Adalet

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması
Adalet
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
Her ne zaman özgürlük ve adalet arasında bir ayrım yapılsa, her ikisinin de güvende olmadığını düşünürüm.
Edmund Burke

Agatha Christie değiştir

 • Adalet, bir çağlayan gibi akmalıdır.

Ahmet Kaya değiştir

 • Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette.

Albert Camus değiştir

 • Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu.
 • Adalet olmadan düzen olmaz.

Ali değiştir

 • Bir tarafı dinlemeden karar veren doğru karar verse de; adaletsizlik etmiş olur.
 • Kendi kendine zulmeden başkalarına karşı nasıl adaletli davranacak şaşarım.
 • Adalet; imanın başıdır, ihsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir.
 • Adalet için en büyük talihsizlik devleti idare edenlerin zalimliğidir.
 • Adil ol, kudretin sürekli olsun.

Anatole France değiştir

Aristo değiştir

 • Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Arthur Schopenhauer değiştir

 • Kendi çıkarımız hükmü tamamıyla yanlış kılar.
 • Bana yapılan haksızlık bana hiçbir şekilde ona haksızlık yapma hakkını vermez.

Aung San Suu Kyi değiştir

 • Adaletin olmadığı yerde güvenli bir barış olamaz.[1]

Blaise Pascal değiştir

 • Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Bülent Ecevit değiştir

 • Eşitlik her zaman adil değildir.

Edmund Burke değiştir

 • Her ne zaman özgürlük ve adalet arasında bir ayrım yapılsa, her ikisinin de güvende olmadığını düşünürüm.
  • M. de Menonville'e bir mektubundan (Ekim 1789); Saygın Edmund Burke'ün Hukuk Çalışmaları (1899), Cilt. 3, s. 438–39.

Fransız atasözleri değiştir

 • Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. (Mirabeau)
 • Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer. Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder.

George Bernard Shaw değiştir

 • Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir.

İbrani atasözleri değiştir

 • Yargı yok(sa) adalet (de) yok.[2]

Joseph Joubert değiştir

 • Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir.
 
Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.
Konfüçyüs

Konfüçyüs değiştir

 • Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.
 • Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler.
 • Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir.
 • Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.
 • Örnek insanlar adaleti anlar. Adaleti anlamayan adaletsiz olur.
 • Adalet devletin hazinesidir.
 • Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir...
 • Bir memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı istiyorsunuz; onun müziğine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır orada adalet ve erdem hüküm sürer.

Latin atasözleri değiştir

 • Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun.
  • Orijinali:Fiat justitia, pereat mundus
 • Dünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun.
  • Orijinali: Fiat justitia, ne pereat mundus)
 • Adalet erdemlerin kraliçesidir.
  • Orijinali: Justitia Virtim regina
 • Gökyüzü düşse de bırak adalet yerini bulsun.
  • Justitia fiat, ruat coelum

Mahatma Gandi değiştir

 • Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
 
Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür... fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm!
Mevlâna

Mevlâna değiştir

 • Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.
 • Adalet “daha kötüye, daha kötü ceza verilir” buyurmuştur.
 • Saman çöpü değil; ilim, sabır ve adalet dağıyım.
 • Hilelerle, tedbirlerle çalınmış olan malın vebali adalet günü çalan adamın boynunda kalır.
 • Adalet gününde ateş, nurun zıddıdır, zira, ateş kahırdan meydana gelmedir, nur, ihsan ve fazıldan.
 • Ben onun yemininin hürmetini terk ettim, onun adaleti de benim( yeminimi) sağ elimi kestirdi!
 • Kuş da senin adaletine sığınmış, balık da. Kimdir o kaybolan, kimdir o mahrum ki adaletin, onu arayıp bulmamış olsun?
 • Muratları, dilekleri koruyan adalettir... geceleyin damlarda sopalarını kakıp gezen bekçiler degil!
 • Delinin elinden silâhı al da adalet ve sulh, senden razı olsun!
 • Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür... fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm!
 • Tanrı kadehinden şarap içen sarhoş, hiç adaletten ve doğrudan başka bir şey yapar mı?
 • Adalette bulunursan saadete erersin, kalem bunu yazdı, mürekkebi bile kurudu.
 • Civanım kendi nefsini suçlu bul da adaletin verdiği cezayı az kına.
 • Sen ey adaleti bilinmez adam, kurt yavrusuna süt veren keçiye benziyorsun!
 • Adalet, her şeyi lâyık oldugu yere koymaktır. Ayakkabı ayağındır, külâh başın.
 • Allah adaleti, herkesi eşiyle çift etmiştir; fili fille, sivrisineği sivrisinekle.

Montesquieu değiştir

 • Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.
 • Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur.

Niccolò Machiavelli değiştir

 • Adalet güçlüden yanadır.
 
Adil insan, kendisine zarar verildiğinde bile adaletinden bir şeyler eksilmeyen kişidir.
Platon

Platon değiştir

 • Adil olmak, insanın kendine özgü erdemlerinin bir parçasıdır.
 • Adil insan, kendisine zarar verildiğinde bile adaletinden bir şeyler eksilmeyen kişidir.
 • Birisi tutup da adillik herkese hak ettiğini vermektir deyip, adil insanın bu bakımdan düşmanlarına zarar vermesi, dostlarına yarar sağlaması gerektiğini söylerse, bu kimsenin söylediğini doğru kabul edemeyiz; bu insanın söylediği şey bilgece değildir. Çünkü bizim ulaştığımız sonuca göre bir insana zarar vermek hiçbir şekilde adil, haksever insanın özelliği olamaz.

Recep Tayyip Erdoğan değiştir

 • Bugün dünya genelinde en fazla ihtiyaç duyulan konuların başında adalet geliyor. Küresel adaleti tesis etmekle yükümlü kurumlar ne yazık ki büyük bir atalet içinde bulunuyor.[3]

Sigmund Freud değiştir

Steve Best değiştir

 • Hümanist, şiddet içermeyen ütopya; o sözde “aydın” ve “ilerici” insanlar, eşitlik ve hak kavramlarını bu gezegeni beraber paylaştığımız canlıları da kapsayacak şekilde genişletene dek ikiyüzlü bir yalan olarak kalacak.[4]

Timur değiştir

 • Ülkeler kılıçla alınır ancak adaletle korunur.

Ulpianus değiştir

 • Adalet; onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendisine ait olanı vermektir.
 
İnsancıl olmadıkça adil olamazsınız.
— Vauvenargues

Vauvenargues değiştir

 • İnsancıl olmadıkça adil olamazsınız.

Victor Hugo değiştir

 • İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Voltaire değiştir

 • İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.

III. Ferdinand değiştir

 • Kral olmasına kralım, bunda kuşku yok ama, her aklıma geleni de yapamam ya...

Kaynakça değiştir

 1. Britannica
 2. Güzel Cümleler
 3. People Biography

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikisözlük'te Adalet ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikipedi'de Adalet ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.