Namık Kemal

Türk yazar ve şair


Namık Kemal
Tanzimat edebiyatının meşhur gazeteci, siyâsetçi, şâir ve yazarı
Tanzimat edebiyatının meşhur gazeteci, siyâsetçi, şâir ve yazarı
Doğum tarihi 21 Aralık 1840
Doğum yeri Tekirdağ
Ölüm tarihi 1889
Ölüm yeri Sakız Adası
Wikipedia-logo-v2.svg Vikipedi maddesi


 • Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.
 • Düşene gülen acıyandan çok bulunur.
 • Dünyada bir mutlu gün yoktur ki, mutluluğu dünden hazırlanmış olmasın.
 • İnsan, ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendi öleceğine inanmak istemez.
 • Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.
 • Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.
 • Köpektir zevk alan Sayyad-ı bi insafa hizmetten.
 • İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.
 • Kimsenin lütfuna olma tadip, bedeli cevheri hürriyettir.
 • Biraz dinleneyim.Son sözleri
 • Devlet, halkın ne babasıdır, ne hocasıdır, ne vasisidir, ne lalasıdır.
 • Ne efsunkâr imişsin ah, ey dîdar-ı hürriyet; Esir-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten.
 • Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; yok mudur kurtaracak baht-ı kara mâderini?
 • Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.
 • Kimse takdir edemez alemde/Kendi mahiyetini reyi ile/Münferit vasıta-i rüyet iken/Göremez kendini dide bile (Kimse kendi niteliğini kendi görüşüyle algılayamaz. Tek görme organı göz olduğu halde gözün kendini göremediği gibi.)
 • Bazen fikirlerini de değiştirmelisin. Çünkü sen fikirlerinin kölesi değil, sahibisin.[1]
 • Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir.
 • Yüksel ki yerin bu yer değildir, dünyaya gelmek hüner değildir.
 • Barika-i hakikat, müsademe-i efkârdan çıkar.

KaynakçaDüzenle

Namık Kemal ile ilgili daha fazla bilgiye Vikipedi'den ulaşabilirsiniz.