Bilgi

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü

Bilgi hakkındaki alıntılar:

Sözler, yazar ya da kaynakları bakımından alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir:


Bilge insan sıkça şüpheye düşer ve fikrini değiştirir.
Akhenaton

Ahmet Haluk DursunDüzenle

Bilgi sahibi olmadan yorum yapmayın. Yine bizim millete Allah, yorum yapma kabiliyeti vermiştir. Hâlbuki en büyük fazilet “Bilmiyorum” diyebilmektir. Öğrenme, bilmediğini bildiğin anda ve yerde başlar.[1]

AkhenatonDüzenle

 • Hakiki bilgelik, ahmaklıktan daha az cüretkardır. Bilge insan sıkça şüpheye düşer ve fikrini değiştirir. Ahmaksa dik kafalıdır ve şüphe etmez; kendi bilgisizliği dışında her şeyi bilir.

Alexander Hill EverettDüzenle

 • Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner.

Arthur SchopenhauerDüzenle

 • Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur.

Benjamin FranklinDüzenle

 • Bilgiye yapılan yatırım en yüksek kârı getirir.

David HumeDüzenle

 • İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır; fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir.

Ersin Nazif GürdoğanDüzenle

 • Bilgi üniversitelerle zenginleşir ve yeni boyutlar kazanır. Ülkelerin öğreten ve öğrenen insan kaynakları, aynı zamanda toplumların bilgi kaynaklarıdır. İnsanlar bilgileriyle değer kazanırlar. İnsanın bilgisi özsermayesidir. İnsan bilgisini kendisiyle birlikte taşır. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir güç, insanın bilgisine el koyamaz. Bilgi paylaşılarak zenginleşir, zenginleşerek paylaşılır.[2]

Francis BaconDüzenle

Genç SenecaDüzenle

 • Korkunun sebebi bilgisizliktir.

GoetheDüzenle

 • Anlamadığımız şeyi anlaşılır biçimde ifade edemeyiz.

HoratiusDüzenle

 • Bir kişi her şeyi bilemez.
 
Bütün sahip olduğumuz bilginin deneyim ile başladığına şüphe yoktur.
Immanuel Kant

Immanuel KantDüzenle

 • Bütün sahip olduğumuz bilginin deneyim ile başladığına şüphe yoktur.
 
Bilgi, nesne ile kavrayışın uyumudur.
İbni Rüşd

İbni RüşdDüzenle

 • Bilgi, nesne ile kavrayışın uyumudur.

Jean DuvignaudDüzenle

 • Gerçek bilinç tedirgindir; bildiklerini durmadan sorgular.

Jiddu KrishnamurtiDüzenle

 • Bilgi yüklü bir zihin özgür bir zihin değildir.

John LockeDüzenle

John Stuart MillDüzenle

 • İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece.

Kızılderili atasözüDüzenle

 • Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal.

KonfüçyüsDüzenle

 • Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir.
 
Başkalarını bilen kişi bilgili, kendisini bilen ise akıllıdır.
Lao Tsze

Lao TszeDüzenle

 • Başkalarını bilen kişi bilgili, kendisini bilen ise akıllıdır.

Mehmet Şevket EygiDüzenle

 • Bu devirde insanların eskisine göre çok daha bilgili olmaları lazımdır. Çünkü bilgisayar gibi, internet gibi bir imkân var. Benim çocukluğumda bilgi edinmek için kütüphanelere gitmek, kitap sayfalarını karıştırmak gerekiyordu. Şimdi oturduğunuz yerden birkaç kelime yazıyorsunuz, bir tuşa basıyorsunuz; icabında Kanada’nın bir kütüphanesindeki, bir üniversitesindeki kitap karşınıza pdf olarak çıkıyor. Ne kadar kolay, ne kadar hesaplı bir imkân...[3]

MontaigneDüzenle

 • Başkalarının bilgisi ile bilgili olabilsek bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.

