Ahmet Taner Kışlalı

Türk gazeteci ve akademisyen
Ahmet Taner Kışlalı
Türk siyaset bilimci, siyasetçi, yazar ve öğretim üyesi
Doğum tarihi 10 Temmuz 1939
Doğum yeri Zile, Tokat, Türkiye
Ölüm tarihi 21 Ekim 1999
Ölüm yeri Ankara, Türkiye
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Ahmet Taner Kışlalı, Türk siyaset bilimci, siyasetçi (eski bakan), yazar ve öğretim üyesi.

Sözleri

değiştir
 • Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçınmaktır.
 • Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil geleceğin öncülüğüdür.
 • Eğer Çillerler, Birdallar, numaracı cumhuriyetçiler demokratsa, ben demokrat değilim. Çünkü onlarla aynı sıfatı taşımaktan utanıyorum!
  "Ben Demokrat Değilim" başlıklı yazısından.
 • Bildiğimiz gericiliğin adı artık yeni ilericilik olmuştu.
  İkinci Cumhuriyetçiler için söylediklerinden.
 • Türkiye'nin demokrasiyle yönetilen ve çağı yakalama şansına sahip tek Müslüman ülke oluşunda, laiklik ilkesini benimsemiş oluşunun rolü olmadığını söylemeye olanak var mıdır?
 • Türkiye’de yaşayan ve kendisini toplumdan sorumlu hisseden herkesin, Kemalizm, laiklik ve demokrasi bağlantısını iyi kurması gerektiğine inanıyorum.[1]
 • Eğer Türkiye'de bir din devleti kurmak istiyorsanız, Mustafa Kemal'e saldırmanız elbette ki tutarlıdır.
 • Eğer Türkiye'nin bir bölgesini ayırıp ırkçı bir devlet kurmak peşindeyseniz, Mustafa Kemal'e saldırmanın elbette tutarlı bir yanı vardır.
 • Ama "çağı yakalama" arayışında görünürken aynı şeyi yapmaya kalkarsanız; belki - her garip şeyi yapanlara olduğu gibi - bazı dikkatleri üzerinize çekersiniz, ama inandırıcı olamazsınız.[2]
 • Sokaktaki adama küfreden suçludur.    
 • Doğru anlamak, “doğru tepki”nin ilk koşuludur.    
 • Laiklik Aklın iman karşısında özgürleştirilmesidir.  
 • Türk kadını, erkekle eşit düzeydeki haklarını yitirdi.  
 • “Aydın”, kendini toplumdan sorumlu sayan insandır.     
 • Demokraside çoğunluk yönetir, ama azınlık susturulmaz.
 • Demokrasi bir yaşam biçimidir. Yaşanmadan öğrenilemez!
 • Türk Ulusu dediğimiz şey, bir ırkın değil, ortak kültürün adıdır.   
 • Atatürk'ün Amacı; Devleti dinin egemenliğinden kurtarmaktı.     
 • Geri kalmış ülkelerde ilk dikkati çeken özellik, orta sınıfların zayıflığıdır.   
 • Çünkü, düşünceler, ancak doğrulara oturduklari zaman güç kazanırlar!...
 • Türkiye’de Kemalizm’ den soyutlanan bir sol partinin başarı şansı yoktur!
 • Antidemokratik yöneticiler kendilerini atar ve halka bunu onaylatmak ister.  
 • Bir yanda toplumsal adalet, öte yanda emeğin ve toplumsal çıkarların önceliği.  
 • Geri kalmış ülkelerin genellikle kıt olan kaynakları içinde en bol malzeme insandır.  
 • Yetenekli azınlıkların ülkeyi yönetmeleri, demokrasinin kusuru değil, güvencesidir.  
 • Türk ekonomisi, askeri kadroların tek başına yürütemeyecekleri kadar komplekstir.
 • Lâiklik, genel anlamda toplum ve devlet düzeninin akla ve bilime dayandırılmasıdır.   
 • Atatürk, ölümünden iki yıl önce şöyle demişti: "Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.  
 • Bu topluma kötülük edenler laiklik yanlıları değil, laikliği “dinsizlik” olarak karalayanlardır.  
 • Kuvvetlerin ayrılmadığı ve özgürlüklerin güvence altına alınmadığı yerde anayasa yoktur.  
 • Sayısal çokluk, ancak bilinçli ve örgütlü olduğunda toplumsal ve siyasal bir güce dönüşür.  
 • Eğer siyasal iktidar, koruyacagi yerde halkın doğal haklarını cignerse, devrim hakkı doğar.   
 • Laiklik din adına baskı yapmak zor kullanmak isteyenleri devre dışı birakmak anlamına gelir.
 • Hep aynı şeyi duyan insanlar, giderek onun dışında bir doğrunun bulunabileceğini bile unuturlar.  
 • Eğer Türkiye'de bir din devleti kurmak istiyorsanız, Mustafa Kemal'e saldırmanız elbette ki tutarlıdır.    
 • Demokrasi, azınlıkta olanların da güvence altına olduğu, özgürlüklere saygılı bir çoğunluk yönetimidir.  
 • Şeriatçıya, her türlü propaganda serbest ama bilim adamına, yazara, her düşüncesini söylemek yasak!...    
 • Sönen her mumun ardından onlarcasını yakın. Mumlar değil, karanlık isteyenlerin nefesleri tükenecektir.  
 • Altmış yıl öncesinin Türkiyesi ile bugünkünü kıyaslayın... "Gaflet"in ya da "ihanet"in boyutlarını anlarsınız.  
 • Gençlik sesini yükselttiğinde değil, asıl sustuğu, pıstığı zaman endişelenmek gerekir. Ülkenin geleceği için!  
