Kadir Mısıroğlu

Türk avukat, İslamcı komplo teorisyeni ve yayımcı (1933–2019)
Kadir Mısıroğlu
Doğum tarihi 24 Ocak 1933
Doğum yeri Akçaabat
Ölüm tarihi 5 Mayıs 2019
Ölüm yeri İstanbul
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi

Kadir Mısıroğlu, Türk avukat, İslamcı komplo teorisyeni ve yayımcı. Atatürk ve laiklik karşıtlığı ve fesi ile tanınır.

Sözleri

değiştir
 • 1980 İhtilâli’nden sonra vatancüdâ bir surette Almanya’da yaşamakta olduğum bir sırada O’nun taraftarlarının Avrupa’da teşkilatlanmak istediklerini, Millî Görüş mensuplarının ise bu insanlara engel olmaya çalıştıklarını görünce bir kere daha Fethullah Gülen ve taraftarlarını müdafaa mecbûriyetinde kaldım. Zirâ Almanya’da Millî Görüşçüler gençlerle ilgilenmiyorlardı. Bu cemaat Avrupa’da teşkilâtlanırsa gençlere ağırlık vereceği düşüncesiyle onlara yardımcı olmaya çalıştım.[1]
 • ...Alevilerin sözlerine bakarsan, hiç Alevi kalmaması lazımdı Türkiye'de. Şimdi 20 milyonuz diyorlar. Nasıl kaldınız 20 milyon? O kadar kestiler sizi. Keşke bitirseydi! İsyan eden adamı bitirseydi tabii.
(Osmanlı'daki Alevi isyanlarının tartışıldığı bir TV programında söyledikleri. "Keşke bitirseydi!" sözünü diğer konuğun "Bitiremediniz doğraya doğraya, değil mi?" demesi üzerine söylüyor.[2])
 • Alman Harbi devam ederken Komünist Rusya'da Stalin emretti: 'Kumlara Ayet el-Kürsi okuyun, Alman ordusunun üzerine serpelim.' En azından maneviyat takviyesi için komünist bunu yaptırdı.[3]
 • Amerika'nın ihtiyacı petrole, benim de ihtiyacım tarihi müesseselerime dönmeye. Bu menfaati mükavelinde bana yardımcı oluyorsa 'Allah razı olsun' derim. Ya Amerika'nın desteğiyle gelen, Amerikan kuklası bir halife gelse?.. Gelsin de kim gelirse gelsin! Hilafeti geri getirelim. Bunun ispatı nedir, bu iş için Clinton zamanında çalışan heyetten bana da teklif geldi; 'Bu iş nasıl gerçekleşir.' Ben durup dururken bu raporu yazmadım ya![4][5]
 • Arapça kelimeler bana göre Kuran kokuyor. Başımın üstünde yeri var. Kemalist kelimeler ise lağım kokuyor, nefret ediyorum.[6]
 • Ben Âkif yanlış bir şey söylediyse tenkit edemez miyim? Bu nasıl şey? Böyle anlayış mı olur? Bu taassup, bu taassup! Yunan'la öç için mi dövüştün? Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl diyorsun İstiklâl Marşı'nda. Bunları hiç düşünmemişler. Seksen sene sonra Yunan'ı hâlâ Sakarya'da mı vehmediyorsun da 'korkma' diye başlatıyorsun. Niye korkacağım lan dünya benden korksun pezevenk! Mehmet Âkif... Serserinin teki![7]
 • Ben saltanatçıyım. Ben cumhuriyetçi değilim. Bunu 1991'de de söyledim. İslam ne cumhuriyet emreder ne saltanat emreder. İslam ruh emreder. İdarenin şekli, şartlara bağlıdır. Küçük bir devletsen cumhuriyet olursun. Alemşümul bir devlet isen, cumhuriyet olmaz. Her kafadan bir ses çıkar. Her kafadan.[8]
 • ...Bugün bile büyünün, cin ilminin üstadı Yahudilerdir. Onlardan çıkmadır. Bugün herkes bilir ki, istihbaratla alakadar olan herkes bilir ki, Yahudiler cinnileri istihbaratta kullanıyorlar.[9]
