Terbiye

  • Aslanı terbiye ederler, kaplanı uslandırırlar. - Çerkez atasözleri
  • Büyük Allah’tan bizler niye terbiye isteriz? Çünkü terbiyesizler, Allah’ın lütfundan mahrumdurlar. Terbiyesiz, yalnız kendine kötülük etmez, bütün utanç ve erdem ufuklarını ateşler. - Mevlana Celaleddin-i Rumi