Despotizm

bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yönetme
  • Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir. - Aristoteles
  • Despotizm ile irtica el eledir. Birisi varsa diğeri mutlaka oradadır. - Yalçın Küçük
  • Liberal ve demokratik görünen yönetim kendisini, büyük ölçüde, görünmeyen despotizme barınaklık ederek uygarlığı yok ederek ayakta kalır. -Herbert Marcuse
  • Despotlar, havanın ahlaklı olduğu bölgeleri severler. -Friedrich Nietzsche