Fatıma

İslam peygamberi Muhammed'in küçük kızı
(Fatıma Zehra sayfasından yönlendirildi)
Fatıma
Doğum tarihi 605, 606, 27 Temmuz 604
Doğum yeri Mekke
Ölüm tarihi 14 Aralık 632, 633
Ölüm yeri Medine
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
Fatıma ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.

Fatıma Zehra, Fatimeh El Zehra veya Ez Zehra (Arapça فاطمة الزهراء), İslam dininin peygamberi Muhammed'in ve onun ilk eşi Hatice'nin kızıdır.


Kaynaksız sözler değiştir

 • ‘Şehadet ederim ki Allah’tan başka bir ilah yoktur; tektir ve ortağı yoktur.’ Bu cümlenin tevili ihlastır. Tevhid anlayışı bütün kalplere yerleştirilmiş ve fikir, ilahi ayetlerin azametli nuruyla aydınlanmıştır, öyle bir Allah ki gözler O’nu göremez, diller O’nu (olduğu gibi) vasfedemez ve akıllar nasıllığını ölçemez.
 • Allah, kullarını kendi gazabına duçar olmaktan korumak ve onları cennetine sevk etmek için kendisine itaat edene mükafat vermeyi, isyan edeni ise cezalandırmayı takdir etti.
 • Allah, ümmetlerin kendi dininde parçalandığını, ateşgedelerde ibadete durduklarını, putlara taptıklarını ve bilerekten Allah’ı inkar ettiklerini görünce babam Muhammed vesilesiyle karanlıkları aydınlattı, kalplerdeki düğümleri ve gözlerdeki şaşkınlığı giderdi.
 • Babam Muhammed insanların hidayeti için kıyam etti, onları sapıklıktan kurtardı, körlükten çıkarıp basiret verdi onlara; sağlam bir dine hidayet etti, doğru yolu gösterdi onlara.
 • Siz ey Allah’ın kulları! O’nun emir ve nehiylerinin muhatabı sizsiniz. Din ve vahyi taşıyanlar (ahkamı kendinizde uygulamak için) Allah’ın eminleri ve onu (diğer) mulletlere ulaştıracak elçileri sizsiniz.
 • Allah’ın kitabı, kendisine uyanı Allah’ın rızasına götürür. O’na kulak vereni kurtuluşa sevk eder. O kitapla Allah’ın aydın hüccetlerine, açıklanmış farzlarına, yasaklanmış haramlarına, belli nişanelerine, yeterli delillerine, övülmüş erdemlerine, hibe olan ruhsatlarına ve yazılı şeriatlarına ulaşılır.
 • Allah, imanı sizler için şirkten temizlenme vesilesi kıldı.
 • Allah, namazı kibirden uzaklaşmanız için farz kıldı.
 • Allah, zekatı nefsin temizlenmesi ve rızkın artması için farz kıldı.
 • Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için farz kıldı.
 • Allah, haccı dinin ayakta durması için farz kıldı.
 • Allah, adaleti kalplerin kaynaşması için farz kıldı.
 • Allah, bize itaati, halkın düzene girmesi için farz kıldı, imametimizi tefrikadan korumak için koydu.
 • Allah, cihadı İslam’ın izzetini sağlamak, küfür ve nifak ehlini zillete dücar etmek için farz kıldı.
 • Allah, sabrı, ilahi mükafata erişme vesilesi kılmıştır.
 • Allah, emr-i bil-maruf ve nehy-i anil-münkeri insanların ıslahı için farz kıldı.
 • Allah, anne-babaya iyilik yapmayı ilahi gazaptan korunma vesilesi kıldı.
 • Allah, sılayı rahim yapmayı, ömrün uzamasına vesile kıldı.
 • Allah, neziri(adağı) yerine getirmeyi mağfirete erişme vesilesi kıldı.
 • Allah, şarap içmeyi, pislik ve kötülükleri önlemek için haram kılmıştır.
 • Allahım! Nefsimi bana küçük göster ve kendi makamını benim nazarımda büyült, itaatini, senin rızana uygun amel etmeyi ve senin gazabına sebep olan işten uzak durmayı bana ilham eyle, ey rahmeti bütün rahmet edenlerden daha çok olan.
 • Allahım! Beni verdiğin rızıkla kani eyle, yaşattığın sürece ayıplarımı ört ve bana afiyet nasip eyle, ölümüm gelip çattığında bağışla beni ve bana rahmeyle, mukadder etmediğin şeyi elde etmek için boşuna uğraşmakla beni yorma, bana mukadder kıldığına da ulaşmayı kolaylaştır.
 • Ey Allahım! Baba ve anamı ve boynumda hakkı olan herkesi en iyi mukafatınla benden taraf mükafatlandır. Ey Allahım benim durumumu yaratılış gayem uğrunda uğraşmak için musait kıl, senin üstlendiğin (rızık) için çalışmakla meşgul eyleme, ben senden mağfiret diliyorum, öyleyse beni azaba uğratma; ben sana yalvarıyorum, beni mahrum bırakma.
 • Muhammed'in vefatı üzerine Fatıma’nın söylediği bir şiir:
Ey Resul öyle debdebe ve karışıklık zuhur etti ki senden sonra;
Sen olsaydın keder çoğalmazdı.
Toprağın yağmuru kaybetmesi gibi biz seni kaybettik.
Kavmin bozguna uğradı (karıştı) onları kontrol et ve kaybolma.