Kont Albert de Kaprara

Kont Albert de Kaprara, (d. 26 November 1627, Bologna; ö. 20 Dezember 1691, İstanbul), İtalyan asıllı Habsburg İmparatorluğu Generali ve Diplomat

SözleriDüzenle

  • "Kale kılıç ile alınır, yoksa buradaki söz ile kale verilmez"[1]
(Vasvar Anlaşması’nın yirmi sene uzatılmasını talep etmesi üzerine; Raab (Yanıkkale)’ın iadesini, Avusturya’ya karşı hazırladığı sefer için tazminat verilmesini ve Macarların mezhep hürriyetini isteyen Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya cevaben)

KaynakçaDüzenle

  1. Silahdar Fındıklı Mehmet Ağa, Silahdar Tarihi, C. II, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1928, s. 1, Mücteba İlgürel, “IV. Mehmet”, DGBİT,C. XI, Çağ Yayınları, İstanbul, 1993, s. 71.