Frank Knight
Doğumu
7 Kasım 1885
Ölümü
15 Nisan 1972


  • Devletin ana fonksiyonu ekonomik yaşam içerisinde özgürlüğü güvence altına almak için kuralların çerçevesini oluşturmak ve uygulamaktır.