Kadir Mısıroğlu

Türk yazar, avukat ve gazeteci (1933–2019)
Kadir Mısıroğlu
Doğum tarihi 24 Ocak 1933
Doğum yeri Akçaabat
Ölüm tarihi 5 Mayıs 2019
Ölüm yeri İstanbul
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Kadir Mısıroğlu, Türk yazar, avukat ve gazeteci. Atatürk ve laiklik karşıtı yazıları ve konuşmaları ile tanınır.

Sözleri değiştir

 • ...Alevilerin sözlerine bakarsan, hiç Alevi kalmaması lazımdı Türkiye'de. Şimdi 20 milyonuz diyorlar. Nasıl kaldınız 20 milyon? O kadar kestiler sizi. Keşke bitirseydi! İsyan eden adamı bitirseydi tabii.
(Osmanlı'daki Alevi isyanlarının tartışıldığı bir TV programında söyledikleri. "Keşke bitirseydi!" sözünü diğer konuğun "Bitiremediniz doğraya doğraya, değil mi?" demesi üzerine söylüyor.[1])
 • Allah onu yükseltti ki düştüğü yerden tozu kalmasın. Yolda giderken ayağı burkulan adama bir şey olmaz ama minareden düşen geberir. Fethullah'ın akıbeti budur.[2]
 • Alman Harbi devam ederken Komünist Rusya'da Stalin emretti: 'Kumlara Ayet el-Kürsi okuyun, Alman ordusunun üzerine serpelim.' En azından maneviyat takviyesi için komünist bunu yaptırdı.[3]
 • Amerika'nın ihtiyacı petrole, benim de ihtiyacım tarihi müesseselerime dönmeye. Bu menfaati mükavelinde bana yardımcı oluyorsa 'Allah razı olsun' derim. Ya Amerika'nın desteğiyle gelen, Amerikan kuklası bir halife gelse?.. Gelsin de kim gelirse gelsin! Hilafeti geri getirelim. Bunun ispatı nedir, bu iş için Clinton zamanında çalışan heyetten bana da teklif geldi; 'Bu iş nasıl gerçekleşir.' Ben durup dururken bu raporu yazmadım ya![4][5]
 • Bana göre Çanakkale Harbi bir büyük harp değildir. Çanakkale, askeri bakımdan bir faciadır. Şu beğenmediğiniz Kıbrıs Harekâtı, Çanakkale'den daha ehemmiyetli bir harptir bizim için. Bu kadar aykırı bir sözü kolay hazmedemezsiniz ama çok özet olarak, şimdi Çanakkale'yi konuşmak istiyor değilim, Yusuf İzzettin'in orada bir vakıası var, onun için Çanakkale'yi açtım. Düşman daracık bir sudan geçiyor, başka yolu yok İstanbul'a gelmek için Çanakkale Boğazı'ndan. Sen ise siperdesin, tehlikeli durumda olan düşmandır. 400.000 zayiat veriyorsun. Bu affedilir bir şey değildir. Bizim Yunan'a karşı çıkarabildiğimiz azami asker Büyük Taarruz'da 190.000 kişidir. Çanakkale şehitlerinin yarısı kadar asker çıkarabilmişiz, zayiatı düşünün. İnsan kıyımıdır Çanakkale. Orada vazife gören subayların hiçbirine artı not verilemez. Hıyanet etmeyen de gafletiyle itham edilir. 253.000 şehit cephede, 150.000 şehit de yaralıların kaldırıldığı şuradaki Numune Hastanesi'nde verilmiştir. 400.000 zayiatla kazansan neye yarar? Bütün milleti öldür, düşmanı vatana sokma. Adamsız vatan sana ne lazım? Buna benzer. Yunanların bir Pirus zaferi vardır, bu ona benzer. Orada kahraman Mehmetçiktir.[6]
 • Ben Âkif yanlış bir şey söylediyse tenkit edemez miyim? Bu nasıl şey? Böyle anlayış mı olur? Bu taassup, bu taassup! Yunan'la öç için mi dövüştün? Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl diyorsun İstiklâl Marşı'nda. Bunları hiç düşünmemişler. Seksen sene sonra Yunan'ı hâlâ Sakarya'da mı vehmediyorsun da 'korkma' diye başlatıyorsun. Niye korkacağım lan dünya benden korksun pezevenk! Mehmet Âkif... Serserinin teki![7]