Osman Nuri TopbaşDüzenle

 • Ne kadar bilgi sahibi olursak olalım, ilmin bir nihâyeti bulunmadığını unutmamalıyız. “Ben her şeyi biliyorum!..” demek, büyük bir zaaftır. Kim olursa olsun her insan, bildiğinin hocası, bilmediğinin talebesidir.[4]

Özer OzankayaDüzenle

 • İnsanların çevrelerine ve kendilerine ilişkin olarak oluşturdukları düşüncelerin bir bölümü inanç; bir bölümü de "bilgi" biçimindedir. İnanç, bir sanı ya da bir kanıya dayanarak oluşturulup benimsenen görüşlere denir. İnanç bilginin sınırları dışında kalır, bilginin bittiği yerde başlar. Bilgi ise bilimsel yöntemlerle doğrulanma olanağına kavuşan düşünce ve görüşlere denir.[5]

Peter F. DruckerDüzenle

 • Dünya artık emek-yoğun, malzeme yoğun, enerji-yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır.

PlautusDüzenle

 • Bir kişinin söylediklerinden fazlasını bilmesi iyidir.
 
Felsefe sözünden bilgeliği inceleme anlaşılır.
René Descartes

René DescartesDüzenle

 • Felsefe sözünden "bilgeliği inceleme" anlaşılır. Bilgelikten de yalnız işlerimizde ölçülülük değil, aynı zamanda hayatımızı sürdürebilme, sağlığımızı koruma ve bütün zanaatların icadı için de insanın bilebildiği bütün şeylerin tam bir bilgisi anlaşılır.

Recep Tayyip ErdoğanDüzenle

 • Bilgiyi hikmetle taçlandıran ecdadımız, mimariden musikiye, görsel sanatlardan edebiyata kadar kültürün her alanında çok önemli eserler ortaya koymuştur. Zevkiselim sahibi her insanda hayranlık uyandıran bu eserler bizim coğrafyamızda neşet etmiş ve zamanla dünyanın dört bir tarafına dağılmıştır. Onları farklı coğrafyalardan taşıyarak bir araya getiren tutkulu sanatseverler sayesinde bizler sahip olduğumuz zenginlikleri bir kez daha fark etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşarız.[6]

Roger BaconDüzenle

 • Doğru soruyu sormak bilmenin yarısıdır.

RumiDüzenle

 • Ne kadar bilirsen bil, anlattıkların karşındakinin anlayabildiği kadardır.

SenecaDüzenle

 • Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz.

SocratesDüzenle

 • Bütün bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.

SpinozaDüzenle

 • Doğada herhangi bir şey bize gülünç, saçma ya da kötü gelirse, bunun nedeni nesneler üstünde yalnızca sınırlı bilgi sahibi olmamızdır, doğanın bir bütün olarak düzeni ve tutarlılığını bilmediğimizdendir.

Takiyettin MengüşoğluDüzenle

 • Bilgi, özne ile nesne arasındaki bağdır.[7]

Thomas Henry HuxleyDüzenle

 • Hayatın asıl amacı, bilgi değil eylemdir.

Thomas PaineDüzenle

 • Bilginin görev olduğu bir yerde bilgisizlik bir suçtur.
  • Public Good
 • Mantık ve bilgisizlik, her biri bir diğerinin zıddıdır ve insanlığın büyük bir kitlesini etkiler. Bunlardan birisine bir ülkede yeterince genişlikte değer verilmesi ortamı oluşturulursa yönetim mekanizması kolaylıkla işler hale gelir. Mantık kendisine itaat eder; bilgisizlik ise ona dikte edilen ne olursa ona.
  • İnsan Hakları, Bölüm I
 
Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.
Uğur Mumcu

Uğur MumcuDüzenle

 • Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.

Yalçın KüçükDüzenle

 • Her devrim, bir yeni bilgi teorisidir.
 • Her eylem bir bilgi akışı ya da radyasyondur. Mutlak cevabı vardır. Dağ çiçekleri bile habercidir. Titreşerek haber verirler, bu, bir haberdir.
 • Modern bilgi teorisi, yaşamı gerçek bir heyecan haline sokmuştur. Bilgi ile maddenin ayrılmadığı bir zamanda, uç bir aktivist için, yaşam, teori ve yaşama alanı ise epistemolojidir.

KaynakçaDüzenle

Bilgi ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.