 • Hiçbir düşünce silahla yok edilemedi, edilemeyecek de...  Silah değil, kalem kullanıyoruz.  Hem de en yüreklisinden...   
 • Türk halkı, Kuran’ı Türkçe olarak okuyup öğrenebilme olanağına, ancak laik cumhuriyet döneminde sahip olabilmiştir.  
 • Demokrasinin ön koşuludur; çünkü Laiklik olmadan gerçek bir düşünce özgürlüğü, gerçek anlamda bir özgür seçim olamaz.  
 • Ancak, kendi kendilerini yonetemeyenler, başkaları tarafından yönetilmeye ya da yonlendirilmeye davetiye çıkarmış demektir.  
 • Herkesin kendi kimliğini geliştirmekte özgür olması, demokrasinin bir gereğidir. Ama devletin görevi de ortak kimliği geliştirmektir.
 • Barışçı yollardan sağlanamayan etkinin yasa dışı yollardan sağlanmasına çalışılması, aynı zamanda bir umutsuzluğun ifadesi olabilir.  
 • Eğer Türkiye'nin bir bölgesini ayırıp ırkçı bir devlet kurmak peşindeyseniz, Mustafa Kemal'e saldırmanın elbette tutarlı bir yanı vardır.
 • Dine saygılı olmak başka, kendi dar görüşleri dışındakileri dinsiz sayanlara saygılı olmak başkadır.  Saygısıza saygı duymak ise öyle zordur ki!  
 • Bu ülkede Atatürk’ü yıkarak olumlu birşeyler yapabileceğini sananların, kendi küçük dünyaları içinde büyük bir yanılgıyı yaşadıklarını sanıyorum.  
 • Demokraside halk güvendiği bir önder seçer. Seçilen önder 'Şimdi kesin sesinizi ve bana itaat edin.' der. Artık halk ve parti onun işine karışamazlar.    
 • Hangi toplum olursa olsun yöneten halk değildir. Demokrasilerin farkı, halk tarafından yönetilmekten doğmaz, halk için yönetilmekten kaynaklanır.  
 • Bugün 'nasıl bir eğitim sistemi , nasıl bir üniversite' sorusu tartışılıyor. ama eğitimin temel gereği olan gencin, o sistem içindeki yerini düşünen çok az.  
 • Demokratik kültürün gelişmediği bir toplumsal ortamda, kültürel değişikliği kabul ettirmenin yolu ise baskıcı yöntemlerden ve araçlardan geçmektedir.  
 • İnsan malzemeniz iyi ise kötü sistemle de iyi sonuç alabilirsiniz. Ama kötü ise yapabileceğiniz en akıllıca şey, o insanları en iyi sınırlayacak sistemleri bulmaktır.  
 • Ülkesinin bağımsızlığını pazara çıkaranlar, laik türkiye cumhuriyetinin temellerini sarsanlar ve onların destekçileri demokrat sayılıyorlarsa, ben demokrat değilim.
 • Birincisi; farklı inançtan insanların barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamak. İkincisi; değişen koşullara, aklın ve bilimin ışığında çözüm arama yolunu açık tutmak.
 • Türkiyenin demokrasiyle yönetilen ve çağı yakalama şansına sahip tek müslüman ülke oluşunda, laiklik ilkesini benimsemiş oluşunun rolü olmadığını söylemeye olanak var mıdır?  
 • Kemalizmin altı oku gökten zembille inmedi. Laiklik,milliyetçilik ve cumhuriyetçilik Fransız Devrimi'nin etkisini yansıtıyordu; halkçılık,devrimcilik ve devletçilik de Sovyet Devrimi'nin...
 • Demokraside çoğunluk yönetir, ama azınlık susturulamaz. Azınlıkta olanların konuşması ise çoğunluğun sağlıklı yönetebilmesinin ön koşulu olduğu gibi, aynı  zamanda azınlığın demokrasi dışı yollar aramamasının da ön koşuludur.
 • Kemalist devrimcilik anlayışının iki yanı vardır: Birincisi, eskimiş kurumların yerine, çağın gereklerine uygun kurumlar koymakla ilgiliydi. İkincisi ise sürekli olarak yeniliklere açık olmayı, değişen koşullara göre değişmeyi, “kalıplaşmamayı” gerektiriyordu.
 • Bir din devleti kurmak isteyenlerin önündeki en büyük engel kemalizm. türkiye’yi etnik kökenlere göre parçalamak isteyenlerin önündeki en büyük engel kemalizm. ve “yeni mandacı” numaracı cumhuriyetçilerin önündeki en büyük engel gene kemalizm...   

Hakkında söylenenler

değiştir
 • Ben, Ahmet Taner Kışlalı'yı Kültür Bakanı olduktan sonra tanıdım. Bir kültür adamının siyasete getirdiği kaliteyi gördüm. Zihnime çöreklenmiş politikacı tipinin ibresini olumsuzdan olumluya doğru çekti. Mensup olduğu partinin bile, düşüncelerini bir doktrin katılığında sunmadı, onu; hep kültürün, bilimin, çağdaş dünya görüşlerinin terazisinde tarttı.[3]Doğan Hızlan
 • Ahmet Taner'den bana kalan nelerdir? Düzgün, iyi, dürüst, sade bir aydın. Hayatı boyunca hep aydın çizgisinde ısrar etmiş bir cumhuriyet çocuğu.[4]Ertuğrul Özkök

Kaynakça

değiştir

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikipedi'de Ahmet Taner Kışlalı ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.