Rönesans

Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem

Rönesans, Avrupa'da 14-17. yüzyıllar arasında gerçekleşen entelektüel devrim süreceine verilen addır.

Rönesans ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.
  • Batıʼda önce Fransa’da yeşeren ve oradan yayılan laiklik, Rönesans ve Aydınlanma Çağı’nın ürünüdür.[1]
  • Bilim, geç Rönesans'ın tarihsel başkaldırısındaki kökeninin etkisinden asla sıyrılamamıştır. Ağırlıklı olarak naif bir inanç üzerine kurulu anti-rasyonalist bir hareket olarak kalmıştır.
  • Bir an için tahayyül ediniz ki: Batı dünyasındaki rönesans, reformasyon, bilim ve düşünce ihtilali, Fransız İnkılabı ve Sanayi Devrimini, Atatürk, bir insan ömrüne sığdırmıştır.
  • Batı sanat dünyası ve düşüncesi, dönem dönem estetik değiştirmiş. Birbirinden farklı felsefi akımlar ve sosyal gelişmeler, Ortaçağdan bu yana; Rönesans, barok, klasik, romantik, modern, çağdaş müzik olarak müziğe de yansımıştır. Bu değişiklikleri bir zenginlik olarak addedenler olduğu gibi sonu olmayan bir arayış olarak kabul edenler de var. Söz konusu olan klasik Batı müziği için bir tıkanma değil, bugünün aynası olması gereken çağdaş müziğin bir türlü çağı yansıtamamasıdır.[2]
  • Osmanlı bir hümanist ve Rönesans devrimi fikri değişimi yapamadı. Medrese, şeyhülislam... Göreceğiz 17. asırda; devlet işlerinde her şeyde fetvaları ile tayin eden bir kuvvet halinde geldi şeyhülislamlar. Mesela bir yabancı devletle antlaşma yapıyor değil mi? Şeyhülislam fetva vermeyince o antlaşma tasdik edilemezdi. Göreceğiz, şeyhülislamlar 17. asırda politikada da birinci... Asiler fetva almadıkça isyanı sürdüremezdi.[3]

Kaynakça

değiştir