 • Ben saltanatçıyım. Ben cumhuriyetçi değilim. Bunu 1991'de de söyledim. İslam ne cumhuriyet emreder ne saltanat emreder. İslam ruh emreder. İdarenin şekli, şartlara bağlıdır. Küçük bir devletsen cumhuriyet olursun. Alemşümul bir devlet isen, cumhuriyet olmaz. Her kafadan bir ses çıkar. Her kafadan.[8]
 • Benim ağırlığımı bilmeyen, bildiklerimin zekatının zekatı kadar bilmeyen ağzı süt kokulu, sidiği yalıya inmemiş cahiller, beni Yunan dostu olmakla suçluyor. Daha bunların ana babası doğmamışken ben Yunan Mezalimi kitabımı yazdım. Yunan keferesi, Batı Trakya Türklerini esir etti lakin Batı Trakya'da şer'iyye mahkemelerini lağvetmedi, alfabeyi ve kılık kıyafeti değiştirmedi, medreseleri kapatmadı. Bugün birisi şeriat istesin de göreyim onu. Camideki imamda bile dehşet uyandırıyor. Bu ölçüye göre, Yunan, Batı Trakya'daki bu muamele ile, Kemalist rejimden ehvendir diyorum. Bu lafımdan ötürü Yunan dostu olduğumu iddia eden zırnana cahillerin adını bile anmıyorum. Cevap verme ihtiyacından kendimi müstağni addediyorum.[9]
 • Biz doğduğumuz zamanki yüzle yaşıyoruz. Bir tek yüzüm var, anadan doğma antikemalistim![10]
 • ...Bugün bile büyünün, cin ilminin üstadı Yahudilerdir. Onlardan çıkmadır. Bugün herkes bilir ki, istihbaratla alakadar olan herkes bilir ki, Yahudiler cinnileri istihbaratta kullanıyorlar.[11]
 • Bugün en mühim meseleniz lisan meselesidir. Dildeki tahrifatın gayesi, milletin Kuran'la, İslam'la ünsiyyetini izale etmektir. Her gün ya bir gavur kelimesi ya da uydurma bir kelime ortaya atıyorlar. Ve her gün, menşei Kuran olan bir kelime daha milli hafızadan siliniyor. Lisan davasına sahip çıkmazsanız yarın dini meseleleri anlatamaz ve anlayamaz duruma geleceksiniz. Yarın torunlarınız hayat kelimesini öğrenmek için sözlüğe bakacak. Lisan davasında doğruyu terennüm eden insanların hepsi ölmüştür. Bugün ben tek kaldım. Hilafetin ilgası dahil Mustafa Kemal'in tüm inkılaplarını terazinin bir kefesine koyun, Harf İnkılabı'nı diğer kefeye. Harf İnkılabı ağır basar.[12][13]
 • ...Bugün Yahudi'ye kafa tutan bir devlet adamımız varsa, bizim onu alkışa boğmamız lazım. Bu, Cumhuriyet tarihinde ilktir. Doksan seneyi gözünüzün önüne getirin, Yahudi'ye gözünün üstünde kaşın var diyen biri çıkmamıştır. Hadiselerin sevkiyle oldu, başka sebeplerle oldu, nasıl oldu, oldu. Netice itibariyle o 'one minute' sözü var ya, 'one minute', İstiklal Harbi'nden daha mühim bir söz![14]
 • ...Bunun üzerine dedim ki bu cinni dürüst bir cinni. Cinniler aynı insanlar gibidir. Mümini vardır, kâfiri vardır, münafığı vardır. Dürüstü vardır, dürüst olmayanı vardır. Bu cinni, dürüst bir cinni. Mustafa Kemal'i çağır dedim. Kıvrandı, kıvrandı, kıvrandı o fincan; hareket etmiyor. Güç bela, çocuk kan ter içinde kaldı. Geldi. 'Ya sabahtan beri seni çağırıyoruz.' Hatta vazgeçiyordu bir iki defa. Ben ısrar ettim. 'O kötü vaziyettedir, kolay gelemez' dedim. Nihayet geldi. 'Beni bırakmıyorlar' dedi, 'Ne soracaksanız çabuk sorun, geri gönderin beni' dedi.[15]
