Davranış

varlıkların (birey ya da grup) iç veya dış uyaranlara içtenlikle verdiği eşgüdümlü yanıtlar (eylemler ya da eylemsizlikler)

Kaynakça

değiştir
  1. Dave Hendricksen 12 Essential Skills for Software Architects, Addison-Wesley Professional, 2011, p. 3.
Davranış ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.