanbul’dan uzaklaştırmak istememiştir. Bu hükümetin amacı, Kemal’in örgütleyici yeteneklerinden Anadolu’da yararlanarak; barış görüşmeleri sırasında Itilaf devletleri üzerinde baskı kullanmak ve Türklerin sert bulacağı barış koşullarına karşı davr..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 • 18.02, 23 Kasım 2021 KinKaneshiro Mesaj katkılar, Metin Hülagü sayfasını oluşturdu ("==Yazıları== *Biz İstanbul'u Rumlardan zapt ettik. Fetih günü onlar matem tutmak isterler. Biz tezahürde bulunursak onların hissiyatını rencide ederiz. Benim zamanımda bir kere İstanbul'un fethi günü merasim yapmak istediler. Ben bu hissiyat noktasını nazara alarak müsaade etmedim. Bunlar hikmet-i hükümettir. Çünkü hükümet tebaasının hepsinin hissiyatını da rencide etmemeğe çalışmalıdır.<ref>Sultan II. Abdülhamid'in Sür..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 • 18.27, 19 Ekim 2021 KinKaneshiro Mesaj katkılar, Sami Önal sayfasını oluşturdu ("* Hüsrev Gerede, onun, manevi kızı Sabiha Gökçen’i “patakladığını” söyler: “Sabiha’yı Bursa’da, eniştesinin yanında görerek almıştır. Bu kızı da okutmak istedi. Fakat okumaya karşı yeteneksiz ve isteksiz, bunun yanında pek de inatçı olan bu kızı patakladığını bana birkaç kez anlatmıştı.” <ref>Hüsrev Gerede’nin Anıları – Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atat..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 • 18.23, 19 Ekim 2021 KinKaneshiro Mesaj katkılar, Sabiha Gökçen sayfasını oluşturdu ("* Hüsrev Gerede, onun, manevi kızı Sabiha Gökçen’i “patakladığını” söyler: “Sabiha’yı Bursa’da, eniştesinin yanında görerek almıştır. Bu kızı da okutmak istedi. Fakat okumaya karşı yeteneksiz ve isteksiz, bunun yanında pek de inatçı olan bu kızı patakladığını bana birkaç kez anlatmıştı.” <ref>Hüsrev Gerede’nin Anıları – Kurtuluş Savaşı, Atatürk ve Devrimler (Hazırlayan: Sami Önal), Literatür Y..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 • 18.22, 19 Ekim 2021 KinKaneshiro Mesaj katkılar, Hüsrev Gerede sayfasını oluşturdu ("* Hüsrev Gerede, onun, manevi kızı Sabiha Gökçen’i “patakladığını” söyler: "Sabiha’yı Bursa’da, eniştesinin yanında görerek almıştır. Bu kızı da okutmak istedi. Fakat okumaya karşı yeteneksiz ve isteksiz, bunun yanında pek de inatçı olan bu kızı patakladığını bana birkaç kez anlatmıştı." <ref>Hüsrev Gerede’nin Anıları – Kurtuluş Savaşı, Atatürk ve Devrimler (Ha..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 • 18.18, 19 Ekim 2021 Kullanıcı hesabı KinKaneshiro Mesaj katkılar oluşturuldu