 • Çok iş yapmakla bir adam büyük olmaz. Mustafa Kemal de çok iş yaptı. Doğru iş yapmakla takdir edilir adam. Bana göre yaptığı iş hatalı. Devamlı, Mustafa Kemal deseydi ki, ben bu harbi kazanayım, sizin halifenizi kovacağım, yazısını değiştireceğim, padişahınızı hain ilan edeceğim, devletinizi yıkacağım, şeriatı yasak edeceğim, mecelleyi çöpe atıp is pis yakan işin arkasından gider miydi? Demek ki Milli Mücadele esnasındaki atmosfere kimse karşı olmaz. Taraftar olmak bir suç değildir. Çünkü karşıda Yunan var. Denize düşen yılana sarılır.
(Burada yılana sarılır teşbihiyle Atatürk ve silah arkadaşlarını kastediyor.[16])
 • Dikkat edin, ben hiçbir zaman Atatürk kelimesini kullanmadım, benimle aynı dönemde yaşamış bir adam nasıl benim atam oluyor, burada bir ahmaklık var, burada bir dalkavukluk var, burada bir manyaklık var, burada itibara doymazlık var.[17]
 • Dünyada iki büyük süper güç kalacaktır. Bunlardan biri Yahudi Enternasyonal Gücü, diğeri ise İslam Enternasyonal Gücü. Yahudi Enternasyonal Gücü'nün en mühim kalesi Çin olacaktır. İslam Enternasyonal Gücü'nün kalesi ise Türkiye olacaktır.[18][19][20]
 • Evlat, kardeş katli ümmetin selameti için ihtiyar olunmuş, ailenin fedakârlığıdır. Fatih kardeşini öldürdü, emzikte çocuğu. Bu kolay bir iş değil, alkışlıyorum.
(Osmanlı'da evlat ve kardeş katli hakkında söyledikleri.[21])
 • ...Evvela şunu sana söyleyeyim ki, Hazreti Peygamber siyaseten adam öldürtmüştür. Ka'b bin Eşref Müslümanların aleyhine hicviyeler düzdüğü için Peygamber'in emriyle öldürülmüştür.[22]
 • Gördüklerime, yaşadıklarıma göre, İngilizlerin insan olduğunu kabul ettim; Almanların da Alman olmayana, hâşâ bir hayvana bakar gibi baktığını gördüm. Nazarlardan taşan mana ibadullah-ı istihkar diyor Âkif, aynen öyle. Seni küçümsüyor yukarıdan bakarken. Sen 'Alman ırkı en üstün ırk' mı dersin? Allah seni böyle rezil eder fuhuş yoluyla. Zencilerin peşinde koşuyor karılar.[23]
 • Haber dinlerken duyduğum reklamlardan bîzârım. 'Açken sen, sen değilsin.' Serseri, niye ben değilim? Sen açken sen değil, başka biri misin ya? Tekrarlayıp duruyor. 'Eve giden hiçbir yol, yol değildir.' Yol diyorsun ya. Mükemmel değildir desen bile madem hiçbir diyorsun, o bile doğru olmaz. Çünkü bu aslında mükemmeldir. 'Kirlenmek güzel şeydir.' O zaman niye Omo kullanayım öküz? Omo reklamı yapıyor, kirlenmek güzel şeydir. On senedir her torbasının üzerinde yazılı. Belki bu şirkette iki bin kişi çalışıyor, biri demiyor ki 'yav kirlenmek güzelse Omo'ya lüzum yok.' Akla bu gelir. Herif diyecek ki 'kirlenmek mühim değil, çünkü Omo var.' Şu farkı görmeyen gerizekalı... Türkiye bir tımarhane![24]
 • Harplerde yara bere olmuş, ölmüş bir asker Müslüman ölüsü mü, gayrimüslimin ölüsü mü nasıl bilirlerdi, bilir misiniz? Kıyafeti de parçalanmış mesela, top, bomba atılmış, parça parça olmuş. Yüzükoyun düşmüşse kâfirdir, arka üstü düşmüşse Müslüman ölüdür, alır götürürler. Niye? Müslüman son nefesini verirken sonsuza teveccüh eder.[25]
 • Hayvan oğlu hayvan!
