• Deha ile huzur bir araya gelmez. ~ Leonid Andreyev
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. ~ Thomas Edison
  • Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır. ~ Albert Einstein
  • Dahiliğin mutlak bir sınırı vardır, aptallığın asla. ~ Albert Einstein
  • Dehayı, kişinin kendisine verilen eğitime karşı çıkan üretken başkaldırı gizilgücü olarak tanımlıyorum. ~ Bernard Berenson
  • Gerçek deha, yaratılıştan var olandır. Hiçbir zaman terbiye veya eğitimle deha olunmamıştır. ~ Adolf Hitler

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikisözlük'te Deha ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.