Anarşizm

Politik felsefe ve hareket
  • Anarşizm zorla katılım yerine gönüllü işbirliği demektir. — Alexander Berkman
  • Anarşizm: İnsan yapımı yasayla kısıtlanmayan bir özgürlüğe dayanan yeni bir sosyal düzenin felsefesi; bütün hükümet biçimlerinin şiddete istinat ettiğini ve bu yüzden gereksiz olduğu kadar yanlış ve zararlı olduğunu söyleyen teori. — Emma Goldman
  • Anarşi insan aklının dinin hakimiyetinden; insan bedeninin mülkiyetin hakimiyetinden kurtarılmasının, hükümetin kısıtlama ve prangalarından kurtulmanın taraftarıdır. — Emma Goldman
  • Özgürlük, özgün düşünce ve yaratıcılık için zorunludur. Aynı zamanda doğal bir arzudur, çünkü hiçbir hayvanın kafese girmekten hoşlanmadığını ve bütün bilinçli varlıkların kendi arzularını özgürce tatmin etmekten hoşlandıklarını görebiliriz. Anarşizm, doğada gördüğünü toplumsal hayatın içinde arar; toplumda özyönetim gerçekleşmesi için yapılan çağrı, doğanın kendini düzenleyişini ve örgütleyişini yansıtır. — Peter Marshall [1]

Kaynakça

değiştir
  1. Anarşizmin Tarihi, Peter Marshall
Anarşizm ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.