(Selahaddin Eyyubi için.[26])
 • Karl Marx bir cinnîdir. Benden duyun. Ben onun doğup yaşadığı yeri gördüm. Trier'de doğmuştur, Almanya'da. Trier, minare boyu kayalıkların olduğu bir yerdir. Trier, onun çocukluğunun geçtiği yerdir. O kayalıkların dibine gider, düşünürmüş. Ona Das Kapital'i yazdıran şeril cinnilerdir. Şeril cinnilerdir. Ben böyle birini daha size ifşa edeyim de, kimse bilmez. Ahmet Cemil Akıncı diye bir emekli albay vardı. İlk kitabını ben yayınladım, Hilallerin Gölgesinde diye. Bundan elli sene evvel, ilk başladığım sıralarda. Bu Ahmet Cemil Akıncı'ya desen ki, bana Hz. Ömer hakkında bir kitap yaz, Ömer hakkında. Ertesi günü gelir sana, üç yüz sayfalık bir kitap verir, bir tek harf hatası yok! Yav bir adam üç yüz sayfa daktiloyla yazı yazacak, a yerine b'ye basmış olmayacak, bu inanılır şey değil. İki üç defa başımdan geçti, bunu ben sıkıştırdım. Dedi ki, bunları ben yazmıyorum. Ben kâğıdı koyuyorum, cinniler tuşlara basıyor, yazıyor. Ben mevzu veriyorum. Ben mevzu veriyorum. Bu böyle Hz. Hatice hakkında bir kitap yazdı, artistin biri de ona bakıp da İslam'a dönmüş de meşhur oldu bir zaman, gençler bilemez, çok satıldı.[27]
 • Kemalist demek betonlaşmış kafa demektir. Betonlaşmış. Çok karşılaştım. Kim ileri kim geri ne ile olur belli? Bayram nutuklarıyla şartlanmış beyinleri![28]
 • 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe kenefe gidin.[29]
 • Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı ne şeriat kaldırılırdı ne medrese lağvedilirdi ne hocalar asılırdı. Hiçbiri olmazdı.[30]
 • Kocasına sadık Alman kadını %1 yoktur. Tabii sayarım. Hiçbir Alman, 'Bu çocuk benimdir' ve çocuk da, 'Bu benim babamdır' diye kati bir iddiada bulunamaz.[31]
 • Lozan'ı başarılı olup olmadığı yönünden değerlendirmek için Sevr'in bir kıstas olamayacağını, zira Sevr'in bir sulh muahedesi olmayıp bir tekliften ibaret kaldığını, Kemal Paşa'nın bile Nutkunda 4 defa Sevr'den bir sulh projesi, İsmet Paşa'nın ise hatıratında yalnızca bir teklif olarak bahsedildiğini söyledim. Lozan'ın bir başarı addedilebilmesi için, gerçek miyar (kıstas), Misak-ı Milli'dir dedim. Hulki Cevizoğlu'nun bir programında yine zırnana cahil bir Kemalist bana itirazla dedi ki: ‘Misak-ı Milli beynelmilel kabule mazhar olmuş bir metin değildir ki, onunla Lozan'ı mizan ediyorsun.’ Bana itirazlarında bile bir mantık yanlışı var. Ben düşmanlar için Misak-ı Milli'yi mizan olarak kullanmıyorum. Senin Yunan Harbi'ni yapmaktan gayen Misak-ı Milli hudutlarını gerçekleştirebilmek idi. Zafer de kazandığına göre, senin bakımından buna zafer denmesi için, gayenin tahakkuk ettirilmiş olması lazım gelir. Ben bunu düşman bakımından mevzu bahis etmiyorum ki. Zaten bugüne kadar mantığa tâbi bir Kemalist görmedim. Onların dünyasından mantık yoktur. Onların dünyasında İslam'a nefret vardır, tarihe nefret vardır, dine nefret vardır, dindara nefret vardır. Temel saik, onların bütün değerlendirmelerinde, bu nefrettir.[9]
