Özgürlük

kısıtlama olmaksızın eylem veya hareket olasılığını belirten konsept

Özgürlük hakkındaki alıntılar:

KaynaklıDeğiştir

 
Başkaları özgür değilse hiç kimse özgür olmaz; zira özgürlük, hayatın toplumsal ve siyasal bakımdan belirli bir şekilde örgütlenmesinin bir sonucu olarak icra edilir.
Judith Butler
 • İnsanoğlunun en büyük zaafı, dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanması. Hatta bütün yiyecekleri, hayvanları ve doğayı kendine sunulmuş bir nimet sanıyor. Evren dediğimiz bütün içerisinde, kendisini diğer canlılardan ayrı tutuyor. Çevreyi istediği gibi kullanıyor. Yıkıyor, yok ediyor. Halbuki insanoğlu bu evrende zincirin sadece küçük bir parçası. Bunu reddederek aslında kendisine bir hapishane yaratıyor. İnsanın bu yanılgıdan kurtulması en büyük özgürlük. Tabii bu da tam olarak mümkün olmayabilir ama bu çabanın kendisi de bir özgürlük.[1]Albert Einstein
 • Bilim yaparken inançlarını ayrı yere koymasını bilen herkes özgürdür.[2]Aykut Kence
 • Özgür irade var olduğuna inanabileceğimiz, kullanışlı bir özelliktir. Ancak büyük ihtimalle de illüzyondan ibarettir.[3]Brian Greene
 • Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar.[4] Uçamayanlar ise tavuk olur... 'Tavuk toplum', önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz! — Charles Darwin
 • Hayvan Özgürlüğü hareketinin görmek istediği dünya, özgür bir dünyadır. ALF veya ARM eylemcileri değildir terörist olanlar; teröristler bu dünyanın hükümetleridir. Gökler, okyanuslar ve toprak herkes için bedava-özgür olmalıdır. Gökler B52 uçaklarının değildir. Kartallar ve serçeler içindir. Okyanuslar nükleer denizaltılar için değildir. Balinalar ve balıklar içindir. Ve toprak tanklar geçsin gitsin diye değildir, bombalar toprakları havaya uçursun diye değildir. Bizim için ve diğer türlerden erkek ve kız kardeşlerimiz içindir. Ben özgür bir dünya görmek istiyorum. Irkı, cinsiyeti, veya türü ne olursa olsun özgür. Bütün canlıların barış ve huzur içerisinde yaşayabildiği bir dünya görmek istiyorum.[5]David Barbarash
 • Bir kandırma ve yanılgının etkisi altında olmasalar insanlar asla özgürlüklerinden vazgeçmezler. — Edmund Burke
  • Buckinghamshire il konseyinde yaptığı konuşma (1784)
 • Her ne zaman özgürlük ve adalet arasında bir ayrım yapılsa, her ikisinin de güvende olmadığını düşünürüm. — Edmund Burke
  • M. de Menonville'e bir mektubundan (Ekim 1789); Edmund Burke'ün Hukuk Çalışmaları (1899), Cilt. 3, s. 438–39.
 • Devrim, insan ve hayvan hakları ve özgürlük bir bütündür.[6]Emre Kongar
 • Söylediklerinin hiçbirine katılmıyorum. Ancak onları ifade etme özgürlüğünü hayatım pahasına savunurum.[7]Evelyn Beatrice Hall
 • İktidar, talep olmadan hiçbir şey vermeye tenezzül etmez. Hiçbir zaman etmedi ve hiçbir zaman etmeyecek. İnsan özgürlüğündeki ilerlemenin tarihi, en büyük kazanımların en büyük mücadelelerle elde edildiğini gösteriyor…eğer mücadele yoksa ilerleme de yoktur. Özgürlük isteyip de ajitasyona hayır diyenler toprağı ekmeden ürün elde etmek isteyen insanlardır, onlar şimşek ve gök gürültüsü olmadan yağmur istiyorlar. Sularının o korkunç uğultusu olmadan okyanusu istiyor onlar.[8]Frederick Douglass
 • Özgürlük iki kere ikinin dört ettiğini söyleyebilmektir. Eğer buna izin verilirse gerisi kendiliğinden gelir. — George Orwell
 • İnsan ne kadar az isterse o kadar mutlu olur, istekleri arttıkça özgürlüğünü yitirir.[9]Maksim Gorki
 • Gelecek nesiller! Sizin özgürlüğünüzü korumanın bu nesile ne kadar çok şeye mâl olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaksınız! Bu özgürlüğü iyi kullanacağınızı umut ediyorum. Bunu yapmazsanız, cennette, o özgürlüğü korumak için girdiğim sıkıntılardan dolayı pişmanlık duyarım.[10]John Adams
  • Eşi Abigail Adams'a 27 Nisan 1777 tarihinde yazdığı mektuptan.
 • Özgürlük denmeye değer biricik özgürlük, başkalarını mutluluklarından yoksun bırakmaya veya onların mutlu olma çabalarına engel olmaya kalkışmadığımız sürece, kendi iyiliğimizi kendi bildiğimiz yolda aramak özgürlüğüdür.[11]John Stuart Mill
 • Başkaları özgür değilse hiç kimse özgür olmaz; zira özgürlük, hayatın toplumsal ve siyasal bakımdan belirli bir şekilde örgütlenmesinin bir sonucu olarak icra edilir.[12]Judith Butler
 • Gerçek insan iyiliği, ancak karşısındaki güçsüz bir yaratıksa bütün saflığı ile, özgürce ortaya çıkabilir. İnsan soyunun gerçek ahlaki sınavı, temel sınavı, onun, merhametine bırakılmışlara davranışında gizlidir: Hayvanlara. Ve işte bu açıdan insan soyu temel bir yenilgi yaşamıştır, o kadar temel bir yenilgi ki, bütün öteki yenilgiler kaynağını bundan almaktadır.[13]Milan Kundera
 • Mutluluğun sırrı özgürlüktür. Özgürlüğün sırrı ise cesarettir.[9]Tukidides
 • İnsan ve hayvan özgürlüğü hareketleri birbirinden ayrılamaz; çünkü hepsi özgür olmadan hiçbiri özgür olamaz. İnsanlar hayvanları sömürdüğü sürece huzurlu, insancıl ve sürdürülebilir toplumlar geliştiremez. Aynı şekilde hayvanlar da toplumlarda derin psikolojik ve kurumsal değişiklikler yapılmadan özgürlüklerine kavuşturulamazlar.[14]Steve Best
 • Eğer hayvan özgürlüğü hakkında ciddiysek, o zaman insan ve hayvan herkesin özgürlüğü için çalışmak zorundayız. Eğer feminizm konusunda ciddiysek, o zaman cinsiyet ayrımcılığını kınadığımız gibi tür ayrımcılığını da kınamak zorundayız. Başkaları baskı görürken hiç kimse özgür değildir. Ve eğer beraber çalışırsak, birbirinden farklı görünen mücadelelerin birbirine bağlı olduğunu anlarsak, işte o zaman, bir gün, özgür olabiliriz.[15]Pattrice Jones
 • Özgürlük asla fanatik dini hoşgörüsüzlüğe boyun eğmemelidir.[16]Paul Watson
 • Erdem özgürlüğü gerektirir, bir yükü taşımak aktif bir güç gerektirdiği için. — Voltaire
  • "Canon Law: Ecclesiastical Ministry," Questions sur l'Encyclopédie (1771).
 
