Herbert Marcuse

Herbert Marcuse
Doğum tarihi 19 Temmuz 1898
Doğum yeri Berlin
Ölüm tarihi 29 Temmuz 1979
Ölüm yeri Starnberg
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
 • Düzen, orantı, uyum... baskı güçlerinden arındırılmış, kurtarılmış, özgürleştirilmiş bir dünyanın düşüncesi, düşünceleştirilmesi... Bu doyumun, rahatın dinginliğidir: şiddetin sonudur; sürekli yenilenen umut, dünyanın şimdi farklı olabileceğinin umududur.
 • Devrim; yönetim, etkenlik, baskı, şiddet gerektirir. Ütopik estetik durum ise düzenini hepten farklı bir biçimde kuracaktır.
 • Estetik durum, devrimin taşıyıcısı değil, devrimin zaferine eş düşen bir durumdur.
 • (...) Bunu [uygarlık sorununu] aşmak olanaklı ve zorunludur, öğelerin kendilerinin ve etkilerinin köktenci bir biçimde dönüştürülmesiyle gerçekleştirilir.
 • Liberal ve demokratik görünen yönetim kendisini, büyük ölçüde, görünmeyen despotizme barınaklık ederek uygarlığı yok ederek ayakta kalır.
 • Siyasal iktidar baskıcıdır ama bu insan içgüdülerinin kendisinden gelir.
 • Mutlulukla gerçeğin çatışması zorunlu değildir.
 • Özgürlük yoluyla özgürlük vermek evrensel yasadır. Düzen, ancak ve ancak bireyin özgür doyumu temeli üzerine kurulur ve ayakta kalırsa özgürlüktür.
 • 'Egemenliğin mantığı' yerini 'doyum istemi'ne bırakmalıdır.
 • En iyi sanat özgürlüğün sağlayabileceği mutluluğu ancak kestirebilir.
 • Uygarlığın doğurduğu güçlüklerin parça parça ve sürekli biçimde yönetilmesi yoluyla ahlaki ve siyasal açıdan ayakta kalmak imkansızlaşır. Köktenci seçenekler göz ardı edilmemelidir.
 • Toplumsal ve siyasal düşüncenin bu kuramı [Marksizm] bir kenara atılmıştır ama yok edilememiştir. Kendiliğinden gelen tepki ile değişiklikler kaçınılmazdır.
 • Küba Devrimi ve Viet Kong bize gösterdiler: bunu yapmak olanaklıdır; kapitalist yayılmanın dev boyutlardaki teknik ve ekonomik gücüne karşı direnebilecek ve bu gücü caydırabilecek bir ahlak, bir irade ve bir inanç vardır.
Herbert Marcuse ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.