Sosyalizm

tüm insanların eşit olduğunu ve bir ülkenin parasını eşit olarak paylaşması gerektiğini belirten inançlar kümesi veya bu inançlara dayanan siyasal düzenler
 • Bugünkü haliyle kapitalist toplumun ekonomik anarşisi bana göre "kötü"nün gerçek kaynağıdır. Önümüzde kocaman bir üretici topluluk var; üyeleri ise kaba kuvvetle değil de yasal yollarla koyulan kanunlara tam uyum içinde ortak ürettikleri ürünü birbirlerine vermemek için durmaksızın çabalıyorlar...Bu büyük kötülükleri saf dışı edecek tek bir yol olduğuna kaniyim. Bu yol, toplumsal hedeflere yöneltilmiş bir eğitim sisteminin eşlik edeceği sosyalist bir ekonominin kurulmasıdır.
 • Sosyalist toplumu eşitliğin imparatorluğu olarak tarif etmek, tıpkı bizden önce gelen sosyalist ekoldeki kavramlaştırmalar gibi çok dar bir Fransız kavramlaştırmasıdır. Şimdiyi aşmak zorudaydı, zihinlerde daha fazla bulanıklıktan başka bir şey oluşturmadığından, yerine, gerçeği daha iyi karşılayan ve daha belirgin kavramlaştırmalar geldi.
 • Sosyalizm hâlâ kişilikli insan yaratmanın tek düzenidir.
 • Sevgiyi sosyalizmden çıkarmak, insanı sosyalizmin dışına itmekle birdir.
 • Aşk, insanın birey düzleminde sonsuzu yaşamasıdır. Sosyalizm, insanın toplum ve sınıf düzleminde sonsuza koşmasıdır. Kardeşlik, insanın ulus düzleminde sonsuz beraberliği aramasıdır.
 • Sosyalist sistemin çöküşü ne ekonomik ve ne de teknokratiktir. Sovyet sistemi öncelikle politik ve bunun içinde etik nedenlerle çöktü: Sosyalist insanı yaratamadı.
 • Sosyalizmin çözümü, Trotskiy ve Mao'yu yaşatıyor. Ancak Trotskizm ve Maoizmin kökünü kazıyor.
 • Sosyalizmin tarihi, ay tutulmalarının tarihidir.
 • Sosyalizm, Bruno kadar inançlı Balzac kadar meraklı, Thomas More kadar bilge, Erasmus kadar şakacı, Faust kadar öğrenme tutkunu, Gide kadar dünya nimetlerine saldırgan, bir keşiş kadar oruç tutan,doğa karşısında Einstein kadar şaşıran, kütlesine Tolstoy gibi mistik saygı duyan, Bertrand Russell kadar yaramaz, Nazım kadar saf insanı yaratmaya yazgılıdır; ilk denemede sadece savunma ve hücum korkağı yaratıklar ortaya çıkarabiliyor. Ekim Devrimi, ne yazık, burjuva devrimi ölçüsünde bile yeni insan yaratamıyor ve yarattıkları kısa bir zaman içinde eskiye dönüyor. Asıl başarısızlığın burada olduğunu düşünüyorum.
 • Sovyet sanayileşmesinin pratik sorunları Anti-Dühring'i zorunlu bir tartışmanın konusu yaptı. Hızlı sanayi, yeterli ölçüde proleterleşmemiş köylülük ile kurulmak zorunluluğuyla karşı karşıya geldi. İşçi tulumu giymiş köylüler, eşitlikçi bir ücret sistemine ve maddi kazançlar getirmediği sürece yeni eğitim olanaklarına razı olmadılar. Sovyet yöneticileri, başta Stalin, ücret makasını görülmemiş ölçüde açmak ve bilgi artırmayı maddi kazanımlara bağlamak zorunda kaldılar.Acıdır.

Sosyalizmden kopuşun köklerini burada görüyorum.

Sosyalizme, küçük burjuva yetiştirme zorunluluğu yüklemek, büyük bir ceza'dır.

Tarih'in insafsız olduğu zamanlar var.

 • Hızlı sanayileşme zorunluluğu, sosyalizmi bozmaktır.

Stalin, sosyalizmi bozmaya mahkumdu ve bozmuştur.

 • Sosyalizm, ırkların ve cinsiyetlerin eşit olduğunu savunan tarihteki tek taraf(parti)dır.

Kerem Görsev

değiştir
 • Kapitalist yaşamayı seven inançlı bir sosyalistim.[1]

Kaynakça

değiştir