Akıl

olayları bilinçli bir şekilde anlamlandırma, mantık yürütme ve yeni veya mevcut bilgilere dayanarak uygulamaları, kurumları ve inançları uyarlama veya gerekçelendirme kapasitesi
(Zeka sayfasından yönlendirildi)
Akıl
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Aklın değeri

değiştir
 • Akıl, kişiye sermayedir. — Türk atasözü
 • Akıl malın en kıymetlisidir. — Çerkez atasözü
 • Akıllı insanlar aptal insanlar tarafından deli zannedilirler. Stephen Hawking
 • İnsan, aklının sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz. Albert Einstein
 • Akıl ve bilim, aydınlık kesimdedir. Din, imansa karanlık kesimde. Aklın, bilimin ölçüleri bellidir. Gözlem vardır, deney vardır, nesnellik vardır. Yolu ışıklandıran da bunlar. Din ve imanda ise bunlar yoktur. — Turan Dursun
 • Akıl, yalnız doğrulukta bulunur. — Goethe
 • Akıl hiçbir zaman duyguları yönetmez, sadece onun suç ortağı olur.     Mignon Mclaughlin
 • Akıllı kişiyi sırtında taşısan dahi yük gelmez . — Çerkez atasözü
 • Aklı olmayan fakirdir. — Çerkez atasözü
 • Deli bile konuşuncaya kadar akıllı zannedilir. — Çerkez atasözü
 • Delinin beyi olmaktansa akıllının kölesi olmak daha iyidir. — Çerkez atasözü
 • Duygunun yanında akıl daima adi kalır. — Honoré de Balzac
 • Hayal gücü, ereksiyon halindeki zekadır. — Victor Hugo
 • Kadının el mahareti aklını gösterir. — Çerkez atasözü
 • Kuşu yükselten kanat, insanı yükselten akıldır. — Çerkez atasözü
 • Sanayileşmenin ve kalkınmanın tarihe gömüldüğü bir toplumda akıl bir lükstür; kapitalizm öncesinde ve tekelli düzende, bir rehber olarak, akıl'a gerek olmadığını biliyoruz. Öyleyse akılsızın akıllıyı kovma süreci normal olmaktadır. Tefeciyi siyasetçinin esir aldığı bir toplumda da en akılsızın en yüksek tepeye çıkması ve kütlesel olarak akıldan kaçış yasadır ve bizde şimdi bu yasa yürürlüktedir. Kamu gelirlerinin, fiilen tamamının faiz ödemelerine ayrıldığı bir ülkede tefeciler egemen demektir; insanı tefeci ahlakının yönettiğini anlıyoruz. — Yalçın Küçük
 • Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur. — Arthur Schopenhauer
 • Üstün, nadir bulunan zekaya sahip insanlar yalnızca yararlı olan bir işe girmeye zorlandıklarında en güzel resimlerle süslenip sonra da mutfak kabı olarak kullanılan değerli bir vazoya benzer. — Arthur Schopenhauer
 • Yaşlının sözü, gencin aklını yener. — Çerkez atasözleri
 • Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır. — Honoré de Balzac
 • Zekam bana değil, dünyaya aittir. — Arthur Schopenhauer

Akıl ve üniversite

değiştir
 • Bakışımıza getirilen işbölümünü, bir tür zincire vurulma ve bir tür hapislik olarak görmeliyiz; aklın hapisliği işbölümünün zincirleriyle gerçekleştiriliyor. Böyle bakarsak, Batı dünyasındaki ve Türkiye'deki üniversitelerin, insan aklının büyük hapishanesinin koğuşları olduklarını görürüz. — Yalçın Küçük

Akıl ve ütopya

değiştir
 • Ütopya, her zaman, var olan aklın dışına çıkmaktır ve yeni bir akıl kurmak üzere yola çıkmak'tır. Ütopya için, önce, bir " reddiye" gerekiyor; kurgu, bunu izliyor, bir akıl çerçevesindedir.

Akıl ise her zaman dışarıdadır.

Yeni akıl, varolanın dışına seyretmektir.

Akıllı, dışarıda olanı içselleştirebilen'dir.

Ütopya kurucusu, var olan akıl düzleminin dışına çıkıyor, ama ne yazık, yine de bağlıdır. Öyleyse, Ütopyacı, hiçbir zaman, dışarıdaki akla ulaşamıyor ve bu yetersizlik, dışarıyı yok-toprak olarak tarif etmelerinden kaynaklanmıyor. Çünkü pratikte ütopyacı, akılda büyük sıçramayı ifade etmekle birlikte, mutlak olarak yetersiz kalabilmektedir; yok-toprak üzerinde "eski" akıl ile iş görmektedir. — Yalçın Küçük

Dövüş ve kazanma

değiştir
 • Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar, cahiller kazanmak için dövüşürler. — Zhuge Liang

Felsefe ve akıl

değiştir
 • Eğer insan aklı zaafsız olsaydı, felsefeye hiç gerek kalmazdı. — Yalçın Küçük

Halk ve idare

değiştir
 • Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, salakların abuk sabukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır. — Voltaire
 • Aklınla gör, kalbinle işit. — Türk atasözü
 • Bizi yöneten, dünyayı ellerinde tutan kimselerin bizim kadar akıllı olması yetmez. Bizden çok üstün değiller ise bizden çok aşağı sayılırlar. — Michel de Montaigne
 • Her zaman aklımızın ardısıra gidelim, halkın takdiri de, canı isterse ardımızdan gelsin. — Michel de Montaigne

Hassasiyet

değiştir

Konuşmada tercih

değiştir
 • Akıllı olan, sohbet sırasında ne hakkında konuştuğundan ziyade kiminle konuştuğunu düşünerek hareket edecektir. Bunu yaptığı takdirde sonradan pişman olacağı hiçbir şey söylemeyeceğinden emindir. — Arthur Schopenhauer
 • Akıllı olan çoğu şeyi bilir, aptal olan her bildiğini söyler. — Heinze

Seçilmişlik

değiştir
 • Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur. — Arthur Schopenhauer

Tecrübe-akıl ilişkisi

değiştir
 • Akıl akıldan üstündür. — Türk atasözü
 • Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür. — Horace
 • Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. — Marcus Porcius Cato
 • Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. — Michel de Montaigne
 • Gençlikte, güzellikte akıl arama. — Homeros
 • İnsan akıbetinin efendisi değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır. İnsanın aklı onu daima bilinmeyen ve öngörülmeyen yeni şeyler öğrenmeye doğru götürecektir. — Friedrich August von Hayek
 • Öğrenimsiz akıl sürülmemiş tarlaya benzer. — Halil Cibran
 • Sadece tecrübe sayesinde bir şeyler öğrenebiliriz ve hiçbir zaman bir olayı akıl yoluyla tamamen kavrayamayız.Friedrich August von Hayek

Yürek ve akıl

değiştir
Akıl ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.