Timur

Timur İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı (1336–1405)
Timur
Doğum tarihi 8 Nisan 1336
Doğum yeri Keş, Türkistan
Ölüm tarihi 19 Mart 1405
Ölüm yeri Otrar, Türkistan
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Timur, kendi adıyla anılan imparatorluğun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Sözleri

değiştir
 • Âlemi yaradan Tanrı yalnızdır; O’nun şeriki (ortağı) yoktur. Böyle olunca, Tanrı’nın mülkü olan yeryüzüne sahip olan kişinin de şerikinin (ortağının) olmaması gerekir.
 • Güç birliktedir!
 • Şu Allah'ın işine bak! Koca dünya senin gibi bir körle benim gibi bir topala kaldı, ona gülüyorum!
(Ankara Savaşı sonrası esir ettiği Yıldırım Bayezid'in huzuruna çıkartılması sırasında gülmeye başlamasına Bayezid'in tepki göstermesine cevabı. Gerçekten de Timur'un sol ayağı oldukça topal iken, Yıldırım Bayezid'in de sağ gözü oldukça az görmekteydi.)
 • Bahadırlık ancak tehlikeli bir anda sabredebilmektir.
 • Kuvvetli bir hükümdarın adil bir veziri, efendisinin bütün adaletsizliklerini tamir edebilir. Fakat bizzat vezir de zalim olursa devlet binası yerle bir olur.
 • Nüfuzu dayaktan daha zayıf olan bir "vali" oturduğu makama layık değildir.
 • Hak uğruna sarf olunan para hiçbir vakit israf sayılmaz.
 • Komuta edemediğim 10.000 adamım olacağına, komutam altında olan 10 adamım olmasını tercih ederim.
 • Özgürlük denizi göremeyen kılıcın ucundaki ölü böcek gibidir.
 • Oğul, torun, dost, müttefik, benimle bağlılığı olan herkes iyiliğimden nasiplendi. İkbal ve saadetimin parlaklığı ve yüksekliği hiç kimseyi unutmaya sebep olmadı. Tarafımdan her zaman, herkes lâyık olduğu mükâfat ve hürmete kavuştu. İkbal yıldızımın sönüklüğü zamanlarında edindiğim tecrübeler, dostlara karşı nasıl, düşmanlara karşı nasıl davranmak gerektiğini bana öğretmişti
 • Ey Firdevsi! Sen Şehname'nde milletinin, Türkler üzerine kazandığı galebelerle övündün. Kalk gör, bugün İran topraklarıyla beraber, mezarın Türk kahramanlarının ayağı altındadır.
 • Tecrübelerim bana gösterdi ki, hukuka bağlı olmayan bir hükümet uzun müddet ayakta kalamaz. Böyle hükümetler çıplak olup, kendini gören herkese karşı gözlerini yere diken ve kimsenin yanında hürmet ve itibarı olmayan birine benzerler. Hatta böyle bir hükümet, tavanı, kapısı, avlu duvarları olmayan ve her önüne gelenin içeriye daldığı bir eve de benzetilebilir.
 • Tecrübe gösterdi ki hakiki dost şudur: Asla gücenmez, dostunun düşmanları onun da düşmanlarıdır ve gerektiğinde hayatını feda eder.
 • Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur.