Amerika Birleşik Devletleri

Kuzey Amerika'da bulunan ülke
Amerika Birleşik Devletleri
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
E Pluribus Unum (Çokluktan birliğe)
 • Tank, avcı-bombardıman uçağı, devlet kontrolündeki polis ve ordu diktatörlüğün silahlarıdır. Ateşli silahlar demokrasinin silahıdır. Tabancaya 'eşitleyici' denmesi boşuna değildir. "Egalité" "özgürlük" anlamına gelir. Ve her zaman da öyle olacaktır. Silahlarımıza asla ihtiyaç duyulmamasını umalım - ama bu ulusun sıradan insanlarının Haklar Bildirgesi'ni talep ettiklerinde ne bildiklerini unutmayalım: Silahlı bir yurttaşlık, tiranlığa karşı ilk savunma, en iyi savunma ve son savunmadır.
 • Jefferson olmasaydı, yeni̇ ulus ruhunu kaybedebilirdi. Hamilton olmasaydı, kesinlikle bedenen öldürülmüş olurdu.
  • James Truslow Adams, Jeffersonian Principles and Hamiltonian Principles (1932), s. xvii'den alıntı
 • Britanya, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı müttefik edinmek için dünyayı ve cehennemi yerinden oynatıyor, ancak bizim bir ittifak önermemiz uygun değil! Büyük Britanya bizi öldürmek için İtalya, Almanya, Hollanda, İsviçre ve biraz da Fransa'daki Avrupa'nın tüm gereksiz servetini ödünç aldı, ama bizim borç para almayı önermemiz onursuzluktur! Vallahi, bana kalsa bütün Avrupa'yla pazarlık yapardım. Tüm Avrupa yerinde dursun, ne İngiltere'ye ne de Amerika'ya adam, para ya da gemi ödünç vermesin ve bırakın onlar tek başlarına savaşsınlar. Böyle bir pazarlık için payıma düşen milyonları verirdim. Amerika, Avrupa tarafından adaletsiz ve cömert olmayan bir şekilde muamele görüyor. Ama böyle giderse, insanlık zalim efendilere köle olacak ve aşağılık putlara alçakça bağlanacak.
 • Köleliğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yol açabileceği felaketleri düşündüğümde ürperiyorum. Beklentilerimi anlatacak olsam beni deli sanırsınız.
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin yarım yüzyıldır kara bir bulut gibi ülkenin üzerinde dolaştığını gördüm.
 • Amerika, uluslar meclisinde, aralarına kabul edildiğinden bu yana, çoğu zaman sonuçsuz kalsa da, onlara her zaman dürüst dostluğun, eşit özgürlüğün ve cömert karşılıklılığın elini uzatmıştır. Çoğu zaman gafil ve çoğu zaman da küçümseyen kulaklara rağmen, aralarında eşit özgürlük, eşit adalet ve eşit haklar diliyle konuşmuştur. Yaklaşık yarım yüzyıl boyunca, tek bir istisna olmaksızın, kendi bağımsızlığını savunurken ve korurken diğer ulusların bağımsızlığına saygı göstermiştir. Kalbini ziyaret eden son hayati damla gibi bağlı olduğu ilkeler için çatışma yaşandığında bile başkalarının meselelerine müdahale etmekten kaçınmıştır. Muhtemelen gelecek yüzyıllar boyunca, Aceldama Avrupa dünyasındaki tüm çekişmelerin, müzmin güç ve yükselen hak çekişmeleri olacağını gördü. Özgürlük ve bağımsızlık sancağı nerede açılmışsa ya da açılacaksa, onun kalbi, hayır duaları ve duaları da orada olacaktır. Ancak yok edecek canavarlar aramak için yurtdışına gitmez. O herkesin özgürlüğünün ve bağımsızlığının destekçisidir. O sadece kendi halkının savunucusu ve haklı çıkarıcısıdır. Genel davayı sesiyle ve örneğinin iyi niyetli sempatisiyle destekleyecektir. Bir kez kendi bayrağından başka bir bayrağın altına girdiğinde, bu bayrak yabancı bağımsızlık bayrağı bile olsa, kendisini kurtulma gücünün ötesinde, çıkar ve entrika savaşlarına, bireysel hırs, kıskançlık ve ihtiras savaşlarına dahil edeceğini ve özgürlük bayrağını gasp edeceğini çok iyi bilir. Politikasının temel ilkeleri, özgürlükten zora doğru değişecektir. Alnındaki paravan artık özgürlüğün ve bağımsızlığın tarifsiz ihtişamıyla ışıldamayacaktı; ama onun yerine kısa süre sonra sahte ve kararmış bir parlaklıkla egemenliğin ve gücün karanlık ışıltısını parlatan bir imparatorluk tacı geçecekti. Dünyanın diktatörü olabilirdi; ama artık kendi ruhunun hükümdarı olmayacaktı. . . . Onun görkemi egemenlik değil, özgürlüktür. Onun yürüyüşü aklın yürüyüşüdür. Bir mızrağı ve bir kalkanı var: ama kalkanının üzerindeki slogan, Özgürlük, Bağımsızlık, Barış. Bu onun Bildirgesi olmuştur: insanlığın geri kalanıyla olan zorunlu ilişkisinin izin verdiği ölçüde, bu onun uygulaması olmuştur.
