Kültür

toplumun antropoloji içindeki yaşam tarzı

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey.

 • Bir milletin kültürünün önemi, o milletin siyasi varlığının sonucu ile doğru orantılıdır. Bu bakımdan bir milletin milli kültürünü bilmesi için siyasi istiklalini elinde tutması gerekir. İşte bunun için siyasi istiklal söz konusu olduğu zaman, ne kadar ağır olursa olsun, hiçbir fedakarlıktan çekinilmemelidir. — Adolf Hitler
 • Bir dahi kendi çağında gezegenlerin yolunu aydınlatan bir kuyruklu yıldız gibi parlar... Kültürünün normal seyriyle el ele gitmez: tam tersine çalışmalarını önündeki yolun çok ilerisine savurur. — Arthur Schopenhauer
 • Kültür, direnişin en etkili yollarından biridir. — Atasoy Müftüoğlu
 • Sadece anlatarak kültür ihya edilemez ancak bilgisini sunmuş oluruz ki, modelleme yapmadan, yaşanmadan, iklim oluşturulmadan anlatılan bilgiler kuru bilgi olarak kalır ve tam manasıyla kavratamayız. Kültürü, geleneği, hafızayı önemsiyorsak tutarlı biçimde bunları yaşama gayretinde olmalıyız. Kültürü yaşamayı başarabilirsek o kendi kodları içerisinde kendini dönüştürür, çağa hazırlar ve yolda kaybolmadan sonraki nesle kendini ulaştırır.[1]Erol Erdoğan
 • Başka kültürlere özenenler, kendi kültürlerini zenginleştiremedikleri gibi, özgün bir kültür de ortaya koyamazlar.[2]Ersin Nazif Gürdoğan
 • Bir kültürün vatanı değil, dayandığı değerler daha önemlidir.[3]Ersin Nazif Gürdoğan
 • Din kültürünün yanında bir genel kültüre de mutlaka ihtiyaç vardır.[4]Hasan Tahsin Feyizli
 • Kültür kelimesini duyduğumda, Browningime uzanırım! — Hermann Göring
 • Günümüzde kültürler savaş veriyor. Heybemizdeki kültürün ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmadan geleceğin dünyasında varolamayacağız. Bugün ileri ülkelerde ferdlere temsil ettikleri kültür kadar değer veriyorlar; yakında devletler de böyle olacak! Şöyle denecek: "Benim kültürüm daha zengin, sen kaç paralık devletsin!" Savaşlar da bu zeminde yapılacak. O güne hazır olabilmek için eski şairlerimize, yani atalarımıza, yani kendimize bir dönüp bakmamız gerekiyor. Yanlışlık şuradaydı: "Bu adamlar da birşeyler söylemiş, anlaşılmıyor" deniyordu. Şimdi "Bu adamlar birşeyler söylemiş, neden anlamıyorum acaba?" diye sormanın zamanı. Bugüne kadar hep o adamları suçladık; "Niye bu kadar güzel söylüyor" sonucu çıkarılabilecek saçma bir suçlamaydı bu, "Niye benim anlayamayacağım bu kadar yüksek şeyler söylediler?" demekti. Şimdi onların fazlalığına değil de kendi eksikliğimize yanmanın vaktidir.[5]İskender Pala
 • 30 yıl önce, ilk kez bir başıma Amerika'ya gittim. Tamamen farklı bir kültürle karşılaştığınızda, çok korkutucu oluyor.[6]Jackie Chan
 • Bir kere kültür demek, gelenek demektir. Bir günden yarına kültür olmaz. “70-80 sene evvel yazılmış kitabı, makaleyi anlayamıyorum, bugünkü Türkçeye çevrilsin” diyen yalnız gençler değil, herkes. Bu vahim bir durumdur. Burada bir milli kültürün yaşaması, gelişmesi imkansız denecek kadar zordur; kültür olamadan ilimin yerleşmesi ve gelişmesi de mümkün olmaz. Çok zeki, çok yetenekli insanlarımız var. PISA sınavlarında çocuklarımız okuduğu metni anlama konusunda hep geri kalıyor. Niye anlamıyorlar, çünkü dili yeteri kadar iyi öğrenemiyor; kusur yalnız okuyanda değil, yazanda da eksiklik var. Kendi kültürünün geleneklerini tanımalı. Mutlaka katılmalı, Müslüman olmalı demiyorum, ama onunla beslenmeli. Ona karşı olmak için de, uymak için de her şeyden önce dilini ve muhtevasını anlamalı. Bunu yapamazsa, kreatif olmuyor insanlar.[7]Mehmet Genç
 • Derin kültür, konuşma ile değil kitaplarla elde edilir, yüzlerce kitapla....Kültürlü bir insanın dili ve kelime kadrosu, mahiyeti itibarıyla okuduğu kitaplara göre değişir.[8]Mehmet Kaplan
 • Bir ulusal eğitim programından söz ederken, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tümüyle uzak, ulusal kişiliğimiz ve tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü ulusal dehamızın tam olarak gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilir. Herhangi bir yabancı kültür, şimdiye değin izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını yineletebilir. — Mustafa Kemal Atatürk
 • Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. — Mustafa Kemal Atatürk
 • Şunu unutmayınız: Kültürel değerlerini yeni kuşaklara aktaramayan bir toplum varlığını sürdüremez. Kültürel üstünlüğe sahip olmayan bir siyasal iktidar kalıcı olamaz. Kültürel değerleri yeni kuşaklara ancak yazarlar, sanatçılar aktarır.[9]Nuri Pakdil
 • Değerli arkadaşlarım, büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak, tüm dünyadaki kültür değerlerimizi ve Anadolu’da iz bırakmış kültür değerlerini sahiplenmek ve yaşatmak, büyük devlet anlayışımızın bir gereği olmuştur. Cumhuriyetimizin sekseninci yılı kutlamaları çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, bu anlayışla, çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemektedir.[10]Recep Tayyip Erdoğan
 • Kültürümüzün korunması ve geliştirilmesinde sanat eserlerinin önemini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ancak kültürle ilgili tartışmalarda maalesef o kültürün taşıyıcısı olan dili ihmal ediyoruz. Ülkemizdeki kültür meselesi ekseriyetle bizzat işin uzmanları tarafından dil meselenin dışında değerlendiriliyor. Oysa bir milleti maziden atiye taşıyan kültürse, o kültürün en önemli unsuru da dildir. Kültür dil kalıbında şekillenip, dil kabında gelecek kuşaklara aktarılır. Dil olmadan insan, aile, toplum, millet, kültür ve medeniyette olmaz. Çinli mütefekkir Konfüçyüs’e atfedilen şu kıssanın dil, kültür, beka ilişkisini göstermesi bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bir gün Konfüçyüs’e sorarlar, bir memleketi idare etmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu? Büyük filozof bu soruya şöyle cevap verir: İşe dil ile başlar, önce dili düzeltirdim. Çünkü dil düzgün olmazsa kelimeler düşünceyi düzgün anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılamazsa yapılması gereken vazifeler iyi yapılmaz. Gereken yapılmazsa ahlak ve kültür bozulur. Ahlak ve kültür bozulursa, adalet yolunu şaşırır. Adalet yanlış yola saparsa halk güçsüzlük ve şaşkınlık içine düşer, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez. İşte bunun için hiçbir şey dil kadar önemli değildir.[11]Recep Tayyip Erdoğan
Kültür
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Kaynakça

değiştir

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Vikisözlük'te Kültür ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikipedi'de Kültür ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.