 • ...Bugün Yahudi'ye kafa tutan bir devlet adamımız varsa, bizim onu alkışa boğmamız lazım. Bu, Cumhuriyet tarihinde ilktir. Doksan seneyi gözünüzün önüne getirin, Yahudi'ye gözünün üstünde kaşın var diyen biri çıkmamıştır. Hadiselerin sevkiyle oldu, başka sebeplerle oldu, nasıl oldu, oldu. Netice itibariyle o 'one minute' sözü var ya, 'one minute', İstiklal Harbi'nden daha mühim bir söz![10]
 • ...Bunun üzerine dedim ki bu cinni dürüst bir cinni. Cinniler aynı insanlar gibidir. Mümini vardır, kâfiri vardır, münafığı vardır. Dürüstü vardır, dürüst olmayanı vardır. Bu cinni, dürüst bir cinni. Mustafa Kemal'i çağır dedim. Kıvrandı, kıvrandı, kıvrandı o fincan; hareket etmiyor. Güç bela, çocuk kan ter içinde kaldı. Geldi. 'Ya sabahtan beri seni çağırıyoruz.' Hatta vazgeçiyordu bir iki defa. Ben ısrar ettim. 'O kötü vaziyettedir, kolay gelemez' dedim. Nihayet geldi. 'Beni bırakmıyorlar' dedi, 'Ne soracaksanız çabuk sorun, geri gönderin beni' dedi.[11]
 • Dünyada iki büyük süper güç kalacaktır. Bunlardan biri Yahudi Enternasyonal Gücü, diğeri ise İslam Enternasyonal Gücü. Yahudi Enternasyonal Gücü'nün en mühim kalesi Çin olacaktır. İslam Enternasyonal Gücü'nün kalesi ise Türkiye olacaktır.[12][13][14]
 • Evlat, kardeş katli ümmetin selameti için ihtiyar olunmuş, ailenin fedakârlığıdır. Fatih kardeşini öldürdü, emzikte çocuğu. Bu kolay bir iş değil, alkışlıyorum.
(Osmanlı'da evlat ve kardeş katli hakkında söyledikleri.[15])
 • ...Evvela şunu sana söyleyeyim ki, Hazreti Peygamber siyaseten adam öldürtmüştür. Ka'b bin Eşref Müslümanların aleyhine hicviyeler düzdüğü için Peygamber'in emriyle öldürülmüştür.[16]
 • Gördüklerime, yaşadıklarıma göre, İngilizlerin insan olduğunu kabul ettim; Almanların da Alman olmayana, hâşâ bir hayvana bakar gibi baktığını gördüm. Nazarlardan taşan mana ibadullah-ı istihkar diyor Âkif, aynen öyle. Seni küçümsüyor yukarıdan bakarken. Sen 'Alman ırkı en üstün ırk' mı dersin? Allah seni böyle rezil eder fuhuş yoluyla. Zencilerin peşinde koşuyor karılar.[17]
 • Gurbetten Hacc’a gidişlerimin birinde Medine’de mücâvir olarak yaşayan Hüseyin Avni Bey adında idealist bir gençle tanıştım. O kesif bir faaliyet içinde idi. Teknik bir düzen kurmuş Fethullah Gülen’in kasetlerini çoğaltıyor ve bunlar Türk hacılarına pazarlanıyordu. O’nun evinde bu kasetlerden bazılarını dinlemek fırsatım oldu. Bunlar güzel hissi vaazlardı. Fethullah Gülen’e muhabbetim daha da arttı. Bu arada Zaman Gazetesi’nde çalışan Fehmi Koru, Almanya’ya gelmiş ve benimle Zaman Gazetesi için geniş bir röportaj yapmıştı. Bu röportajın Zaman Gazetesi’nde hakkımdaki hâhişkâr iltifatlarla tam sayfa hâlinde yayınlanması da bu cemaatle aramdaki sıcak alâkanın bir tezâhürü idi. Daha sonra orada başka medihkâr yazı ve haberler de yayınlandı. Aradan beş-altı aylık bir zaman geçtikten sonra Fethullah Gülen Almanya’ya geldi. Etrafında kalabalık bir grup olduğu hâlde, beni Limburg’daki sucuk fabrikamda ziyaret etti. Etrafında yirmi-otuz kişi vardı. Beni iltifatlara garketti. Sebil Dergimizden çok şey öğrendiği beyanına ilâveten: “- Siz ülkemizin en yiğit insanısınız” tarzında iltifatlarda bulundu. Tabiatıyla ben de bu iltifatlara bir takım nezâket cümleleriyle mukabele ettim.[18]
