Samuel Huntington

Samuel P. Huntington (2004 World Economic Forum).jpg
  • Bir politik sistemin kurumlaşma düzeyi onun örgütlerinin ve işleyiş usullerinin uyarlanabilirliği, karmaşıklığı, özerkliği ve tutarlı bütünlüğüyle tarif edilebilir.[1]


Hakkında söylenenlerDüzenle

  • Samuel Huntington Türkiye’ye gelerek bize “Medeniyetler Çatışması ve Yeni Dünya Düzeni” teorilerini beyin yıkama yöntemiyle empoze etmeye çalıştı.[2] --Ruhat Mengi
  • Çalışmalarına siyaset değil, bilim egemen olduğu yıllarda Huntington, laiklik ve ulusallığın çağdaşlaşmanın vazgeçilmez ön koşulları olduğunu vurgulamaktaydı.[3] --Suna Kili


Samuel Huntington ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.

KaynaklarDüzenle