Alfred North Whitehead

Alfred North Whitehead
Doğum tarihi 15 Şubat 1861
Doğum yeri Kent, İngiltere
Ölüm tarihi 30 Aralık 1947
Ölüm yeri Massachussets, ABD
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Alfred North Whitehead, İngiliz filozof ve matematikçiydi.

Sözleri

değiştir
 • Din insan vahşiliğinin son sığınağıdır.
 • Basitliği arayın ve ondan şüphe edin!
 • Genellemelerle düşünür ama detaylarla yaşarız.
 • Hata yapmaktan korkmak, ilerlemenin ölümüdür.
 • Bir toplumun gerçeği sözü edilemeyen şeylerde yatar.
 • Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar.
 • Mükemmellik bile kuru tekrarın ağır yükünü taşıyamaz...
 • İdeallerin sönmesi, insan çabasının yenilgisinin bir delilidir.
 • Cehalet değil, cehaletin farkında olmama bilginin ölümüdür.
 • Bir kadının 'memnun oldum' dediği tek yer, tanışma faslıdır.  
 • Batı felsefeleri, Platon'un görüşlerine düşülen dipnotlardan ibarettir.
 • İncil'de mizahın eser miktarda bile olmaması, edebiyat tarihinde görülmüş en tuhaf şeydir.
 • Mekanik matematiksel ilimlerin cennetidir, çünkü kişi onunla matematiğin meyvelerine ulaşır.
 • Köpek kucağınıza sıçrarsa sizi sevdiği içindir, kedi aynı şeyi yaparsa kucağınız sıcak olduğu içindir.
 • Evren bütünü bakımından, makine gibi bir varlık değil, sürekli oluş içinde bulunan canlı bir organizma gibidir.
 • Günümüzün geçerli inançlarını yarıp öteye fışkırmayan bir uygarlık, çok sınırlı bir ilerleme döneminden sonra kısırlaşmaya mahkumdur.
 • Sakın çocuğa her şeyi öğretmeye kalkmayın. Her neyi öğretiyorsanız, onu iyi, çok iyi öğretin ki çocuk öğrenmeyi ve düşünmeyi öğrensin.
 • Şu anda benimsemiş olduğumuz inançlara, kuşkuyla bakmamıza neden olabilecek bir düşünce; oturup hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir.
 • Zihinlerimiz sınırlı, ancak yine de bu sınırlılık şartlarında sonsuz imkanlarla kuşatılmış haldeyiz; ve yaşamın amacı bu sonsuzluktan kavrayabildiğimiz kadar çok şey kavramaktır.
 • Akıllarımız sınırlı fakat bu sınırlılığın şartları içerisinde sonsuz olasılıklarla çevrilmişiz; işte hayatın gayesi bu sonsuzluktan kavrayabildiğimiz kadar çok şey kavramak.

Eserlerinden

değiştir

Bilim ve Modern Dünya

değiştir
 • Modern bilim Avrupa'da doğmuştur fakat onun yurdu bütün dünyadır. (s. 18)
 • Özdeş iki gün yoktur, iki kış da. Yitip giden, sonsuza dek yitip gider. (s. 20)
 • Bilim, geç Rönesans'ın tarihsel başkaldırısındaki kökeninin etkisinden asla sıyrılamamıştır. Ağırlıklı olarak naif bir inanç üzerine kurulu anti-rasyonalist bir hareket olarak kalmıştır. (s. 34)
 • Matematik, sözünü ettiği şeyin herhangi bir tikel örneğinden yapılan tam soyutlama sahasında hareket eden düşüncedir. (s. 41)

Doğa Kavramı

değiştir
 • Doğa, düşünce için konu üretmeye de son vermez. (s. 26)
 • Bilginin "niçin"ine yönelik bir açıklama olamaz; sadece bilginin "ne"sini tarif edebiliriz. (s. 42)

Dinin Oluşumu

değiştir
 • İlk dini erdem samimiyettir. (s. 29)
 • İnancın çağları, rasyonalizmin çağlarıdır. (s. 31)
 • Muhammed, ıssız bir mağarada inzivaya çekilmişti. Buda'nın bir ağacın altındaki tefekkürü ve İsa'nın çarmıhtaki terk edilmişliği yalnızlığın öyküleridir. (s. 33)
 • Karakteriniz inancınıza göre gelişir. (s. 60)
 • Din, yalnızlıktır! Şayet siz hiç yalnız kalmamışsanız, asla dindar değilsiniz. (s. 61)

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Commons'da Alfred North Whitehead ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikipedi'de Alfred North Whitehead ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.