Çalışmak

bir kişinin para kazanmak amacıyla yaptığı faaliyet

Çalışmak hakkındaki sözler:

Kaynaklı

değiştir
 • Gözünüzü seveyim politikayla uğraşmayın, onu yapanlar var, çok çalışın. Ne yaparsanız, iyi yapmaya çalışın, çalışmadan olmaz. Ben öğrenciyken günde 18 saat çalışırdım. Gazeteler yazmıştı, çok zaman gecelerimi laboratuvarda geçirdim. Çalışmak kendimize, ailemize, milletimize vatan, namus borcudur. Annem derdi ki, 'Kibir Allah'a yakışır, insana yakışmaz.[1]
 • Çok çalışmak verimli çalışmak demek değildir; önemli olan verimli çalışmaktır. Çocuklara, çok çalış, demek ve bunu sürekli tekrar etmek çalışma şevkini azaltır ve verimliliği düşürür.[2]
 • İyi bir çalışmanın ödülü daha fazlasını yapabilmek fırsatı vermesidir.[3]
 • Tembel eller insanı yoksullaştırır, Çalışkan el zengin eder.[4]
 • Her emek kazanç getirir, Ama boş lakırdı yoksulluğa götürür.[5]
 • İnsan için yemekten, içmekten ve yaptığı işten zevk almaktan daha iyi bir şey yoktur. Gördüm ki, bu da Tanrı’dandır.[6]
 • Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir.[7]
 • Hatta sizinle birlikteyken şu buyruğu vermiştik: “Çalışmak istemeyen yemek de yemesin!” Çünkü aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor, başkalarının işine karışıp duruyorlarmış. Böylelerine Rab İsa Mesih adına yalvarıyor, şunu buyuruyoruz: Sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından yesinler.[8]
 • En iyisi çalışmak, unutabilecek kadar çalışabilmek... Bedbahtlar ölümü düşünmeye vakit bulanlardır. Ömrü kısaltan en büyük hastalık; hayatta vazifesiz kalmak, yaşamayı bitirmiş olduğu hissi içinde kendi üstüne çökmek değil midir?[9]

Kaynaksız

değiştir
 • Çalışanlar kötülük düşünmeye zaman bulamaz, tembeller ise kötülükten kurtulamaz.
 • Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.
 • Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır.

Kaynakça

değiştir
 1. Aziz Sancar: Çalışmak ailemize, milletimize vatan, namus borcudur
 2. Çocuklarımız, Sınav Ve Gerçekler
 3. 23 Nisan 1956 tarihli madalya törenindeki konuşmasından
 4. Özdeyişler 10:4
 5. Özdeyişler 14:23
 6. Vaiz 2:24
 7. Spoken statement (c. 1903); Harper's Monthly (September 1932).
 8. 2. Selanikliler 3:10-12
 9. Falih Rıfkı Atay, 50 Yaşım, 1943
Vikisözlük'te Çalışmak ile ilgili tanım bulabilirsiniz.