Kahve Molası - İskender Pala


  • Sevginin özü olan şefkat, karşılıksız sevgi ve fedakarlığın da kaynağıdır. - Sf:214
  • Tebaasının hayır duaları padişahlara hazinedir. - Sf:114
  • Alın Dârüsselâm ismini; "selamet (emniyet) yurdu" demek. Böyle isimlendirilmiş bir şehirde hüküm süren her kim olursa olsun şehrin adına uygun hareket etmeye mecbur kalmaz mı? Hayır kurumlarımızın adını "Şefkat evi, acizler evi, yetimler evi vs." diye vurguladıktan sonra kim oraların gelirine el uzatabilir, yahut suistimalde bulunabilir. - Sf:110