• Deha ile huzur bir araya gelmez. — Leonid Andreyev
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. — Thomas Edison
  • Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır. — Albert Einstein
  • Dahiliğin mutlak bir sınırı vardır, aptallığın asla. — Albert Einstein
  • Dehayı, kişinin kendisine verilen eğitime karşı çıkan üretken başkaldırı gizilgücü olarak tanımlıyorum. — Bernard Berenson
  • Gerçek deha, yaratılıştan var olandır. Hiçbir zaman terbiye veya eğitimle deha olunmamıştır. — Adolf Hitler

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikisözlük'te Deha ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.