 • Lütfun içindeki bela, kahrın içindeki beladan daha ağırdır. Çünkü kahır kalbi hassaslaştırır, Allah'a yaklaştırır. Ben hapishane yıllarımda zulüm altında, ölüm korkusuyla kıldığım namazlar gibi namaz kılamadım, kaç yıl oldu. Kırık kalp Allah'a daha yakındır.[32]
 • Meclis'in açılışının çocukla ne alakası var da, Meclis'in açılışını çocuk bayramı yapıyorsun? Demek ki sen çocukça bir iş yaptın![33]
 • Mustafa Kemal'in ölümünü hatırlarım ben. Ablam pencerede ağlıyordu, babaannem köçek atıyordu. Bu sahne hiç zihnimden gitmez.[17]
 • Mustafa Kemal Paşa "Elhamdülillah Müslümanım" diyen insanlara "Ya sen Müslümanlığınla ne iftihar ediyorsun, senin Müslümanlığın kadar Türklüğün de büyüktür. 'Ne mutlu Türk'üm diyene' de." [dedi.] Bu davayla kafatasçılık manasında ırkçılık yaptı.[34]
 • Müslümanlar sandığa gitmedi diyelim. Böyle düşünenler var. Bu ahmaklık olur. Sandığa rey atanların reyi ile bir hükümet teşekkül eder. Bu atılan reylerin çoğu da Halk Partisi gibi dinsizlerin olduğu için onlar iktidar olur. Bu mu daha iyi, yoksa biraz İslam'a meyledeni tutup da neticeye bir adım daha yaklaşmak mı iyi?[35]
 • [Necip Fazıl'ın] Bu davaya başlayan ilk adam olmak itibariyle müstesna bir değeri vardır. Ama bu değer dışında ahlaken Müslüman değildir. Son üç senesini bilmiyorum. Bildiğim zamanlarda, İslam'ı hayatla yaşamakla hiçbir alakası yok. Aksine, İslam'ın men ettiği her şeyi yapan bir adam; kumarı, içkisi, aklınıza ne geliyorsa.[36]
 • Necip Fazıl tanıdığım en zeki adam, tanıdığım en cesur adam ama tanıdığım en ahlaksız adam![37]
 • On sekiz yaşında bir çocuk, şarkıcı. Herifin küstahlığına bak, polise uğramadan gidiyor. Burası sanki şey, Çemişgezek. Adamı otomobilinde gidip de, pasaport kontrolü yapıyor bizim polisler, dön lan geriye it oğlu it, dön! Sen bu devletin otoritesini tanımıyor musun? Kimsin sen ki! Ama o adam küstahlaşmış, alkış var ya alkış, onu küstahlaştırmış. Onun günahı ona, o zaten gavur, Müslüman değil. Küstahlık da yakışır, her iş yakışır. Ama bu Müslüman evladı, kadın, kız orada diyor ki 'pabucunu gördüm, pabucunu gördüm, niye kaçırıyorsun!' Pabucunu gördü, hacı oldu. Bir şarkıcının... Demek ki, asıl bozukluk millette. Yapılacak iş, millet arasındaki sağlamları çoğaltmaktır; bu takdirde, efkar-ı umumiyenin nasibi değişir, Allah onun istihkakından fazlasını lütfeder. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Bugün millet yarısı çürük bir elmadır, idare de yarısı çürük bir elma. Bu yarısı çürük elmayı biz sağlam elma haline getirirsek, idare de sağlam elma haline gelir.