  • John Quincy Adams, Dışişleri Bakanı olarak ABD Temsilciler Meclisi'ne hitabı (4 Temmuz 1821)
 • Ve söz konusu Birleşik Devletler Anayasası'nın, Birleşik Devletler Kongresi'ne basının adil özgürlüğünü veya vicdan haklarını ihlal etme veya barışçıl vatandaşlar olan Birleşik Devletler halkının kendi silahlarını tutmasını engelleme yetkisi verecek şekilde asla yorumlanmaması.
  • Samuel Adams, (6 Şubat 1788), Charles Hale, Debates and Proceedings in the Convention of the Commonwealth of Massachusetts (1856), s. 86'da bildirilmiştir. Bu dil, ABD Anayasasının onaylanması için Massachusetts kongresinde bu belgenin I. Maddesine eklenmek üzere önerilmiştir.
 • Amerikalılar bireyin değil, toplumun ahlakı hakkında konuşma eğilimindedir. Örneğin 2006 Lübnan Savaşı'nın İsrail ve Lübnan arasında olduğunu düşünüyorsunuz. Kimin haklı kimin haksız olduğunu düşünürsünüz ama askerin deneyimini düşünmezsiniz.
 • Amerika'da kültüre olan belli bir naif inançtan kurtuldum ve kültürü dışarıdan görme kapasitesine eriştim. Konuyu açıklığa kavuşturmak gerekirse: tüm sosyal eleştirilere ve ekonomik faktörlerin önceliğine dair tüm bilince rağmen, zihnin temel önemi -Geist- en başından beri benim için apaçık bir dogma gibiydi. Bunun kaçınılmaz bir sonuç olmadığını, entelektüel olan her şeyin karşısında saygılı bir sessizliğin hüküm sürmediği Amerika'da öğrendim.
  • Theodor Adorno, The Origin of Negative Dialectics (Free Press: 1977), s. 187'de aktarıldığı gibi.
 • Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde, olumsuzluğun gevezelerinden payımıza düşenden fazlasına sahibiz.
 • Ben mutluyum. Amerika özgürlük ve demokrasi ülkesi, iş olanakları var, iyi bir eğitim var ve orada iyi bir yaşam sürmek için sabırsızlanıyoruz.
 • Ben Rusya'daki serfe toprak ve kişisel özgürlük vererek Amerika'nın Abraham Lincoln'ün bildirisiyle özgürlüğüne kavuşan siyahi köle için yaptığından daha fazlasını yaptım. Siz amerikalıların siyahi köleyi kurtuluşunu sağlayacak araçlardan yoksun bırakacak kadar nasıl kör olabildiğinizi anlamakta güçlük çekiyorum. Ona kişisel özgürlük verirken, devlete karşı yerine getiremeyeceği bir yükümlülük altına sokuyorsunuz. Herhangi bir mülkiyeti olmadan kendisini ve çocuklarını eğitemez. Birçok kişinin 1863'te Özgürlük Bildirgesi yöntemini sorgulayacağı zamanın geleceğine inanıyorum. Mülkiyeti ya da kendine saygısı olmayan cahil bir adamın elindeki oy, genel olarak halkın zararına kullanılacaktır; çünkü onursuz ya da herhangi bir vatanseverliği olmayan zengin bir adam onu satın alacak ve onunla birlikte özgür bir halkın haklarını batıracaktır.
  • Alexander II, Rusya imparatoru, Wharton Barker ile konuşma, Pavlovski Sarayı (17 Ağustos 1879); Barker, "The Secret of Russia's Friendship", The Independent (24 Mart 1904), s. 647.
 • Ben Amerika'yım; ben sizin tanıyamayacağınız bir parçayım. Ama bana alışın.
