İletişim

duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon

İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir.

İletişim
Sözler, yazar ya da kaynakları bakımından alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.


Augustus HillDüzenle

 • Başlangıçta 'Söz' vardı. Söz Tanrı'nındı ve söz Tanrı'ydı. Başlangıcından bu yana hepsi sözdü. Hepsi iletişim içindi.

Aldous HuxleyDüzenle

 • Dile, sezgilere, zekaya ve sempatiye rağmen, birisi asla gerçekten başkasıyla bir şey hakkında iletişim kuramaz.

Dale CarnegieDüzenle

 • Dostluk havası yaratmak için bir gülümseme yeterlidir.
 
İletişim konusundaki en büyük sorun gerçekleştiği yanılgısıdır.
George Bernard Shaw

George Bernard ShawDüzenle

 • İletişim konusundaki en büyük sorun gerçekleştiği yanılgısıdır.

Jacques LacanDüzenle

 • İletişim bir iletişimsizlik düzeneğidir.

James HansenDüzenle

 • Nasıl oldu da, ben, 10'dan fazla ülkede konuşmalar yaparak, tutuklanarak, 30 yıldır birikmiş tatil hakkımı yakarak, git gide daha güçlü bir şekilde iletişim kurmaya sürüklendim?
 
Evrensel pragmatiklerin görevi; olası karşılıklı anlamanın evrensel koşullarını saptamak ve yapılandırmaktır.
Jürgen Habermas

Jürgen HabermasDüzenle

 • Evrensel pragmatiklerin görevi; olası karşılıklı anlamanın evrensel koşullarını saptamak ve yapılandırmaktır.[1]

Martin Luther KingDüzenle

 • İnsanlar genellikle birbirlerinden nefret ederler çünkü birbirlerinden korkarlar; birbirlerinden korkarlar çünkü birbirlerini tanımazlar; birbirlerini tanımazlar çünkü iletişim kurmazlar; iletişim kurmazlar çünkü sınıflara ayrılmışlardır.
 
Tiyatro diyorum. Çünkü insancıl bir iletişim ve birbirimizi anlamamızı sağlayacak eşsiz bir yol. İşte bunun için tiyatro!
Noviembrie

NoviembrieDüzenle

 • Tiyatro diyorum. Çünkü insancıl bir iletişim ve birbirimizi anlamamızı sağlayacak eşsiz bir yol. İşte bunun için tiyatro!

Sedat LaçinerDüzenle

 • İster hükümet olsun, ister asker ve sivil ciddi anlamda iletişim sorunumuz var.

KaynakçaDüzenle

 1. On the Pragmatics of Communication, Habermas, Jurgen, 1998, s.21
İletişim ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.