Oruç

Belirli bir süre için yeme ve içme eyleminden gönüllü olarak uzak durma

Oruç, belli bir zaman dilimi içerisinde; yiyecek, içecek veya her ikisinden de kaçınma eylemidir. Mutlak oruç ise, tüm yiyecek ve sıvılardan; genellikle önceden belirlenmiş bir veya birkaç gün kaçınma olarak tanımlanır. Diğer oruçlar, belli yiyecekler veya maddeleri sınırlayarak kısmen kısıtlayıcı olabilir. Oruç eylemi, yiyeceğin dışında cinsel ilişki ve diğer aktiviteleri de engelleyicidir.

Oruç
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Hakkında söylenenler

değiştir
  • Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için farz kıldı. — Fatıma Zehra
  • Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene. — Mevlâna Celâleddin-i Rûmî
  • Kim sefer sırasında Ramazan`a erer ve beraberinde kendisini karnını doyuracak yere götürecek bir bineği varsa nerede olursa olsun orucunu tutsun.
  • Sizden kimse: "Ramazan'ın tamamında (namaza) kalktım, tamamında orucumu tuttum" demesin.
(Hadisi Ebu Bekre'den rivayet eden Hasan Basri der ki: "Bilemiyorum, Aleyhisselatu Vesselam bu sözüyle kişinin nefsini tezkiye etmiş olmasını mı mekruh addetti veya "uyumak da lazım yatmak da" mı de(mek iste)di?")
  • Müslümanlar kabızlık ve yobazlık yüzünden bunu düzeltemediler. İnsanlar neden eziyet çeksin? Hep kışta olsun. Takvimin düzeltilmesi lazım. Yazın oruç tutmak kolay mı? Bir de su içmiyorsun ya. Bir kere oruçta su içmeyi serbest bırakmak lazım. Bu kadar tarihte takvimlere düzenleme olmuş, Müslümanlar halen Sümerler'in Ay takvimini kullanıyor. Sümerler 10-11 gün düzeltme yapıyor, onu da yapmıyorlar. Bir de hac olayı var. Sen, yaz ayında hacca gitmenin ne olduğunu düşünebiliyor musun? Suudi Arabistan'da, o sıcakta.
Müslüman bilginlere tavsiyem, oturup bir içtihat çıkarsınlar. Desinler ki biz Gregoryen takvimini kullanıyoruz. Ama eski adlarını muhafaza ediyoruz. Ramazan ayı Aralık ayına denk gelecek. O zaman da hac 2.5 ay sonra Mart ayına denk gelecek. Suudi Arabistan'da en serin hava. Böylece Müslümanları büyük bir eziyetten kurtarıyorsun.
(Aynı programda, Hasan Erçakıca'nın "Belki de Müslümanlar ne kadar eziyet, o kadar sevap olarak görüyorlar" ifadesine karşılık "O da doğru" cevabını vermiştir.)[1][2] - Besim Tibuk

Kaynakça

değiştir