(Justin Bieber'ın Türkiye'ye gelişi ile ilgili yaptığı yorum.[38])
 • Shakespeare İngiliz değildi. İngiltere'de bu isimde bir adam gelmemişti. Shakespeare'in aslı Şeyh Pir'dir, üstad, ihtiyar. Ve Shakespeare gizli bir Müslüman'dı.[39]
 • Seksen İhtilali'nden sonra Millî Selamet Genel İdare Kurulunda olduğum için toptan bir tevkif kararından askerî mahkemelerin adaletine güvenmediğim için yurt dışına çıktım, vatandaşlıktan atıldım, 11 sene vatansız olarak gurbette yaşadım.
Kendisini vatandaşlıktan atan Kenan Evren'in ölümünün sorulması üzerine verdiği cevap
 • Sizin nesliniz İslam'ın mutlak galebesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini görecek. Siz göreceksiniz, o gün beni hatırlayın![40]
 • Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın, ben razıyım.[41]
 • Şiilere aldanarak, Hazreti Muaviye oğlu Yezid'e sövmeyin.[42]
 • Yunan Harbi anlı şanlı da olsa, bana göre değildir, büyük Türk tarihi içinde hiç de ehemmiyetli bir yeri yoktur. Sadece psikolojik değeri vardır. Hırsızla bir evin bahçesinde boğuşmak başkadır, yatak odasında boğuşmak başkadır. Bu düşmanla yatak odasında boğuşmak kabilinden manevi vasfı üstündür, askeri vasfı hiçtir. 190.000 kişi Yunan ordusuna 190.000 kişi Türk ordusu. 200 de çıkmıyor iki tarafta. 5-10 tane afedersin katır orada fazla, 5-10 tane eşek burada fazla; 5-10 tane top orada fazla, 5-10 tane burada. Arazi senin arazi, o müstevli. Psikolojik faktör senin. İkmal şartları senin lehine. Sen Ankara'dan Polatlı'ya ikmal ediyorsun, adam Atina'dan ikmal ediyor. Ahali şartları senin lehine, arkası onun düşman. Senin arkan öyle değil. Nereden baksan bu şartlarda Yunan'ı yendim diye hâlâ bayram yapmak, bırakın 19 Mayıs'ı, 30 Ağustos'u bayram yapmak bile bu milleti küçültmektir. 30 Ağustos'u bin tartacak yüzlerce vaka var. Öyle eşit sayıda değil, bire beş, bire on kuvvete karşı galebe sağlamış nice muzafferiyatımız var. Psikolojik faktörünü konuşmuyorum. Maddi ve askeri bakımdan Yunan Harbi hiç de değerli değildir. Hiç de ehemmiyetli değildir. Yunan'ı yendim diye bayram yapmak, bir pehlivanın bir çocuğu yendim diyerek mükafatlandırılması gibi abesle iştigaldir.[43]

Hakkında söylenenler değiştir

Kaynakça değiştir

