Sadakat

  • Bu dünyadaki en zor şey, kendi kendine sadık kalmaktır. - Fyodor Mikailoviç Dostoyevski
  • Neden insan sevgilisine kocasından daha fazla sadık olsun. - Jean-Jacques Rousseau
  • İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir. - Carl Hilty
  • Aşk bile salt fizyolojik bir sorundur. Bizim öz irademizle hiç ilişiği yoktur. Gençler sadık kalmak isterler, kalamazlar; yaşlılar sadakatsizlik etmek isterler, edemezler. Söylenecek söz bundan ibaret. - Oscar Wilde
  • Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. - Seneca