 • Harplerde yara bere olmuş, ölmüş bir asker Müslüman ölüsü mü, gayrimüslimin ölüsü mü nasıl bilirlerdi, bilir misiniz? Kıyafeti de parçalanmış mesela, top, bomba atılmış, parça parça olmuş. Yüzükoyun düşmüşse kâfirdir, arka üstü düşmüşse Müslüman ölüdür, alır götürürler. Niye? Müslüman son nefesini verirken sonsuza teveccüh eder.[19]
 • Hayvan oğlu hayvan!
(Selahaddin Eyyubi için.[20])
 • Karl Marx bir cinnîdir. Benden duyun. Ben onun doğup yaşadığı yeri gördüm. Trier'de doğmuştur, Almanya'da. Trier, minare boyu kayalıkların olduğu bir yerdir. Trier, onun çocukluğunun geçtiği yerdir. O kayalıkların dibine gider, düşünürmüş. Ona Das Kapital'i yazdıran şeril cinnilerdir. Şeril cinnilerdir. Ben böyle birini daha size ifşa edeyim de, kimse bilmez. Ahmet Cemil Akıncı diye bir emekli albay vardı. İlk kitabını ben yayınladım, Hilallerin Gölgesinde diye. Bundan elli sene evvel, ilk başladığım sıralarda. Bu Ahmet Cemil Akıncı'ya desen ki, bana Hz. Ömer hakkında bir kitap yaz, Ömer hakkında. Ertesi günü gelir sana, üç yüz sayfalık bir kitap verir, bir tek harf hatası yok! Yav bir adam üç yüz sayfa daktiloyla yazı yazacak, a yerine b'ye basmış olmayacak, bu inanılır şey değil. İki üç defa başımdan geçti, bunu ben sıkıştırdım. Dedi ki, bunları ben yazmıyorum. Ben kâğıdı koyuyorum, cinniler tuşlara basıyor, yazıyor. Ben mevzu veriyorum. Ben mevzu veriyorum. Bu böyle Hz. Hatice hakkında bir kitap yazdı, artistin biri de ona bakıp da İslam'a dönmüş de meşhur oldu bir zaman, gençler bilemez, çok satıldı.[21]
 • 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe kenefe gidin.[22]
 • Keşke Yunan galip gelseydi! Ne hilafet yıkılırdı ne şeriat kaldırılırdı ne medrese lağvedilirdi ne hocalar asılırdı! Hiçbiri olmazdı![23]
 • Kocasına sadık Alman kadını %1 yoktur. Tabii sayarım. Hiçbir Alman, 'Bu çocuk benimdir' ve çocuk da, 'Bu benim babamdır' diye kati bir iddiada bulunamaz.[24]
 • Meclis'in açılışının çocukla ne alakası var da, Meclis'in açılışını çocuk bayramı yapıyorsun? Demek ki sen çocukça bir iş yaptın![6]
 • Müslümanlar sandığa gitmedi diyelim. Böyle düşünenler var. Bu ahmaklık olur. Sandığa rey atanların reyi ile bir hükümet teşekkül eder. Bu atılan reylerin çoğu da Halk Partisi gibi dinsizlerin olduğu için onlar iktidar olur. Bu mu daha iyi, yoksa biraz İslam'a meyledeni tutup da neticeye bir adım daha yaklaşmak mı iyi?[25]
 • [Necip Fazıl'ın] Bu davaya başlayan ilk adam olmak itibariyle müstesna bir değeri vardır. Ama bu değer dışında ahlaken Müslüman değildir. Son üç senesini bilmiyorum. Bildiğim zamanlarda, İslam'ı hayatla yaşamakla hiçbir alakası yok. Aksine, İslam'ın men ettiği her şeyi yapan bir adam; kumarı, içkisi, aklınıza ne geliyorsa.[26]
 • Necip Fazıl tanıdığım en zeki adam, tanıdığım en cesur adam ama tanıdığım en ahlaksız adam![27]
 • Shakespeare İngiliz değildi. İngiltere'de bu isimde bir adam gelmemişti. Shakespeare'in aslı Şeyh Pir'dir, üstad, ihtiyar. Ve Shakespeare gizli bir Müslüman'dı.[28]
 • Sizin nesliniz İslam'ın mutlak galebesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini görecek. Siz göreceksiniz, o gün beni hatırlayın![29]
 • Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın, ben razıyım.[30]
 • Şiilere aldanarak, Hazreti Muaviye oğlu Yezid'e sövmeyin.[31]

