Mustafa Kemal Atatürk/Tarih

< Mustafa Kemal Atatürk sayfasına geri dön


Alfabetik sıraya göre dizilmiştir.

Biz mutlak gerçeği arayıp bulmaya çalışmalıyız ve onu tanıtmaya gayret sarf etmeliyiz.
 • Bir milletin ne yapabileceğini göstermek için tarih en güvenilir rehberdir.[1]
 • Biz Balkanları niçin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek bir sebebi vardır. Bu da Slav Araştırma Cemiyetleri'nin kurduğu Dil Kurumlarıdır, bizim içimizde yaşayan insanların millî tarihlerini yazıp millî şuurlarını uyandırdığı zaman biz Balkanlarda Trakya hudutlarına çekildik. (1933)
 • Biz tarihi yazdığımız zaman, olayların ve eylemlerin yapılarını birlikte ararız. Eğer bunu yapamazsak, bilinmeyen bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu ve bilginin bizi yanılttığını kabul ederiz. Havariler ihdas etmeye çalışmayalım. Bu bizim tipimiz değil. Biz mutlak gerçeği arayıp bulmaya çalışmalıyız ve onu tanıtmaya gayret sarf etmeliyiz.[1]
 • Bugün Sovyetler Birliği, dostumuzdur; komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bu günden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir… Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lâzımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevî köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür… İnanç bir köprüdür… Tarih bir köprüdür… Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (Dış Türklerin) bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir…[2]
 • Cemal Paşa değerli bir adam idi; buraya gelebilmiş olsa idi ben ona vazife verirdim. Anadolu'nun îmârında ondan istifade ederdim; fazla jest ve gösteriş o zavallıyı böyle hiç için kurban etti.[3]
 • Çok kereler Fatih'in karşısında kaldığı meseleleri düşündüğüm zaman ben de aynı hâl çarelerine varmışımdır. Yalnız Fatih, benim karşısında kaldığım hadiseleri nasıl hallederdi? Bunu merak ederim. Fatih Mehmet büyük adamdı, büyük.[4]
 • Diyebilirim ki bugünkü uyanışı düne, geçmişe borçluyuz. Herhalde babalarımızın, analarımızın, eğiticilerimizin ruh ve dimağlarımızın gelişmesinde verimli etkileri vardır.
 • Enver Paşa, her hâlde zamanının en kuvvetli adamı idi. Elimizde bunun aksini ispat edecek hiçbir vesîka yoktur. Bilâkis, kuvvete delâlet edecek bir vesîka vardır ki o da, Enver Paşa'ya mevkîde iken kimsenin karşı gelmemiş ve ancak o memleketi terk ettikten sonra birtakım insanların başlarını kaldırabilmiş olmasıdır. Böyle bir şahsın kuvvetli olmadığını söylemek lüzumsuz ve mânâsız bir iddia olmaz mı?[5]
 • Senin soytarı ne yapıyor?[6]
  • II. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde, Türkiye'nin İtalya Büyükelçisi'ne, Mussolini'yi kastederek
 • Napoléon kimdir? Taç ve mâcerâ peşinde koşan bir insan; Bismarck ise tâcidâra hizmet eden bir adam; ben böyle değilim.[7]
 • Napoléon, Forché'nin hayatını bildiği hâlde onu mevkiinde ibkâ etmiştir. Bundan mâda en büyük düşmanlarına îtimat etmesi cinnetten başka bir şey değildir. Napoléon, esaslı bir fikre istinat etmeden işe başlamış ve kendisine bir fırsat îcat edeceğini zannettiği hâdisâtın cereyanını tâbî olmuştur. Onun bu sûretle hareketi, demokrasinin altmış senelik gecikmesine sebebiyet vermiştir.[8]
 • O [Timurlenk], muhakkak ki dünyanın en büyük askeridir.[7]
 • Tarih, Türk inkılâbını anlatırken, bunun bir kurtuluş olduğunu en başta söyleyecektir. Bu kurtuluşun çeşitli aşamaları içinde de, özellikle kadınların kurtulmasını anacaktır.[9]
 • Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.

Kaynakça

değiştir
 1. 1,0 1,1 Aksan, Akil (1982). Citations de Mustafa Kemal (kitap). ss. 82-83. 
 2. BOZDAĞ, İsmet. Atatürk'ün Evrensel Boyutları (kitap). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. s. 114. 
 3. KARAL (Ord. Prof.), Enver Ziya (2003). Fatih ÖZDEMİR (Ed.). Atatürk'ten Düşünceler (kitap). Ankara: ODTÜ Yayıncılık. s. 223. ISBN 975-7064-12-2. Rûşen Eşref, Atatürk 
 4. KARAL (Ord. Prof.), Enver Ziya (2003). Fatih ÖZDEMİR (Ed.). Atatürk'ten Düşünceler (kitap). Ankara: ODTÜ Yayıncılık. s. 222. ISBN 975-7064-12-2. Eski bir Atatürkçü, Atatürk'ten bilinmeyen hâtırâlar, S. 58 
 5. KARAL (Ord. Prof.), Enver Ziya (2003). Fatih ÖZDEMİR (Ed.). Atatürk'ten Düşünceler (kitap). Ankara: ODTÜ Yayıncılık. s. 223. ISBN 975-7064-12-2. Ülkü, nr. 52 
 6. ÖZAKMAN, Turgut (2010). Argun TOZUN (Ed.). Cumhuriyet-Türk Mucizesi Cilt 2 (kitap). Ankara: Bilgi Yayınevi. s. 346. 223 
 7. 7,0 7,1 KARAL (Ord. Prof.), Enver Ziya (2003). Fatih ÖZDEMİR (Ed.). Atatürk'ten Düşünceler (kitap). Ankara: ODTÜ Yayıncılık. s. 222. ISBN 975-7064-12-2. 1939-12-10, Ulus Gazetesi 
 8. KARAL (Ord. Prof.), Enver Ziya (Mart 1930). Fatih ÖZDEMİR (Ed.). Atatürk'ten Düşünceler (kitap). Ankara: ODTÜ Yayıncılık. s. 222. ISBN 975-7064-12-2. 1939-12-10, Ulus Gazetesi 
 9. Prof. Dr. TURHAN FEYZİOĞLU, "Atatürk ve Kadın Hakları", atam.gov.tr
< Mustafa Kemal Atatürk sayfasına geri dön