Üniversite
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
  • Üniversite tabii ki açılmalıdır, ama Hakkari'nin, Kastamonu'nun dağlarına değil. Her yere gidip üniversite kurulmaz. Ankara'ya yirmi tane kurarsın, buraya gelen öğrenciler Ankara'nın nimetlerini görür.
  • Eğitim her şeydir. Şeftali bir zamanlar acı bir bademdi; karnabahar, üniversite eğitimi almış bir lahanadan başka bir şey değildir.

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlakları iyiye çevirebilir; kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar; insanları melekler seviyesine çıkarabilir.

  • Bir üniversitenin temel ihtiyacı (Binayı, yatakhaneyi, kantini, tuvaleti vb. bir yana koyun) hoca ile kitaptır. Hoca yetişmiş, kitap yeterli olacaktır.[1]
  • Gençler, bakınız, her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok.
  • Orta Çağ'da, sıradan dünyayla bilgi dünyası ayrı değildi. 13. Yüzyılda, Üniversite, bilgi tekelini ele alacak şekilde düzenlendi. Kadınları bilgi dünyasından ihraç etti, özellikle de Fransa'da.
  • Bakışımıza getirilen işbölümünü, bir tür zincire vurulma ve bir tür hapislik olarak görmeliyiz; aklın hapisliği işbölümünün zincirleriyle gerçekleştiriliyor. Böyle bakarsak, Batı dünyasındaki ve Türkiye'deki üniversitelerin, insan aklının büyük hapishanesinin koğuşları olduklarını görürüz.
  • Üniversitedeki profesörlerin, öğrencilerinden cahil oldukları bir aşamadayız.
  • Eskiden "cahil" diyorduk ve şimdilerde kibar olduk, "üniversite hocası" diyoruz.

Kaynakça

değiştir