Türklüğün Esasları

Türklüğün Esasları, Ziya Gökalp'in 1923 yılında yazdığı kitap.


  • Her kavmin, ilk önce, yalnız millî kültürü vardır. Bir kavim, kültür bakımından yükseldikçe siyasetçe de yükselerek kuvvetli bir devlet vücuda getirir.
  • Medeniyetin fazla gelişmesi millî kültürü bozar.
  • Türkçülüğün vazifesi, bir taraftan yalnız halk arasında kalmış olan Türk kültürünü arayıp bulmak, diğer taraftan da Batı medeniyetini tam ve canlı bir surette ele alarak millî kültüre aşılamaktır.
  • Bir millet ya Doğulu olur, ya Batılı olur. İki dinli bir fert olmadığı gibi, iki medeniyetli bir millet de olamaz.
  • Türkçüler esasen Bizanslı olan Doğu medeniyetini büsbütün bırakarak Batı medeniyetini tam bir surette almak istediklerinden, teşebbüslerinde başarılı olacaklardır. Türkçüler, Türk ve müslüman kalmak şartı ile Batı medeniyetinin tam ve kat'i bir surette girmek isteyenlerdir.
  • Seçkinlerin halka doğru gitmek için iki maksadı olabilir:
1.Halktan millî kültür terbiyesi almak için.
2.Halka medeniyet götürmek için.