Hakkında söylenenler

değiştir
 • Bu cemiyet mikropları Türk çocukları için coronavirüsten daha tehlikelidir.[32] - Sinan Ateş
(Yavuz Bahadıroğlu ve Kadir Mısıroğlu ile ilgili düşüncelerini tweet olarak atmıştır.)

Kaynakça

değiştir
 1. Kadir Mısıroğlu, Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri Cild III, 2. basım, İstanbul: 2012, s. 316, ISBN 978-975-580-066-0
 2. Osmanlı Keşke Alevileri Bitirseydi
 3. Stalin ve Ayet el-Kürsi - Kadir Mısıroğlu
 4. B.O.P Hilafetin yeniden ihyası projesidir!
 5. Atatürk'e hakaret eden Kadir Mısıroğlu neden Amerikancılık yaptığını anlatıyor - Video
 6. 6,0 6,1 Kadir Mısıroğlu'ndan skandal 23 Nisan mesajı
 7. “P.....k” davasında karar çıktı
 8. http://kadirmisiroglu.com/07-05-2016-konferansi.html 7 Mayıs 2016 tarihli konferansından
 9. Yahudiler Cinleri İstihbaratta Kullanıyor - Kadir Mısıroğlu
 10. Van Minüt Sözü İstiklal Harbi'nden Daha Önemlidir
 11. Kadir Mısıroğlu'nun, Atatürk'ün Ruhunu Çağırması
 12. http://kadirmisiroglu.com/29-11-2014-konferansi.html 29 Kasım 2014 tarihli Cumartesi konferansından
 13. 7 Ağustos 2014 tarihli A Haber Televizyonu'nda konuk olduğu Deşifre programı
 14. http://kadirmisiroglu.com/23-03-2013-konferansi.html 23 Mart 2013 tarihli Cumartesi konferansından
 15. 14 Ekim 2011, Cevizkabuğu programı
 16. Hz. Muhammed Çok Kişiyi Öldürttü - Kadir Mısıroğlu (14 Ekim 2011, Cevizkabuğu programı)
 17. Alman Karıları Zenci Peşinde Koşuyor
 18. Kadir Mısıroğlu, Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri Cild III, 2. basım, İstanbul: 2012, s. 317-318, ISBN 978-975-580-066-0
 19. Kadir Mısıroğlu ölünün bile müslüman olup olmadığını anlıyormuş!
 20. Selahaddin Eyyubi Hayvan Oğlu Hayvandır - Kadir Mısıroğlu
 21. Karl Marx Bir Cinnidir
 22. 10 Kasım'da 09:05 Kenefe Gidin, Üstad Kadir Mısıroğlu
 23. Kadir Mısıroğlu: Keşke Yunan galip gelseydi
 24. Kocasına Sadık Alman Kadın Yüzde 1 Yoktur
 25. Kadir Mısıroğlu'ndan Skandal Sözler: Şeriat Gelsin de İsterse Türkiye Batsın
 26. "Necip Fazıl ahlaken Müslüman değildir"
 27. Necip Fazıl hakkındaki bir konuşmasından.
 28. Mısırlıoğlu'na göre 'Shakespeare' değil 'Şeyh Pir'...
 29. Üstad Kadir Mısıroğlu Ankara Kocatepe Camii Kitap Fuarı'nda, 01.08.2013
 30. "Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın"
 31. Kadir Mısıroğlu Hz. Hüseyin’in katilini böyle savundu: "Yezid'e sövmeyin"
 32. Ateş, Sinan (29 Mart 2020). "Hiç bir Ocağımızda bu ve adı geçenin tek bir kitabı yok. Tüm ocaklardan kitap listeleri aldım. Bu cemiyet mikropları Türk çocukları için coronavirüsten daha tehlikelidir". Twitter. 10 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2023.