Peki kim özgür öyleyse? Yalnızca kendi kendinin buyruğunda olan, yoksulluktan, ölümden ve zincirlerden korkmayan, kendi tutkularına meydan okuyacak ve rütbeye ve nişana değer vermeyecek kadar güçlü, yetkin, olgun ve çok yönlü, akıllı adam.
Horatius
 • Bütün yalnızlar gibi özgür, Ve bütün özgürler gibi yalnızız. — Stefan Zweig

KaynaksızDeğiştir

 • Özgürlüğe giden bir yol var, ve kilometre taşları: İtaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, özveri ve vatan sevgisi.
 • Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür.
 • Biz, bütün zulümlerin birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyoruz: Bütün canlılar özgür olana kadar, yani kötü muameleden, aşağılanmadan, sömürüden, kirlenmeden ve ticarileşmeden kurtulana kadar, hiçbir canlı özgür olmayacak.
 • Kendi kendinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir.
 • Özgürlük kendi kendine yeterli olmanın en yüce meyvesidir.
 • İyi yazamıyorsan iyi düşünemezsin, iyi düşünemiyorsan senin yerine başkaları düşünür.
 • İnsan zorunluluğa neden maruz kaldığını bilemediği takdirde, özgür olamaz ve kendisini zorunluluktan kurtarmaya çalışması da onu hiçbir zaman özgür kılmaz.
 • Yalnızlık bağımsızlıktır.
 • Peki kim özgür öyleyse? Yalnızca kendi kendinin buyruğunda olan, yoksulluktan, ölümden ve zincirlerden korkmayan, kendi tutkularına meydan okuyacak ve rütbeye ve nişana değer vermeyecek kadar güçlü, yetkin, olgun ve çok yönlü, akıllı adam.
 • İnsanın özgürlüğü; istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır.
 • İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.
 • Tek amacım var: İnsanın özgürleşmesi; insana sınırlarını yıkmak konusunda yardımcı olmak.
 • Özgürlük bir politik amacın vasıtası değildir. En değerli politik amacın ta kendisidir.
 • Kadınlar özgürleştikçe erkekler de daha özgür olacaklardır. Çünkü birisini köleleştirdiğinizde, siz de köleleşmiş olursunuz.
 • Özgürlük yasaların izin verdiği her şeyi yapmaktır.
 
Yıldız ölür ama ışığı asla ölmez; tıpkı özgürlüğün çığlığı gibi.
Nikos Kazancakis
 
Özgür insan, üreten insandır. Değer üretme, özgür ortamlarda gerçekleşir.
Niyazi Öktem
 • Yıldız ölür ama ışığı asla ölmez; tıpkı özgürlüğün çığlığı gibi.
 • Özgür insan, üreten insandır. Değer üretme, özgür ortamlarda gerçekleşir.
 • Halk özgürleştikçe korku ve propagandaya daha çok başvurulur.
 • Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır.
 • Özgür düşünceli bir insan için hayvanların çektiği acı, insanların çektiği acıdan daha katlanılmazdır. Zira ikincisinde, hiç olmazsa, çekilen acı lanetlenir ve neden olan suçlu ilan edilir. Oysa her gün binlerce hayvan en ufak pişmanlık duymadan, hiç lüzumu yokken katledilir. Birisi bundan söz edecek olsa alay edilir. Ve bu affedilemez bir suçtur.
 • Özgürlük hiçbir zaman verili değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik, her defasında da, özgürlük yoksunluğudur.
 • Özgürlük vardır; irade de vardır. Fakat 'özgür irade' yoktur, çünkü özgürlüğe yönelik bir irade, boşlukla karşı karşıya kalır.
 • Özgürlük tarihi devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir.

KaynakçaDeğiştir

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikisözlük'te Özgürlük ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikipedi'de Özgürlük ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.