Siyaset

devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış

Siyaset ya da Politika, Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Siyaset sözcüğü etimolojik olarak at eğitimi anlamına gelirken, politika sözcüğü ise devlet yönetme sanatı anlamındadır.

Politika ile ahlakı ayrı tutanlar ikisini de anlamamış demektir.
~ John Morley
Sözler, yazar ya da kaynakları bakımından alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.


 • Siyasetçiler halkın o anki desteğini alabilmek için gelecekle ilgili büyük projelerden bile vazgeçerler. Kendileri daima ülkeden daha önemlidir. Onların kuş beyinleri geleceğin önemini kavrayamaz. ~ Adolf Hitler
 • Politika için yaratılmadım. Çünkü hasmın ölümünü istemekten ya da kabul etmekten acizim. ~ Albert Camus
 • Politika ve sanat dünyanın düzensizlikleri karşısında başkaldırmanın iki ayrı yüzüdür. ~ Albert Camus
 • Amerikadaki her iki partide de ilkeleri olan adamlar var ama bir ilke partisi yok. ~ Alexis de Tocqueville
 • Siyaset, başkalarına sezdirmeden değişme sanatıdır. ~ Andre Malraux
 • Her taşın altında pusuya yatmış bir politikacı var. ~ Aristophanes
 • Siyaset belli bir üretim biçiminin varlığı ve gelişimi için gerekli olan koşulları toplumsal çapta sağlama uğraşıdır. Herhangi bir üretim biçimi, kendi varlığı ve gelişimi için çelişik eylemler gerektiriyorsa, -gerçekte de sık sık görüldüğü gibi- siyaset çelişkili bir uğraş olacaktır. O halde, bu tanımın üstünlüğü, sünekliğidir. Tarihsel süreç içinde üretim biçimleri birleşebildiğine, aşılabildiğine, yerlerine yenileri gelebildiğine göre, bu tanım, birbirinden çok farklı görünen birçok eylemi aynı siyaset kavramı içinde toplama olanağı verir. (Devlet Nedir?) ~ Cem Eroğul
 • Cehennemin en karanlık yeri ahlaki krizlerde tarafsızlığını sürdürenler için ayrılmıştır. ~ Dante Alighieri
 • Kıskançlık siyasi bölünmenin sebebidir. ~ Demokrit
 • Siyasetçi olsaydım ve 60 yaşımı geçmiş olsaydım... Geriye bakar ve şunu söylerdim: Keşke bu kadar savaş, bu kadar dava kazanacağıma... Bütün gönülleri kazansaydım.[1] ~ Ertuğrul Özkök
 • Kilise ve devletin ayrılığına büsbütün taraftarım. Bu iki kurum bizi kendilerine yeterince sıkıştırıyor, ikisinin birlikteliğinde ise kesin bir ölüm olur. ~ George Carlin
 • Politikacıların içerisindeki halk ruhu, hırsızların ve sokak serserilerinin sahip olduğu halk ruhundan fazla değildir. Politikacıların amacı, her zaman kendi özel avantajlarını artırmak ve bunun için ellerindeki çok büyük güçleri kullanmaktır. ~ Henry Louis Mencken
 • Kararsız kalabalığın oyları için dalkavukluk yapmam.[2] ~ Horace
  • Orijinali: Non ego ventosæ plebis suffragia venor.
 • Politikacılar bebek bezi gibidir, düzenli olarak ve aynı sebepten değiştirilmeleri gerekir. ~ Ken Dodd
 • Politikacıların hepsi aynıdır. Önce reform sözü verirler, sonra sözlerini "reforme" ederler. ~ Leonid S. Sukhorukov
 • Ülkeye sadakat daima, hükümete sadakat ise onu hak ettiğinde. ~ Mark Twain
 • Nasıl dalkavukluk edeceğini bilen kişi nasıl iftira edeceğini de bilir. ~ Napoleon Bonaparte
 • Politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır, nehir olmayan bir yere köprü yapacaklarına söz verirler. ~ Nikita Kruşçev
 • Bürokrasi genişleyen bürokrasinin ihtiyaçlarını karşılamak için genişler. ~ Oscar Wilde
 • İnsanlar bir araya gelip şehirler kurmak, kendilerini güvenlik şemsiyesi altına almak istemişler, ama siyaset sanatına sahip olmadıklarından birbirlerine kötülük edip dağılmışlar. Bunun üzerine tanrı Zeus, şehirlerde kural yerine geçmesi ve insanları dostluk bağlarıyla birbirlerine bağlaması için esası adalet,doğruluk ve utanma olan siyaseti göndermiş ve siyaset sanatı tüm insanlar arasında eşit olarak pay edilmiş. ~ Protagoras
 • Açıklık politikayı temizleyecek unsurlardan birisidir. Hiçbir şey açıklık kadar politikadaki kötü uygulamaları kontrol edemez... ~ Woodrow Wilson
 • Politika, iki düşman toprak arasındaki mayın tarlasında danstır. ~ Yalçın Küçük
 • Politikada "yenilgi", bilimde "yanlış" en büyük öğretmendir. ~ Yalçın Küçük
 • Savaş, siyasetin başka araçlarla devamıdır. ~ Carl Schimtt


KaynakçaDüzenle

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Commons'da Siyaset ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikisözlük'te Siyaset ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikipedi'de Siyaset ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.