 • Amerika Birleşik Devletleri, en zengin uluslar arasında en yüksek eşitsizliğe sahiptir. Açık ara Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek hapsetme oranına sahiptir. En yüksek çocuk ölüm oranlarına sahiptir. En yüksek Çocuk yoksulluğu oranına sahiptir. Zengin ülkeler arasında en düşük seçmen kaydı seviyelerinden birine sahiptir. Özünde, diğer gelişmiş devletlerle karşılaştırıldığında neredeyse tüm karşılaştırmalı ölçütlerde son derece kötü puanlar almaktadır. Yaklaşık bir yıl önce bu görevlerden birinde Çin'i ziyaret ettim ve bulduğum şey, Çin'de insan hakları açısından büyük sorunları olan, ancak aşırı yoksulluk açısından, yoksulluğu ortadan kaldırmak için kesinlikle uyumlu ve gerçek bir girişimde bulunan ve önemli ölçüde başarılı olan bir ülkeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine, 2020 yılına kadar aşırı yoksulluk içinde yaşayan hiç kimse kalmayacaktır. Bir an bile [Çin'deki] siyasi sistemin arzu edilir ve hatta demokratik standartlara uygun olduğunu iddia etmek istemesem de, herkesi aşırı yoksulluktan kurtarma kararlılığı gösteren bir Amerikan hükümetini memnuniyetle karşılarım. Bence siyasetin amacı bu olmalı ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşmiyor.
 • Amerika, sınırsız doğal kaynakları, zengin bilimsel ve teknolojik birikimiyle, Irak'ı Orta Doğu'nun İsviçre'sine dönüştürmeyi düşünüyordu. Ancak, beklenenin tam tersi gerçekleşti. Yalnız Irak değil, bütün bir Orta Doğu barış ülkesi İsviçre değil, savaş ülkesi Filistin oldu.[1]
 • Batı'da barışcı, Doğu'da savaşçı olan Amerika, Avrupa ülkelerini de yedeğine alarak, bütün Araplarla Güney, Türklerle Orta, Tatarlarla Kuzey Avrupa'nın bilinç altına yerleşen İslam korkusu, Yirmibirinci yüzyılda Amerika'da bilinç üstüne çıktı. Elli yılı aşkın bir süre, Ortadoğu'nun kan gölü Filistin'de, Araplarla savaşan terör devleti İsrail, terörü Ortadoğu'dan, bütün dünyaya ihraç etti. Terörün doğurduğu terör, Ortadoğu'yu ateş topuna dönüştürdü.[2]
 • Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu realite kabul edilmeli. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkılmamalı. Rusya destekleyebilir bir işi fakat Amerika ile iyi geçinmezseniz, işinizi bozarlar.[3]
 • ABD bununla yetinmeyip Filistin davasını tasfiye etmek istiyor. Trump, kendisini ilah zannederek tüm dünyaya yakında yüzyılın anlaşmasını imzalayacağını söylüyor. Tüm insanlığa karşı bir süre önce siyonistlere Kudüs'ü hibe etti. BM'de Amerikan Büyükelçisi 'Ne istersek yaptıracağız, Filistinliler karar veremez.' diyor. Bakın bu kendini beğenmişlere Allah derslerini verecektir. Bugün güçlüyseniz yarın zayıf düşebilirsiniz. ABD'nin büyükelçiliğini mayıs ayında, Filistin'in işgalinin yıl dönümünde Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı, zulmün üzerinde bir ısrardır, kibrin göstergesidir. Bu karara karşıyız, bu kararın geçmesine izin vermeyeceğiz. Filistin davasının tasfiye edilmesine karşı çıkacağız. Sadece biz değil, dünyadaki tüm özgür insanlarla, Türkiye gibi ülkelerle zalim ABD'nin kararının başarısızlığa ulaşması için çalışacağız.[4]
 • Amerika'nın ihtiyacı petrole, benim de ihtiyacım tarihi müesseselerime dönmeye. Bu menfaati mükavelinde bana yardımcı oluyorsa 'Allah razı olsun' derim. Ya Amerika'nın desteğiyle gelen, Amerikan kuklası bir halife gelse?.. Gelsin de kim gelirse gelsin! Hilâfeti geri getirelim. Bunun ispatı nedir, bu iş için Clinton zamanında çalışan heyetten bana da teklif geldi; 'Bu iş nasıl gerçekleşir.' Ben durup dururken bu raporu yazmadım ya![5][6]
 • ABD târihinin en kritik evresinden geçiyor. II.Genel Savaş sonrasında sağlamış olduğu dünyâ hâkimiyeti temellerinden sarsılıyor. Her ne kadar hâlâ dünyânın en büyük ekonomik gücü olsa da , bu imtiyâzı elinde tutabileceği günlerin sayılı olduğu ortada. Eğer süreçler bu şekilde seyrederse ABD’nin önümüzde on sene zarfında hızlı bir düşüşe geçeceği âşikâr görünüyor. Biden, muhtemelen Kamala Harris devri, bizdeki deyimle söyleyecek olursak, “köprüden evvelki son çıkış” gibi düşünülebilir.[7]
 • Özetle: Amerika’yı “özgürlükler ülkesi” olarak gören ya özgürlüğün ne demek olduğunu bilmiyordur; ya Amerika’dan “dayak” yememiştir; ya gönüllü Amerikan kölesidir; ya da izlediği Hollywood filmlerini gerçek zannediyordur.[8]

Kaynakça

değiştir