 1. Osmanlı Keşke Alevileri Bitirseydi
 2. 11.04.2015 tarihli Cumartesi Sohbetlerinden
 3. Stalin ve Ayet el-Kürsi - Kadir Mısıroğlu
 4. B.O.P Hilafetin yeniden ihyası projesidir!
 5. Atatürk'e hakaret eden Kadir Mısıroğlu neden Amerikancılık yaptığını anlatıyor - Video
 6. Bana Göre Çanakkale Harbi Bir Büyük Harp Değildir
 7. “P.....k” davasında karar çıktı
 8. http://kadirmisiroglu.com/07-05-2016-konferansi.html 7 Mayıs 2016 tarihli konferansından
 9. 9,0 9,1 http://kadirmisiroglu.com/15-10-2016-konferansi.html 15 Ekim 2016 tarihli Cumartesi konferansından
 10. Anadan doğma antikemalistim!
 11. Yahudiler Cinleri İstihbaratta Kullanıyor - Kadir Mısıroğlu
 12. http://kadirmisiroglu.com/28-11-2015-konferansi.html 28 Kasım 2015 tarihli konferansından
 13. http://kadirmisiroglu.com/21-11-2015-konferansi.html 21 Kasım 2015 tarihli Cumartesi konferansından
 14. Van Minüt Sözü İstiklal Harbi'nden Daha Önemlidir
 15. Kadir Mısıroğlu'nun, Atatürk'ün Ruhunu Çağırması
 16. Atatürk'e yılan dedi, RTÜK onayladı
 17. 17,0 17,1 2 Mart 2013 tarihli Cumartesi konferansından
 18. http://kadirmisiroglu.com/29-11-2014-konferansi.html 29 Kasım 2014 tarihli Cumartesi konferansından
 19. 7 Ağustos 2014 tarihli A Haber Televizyonu'nda konuk olduğu Deşifre programı
 20. http://kadirmisiroglu.com/23-03-2013-konferansi.html 23 Mart 2013 tarihli Cumartesi konferansından
 21. 14 Ekim 2011, Cevizkabuğu programı
 22. Hz. Muhammed Çok Kişiyi Öldürttü - Kadir Mısıroğlu (14 Ekim 2011, Cevizkabuğu programı)
 23. Alman Karıları Zenci Peşinde Koşuyor
 24. Kirlenmek Mühim Değil; Çünkü Omo Var
 25. Kadir Mısıroğlu ölünün bile müslüman olup olmadığını anlıyormuş!
 26. Selahaddin Eyyubi Hayvan Oğlu Hayvandır - Kadir Mısıroğlu
 27. Karl Marx Bir Cinnidir
 28. (CS65) - Kadir Mısıroğlu - Cumartesi Sohbeti (11.05.2013)
 29. 10 Kasım'da 09:05 Kenefe Gidin, Üstad Kadir Mısıroğlu
 30. Kadir Mısıroğlu: Keşke Yunan galip gelseydi
 31. Kocasına Sadık Alman Kadın Yüzde 1 Yoktur
 32. http://kadirmisiroglu.com/12-03-2016-konferansi.html 12 Mart 2016 tarihli konferansından
 33. Kadir Mısıroğlu'ndan skandal 23 Nisan mesajı
 34. Kadir Mısıroğlu - Şeyh Said İsyanının Gerçek Sebebi
 35. Kadir Mısıroğlu'ndan Skandal Sözler: Şeriat Gelsin de İsterse Türkiye Batsın
 36. "Necip Fazıl ahlaken Müslüman değildir"
 37. Necip Fazıl hakkındaki bir konuşmasından.
 38. Kadir Mısıroğlu'dan Justin Bieber Yorumu
 39. Mısırlıoğlu'na göre 'Shakespeare' değil 'Şeyh Pir'...
 40. Üstad Kadir Mısıroğlu Ankara Kocatepe Camii Kitap Fuarı'nda, 01.08.2013
 41. "Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın"
 42. Kadir Mısıroğlu Hz. Hüseyin’in katilini böyle savundu: "Yezid'e sövmeyin"
 43. Zafer Bayramı Hakkındaki Görüşleri
 44. Ateş, Sinan (29 Mart 2020). "Hiç bir Ocağımızda bu ve adı geçenin tek bir kitabı yok. Tüm ocaklardan kitap listeleri aldım. Bu cemiyet mikropları Türk çocukları için coronavirüsten daha tehlikelidir". Twitter. 10 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2023. 

Dış bağlantılar değiştir