Devrim

göreceli olarak kısa süre içinde gerçekleşen güç veya örgütsel yapılardaki geniş kapsamlı niteliksel değişim
Devrim
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
 • Alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir. — Noam Chomsky
 • Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır. Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.— Noam Chomsky
 • Devrim yeniden doğuş getirsin. — Gustav Landauer
 • Devrimler tarihin lokomotifleridirler. — Nikita Kruşçev
 • Dans edemediğim devrim, devrim değildir. — Emma Goldman
 • Yaklaşan değişim ancak bir devrim yoluyla gelebilir. Lucy Parsons
 • Bencil olmayan devrimciler ne ödül alırlar, ne de almak isterler.  Lucy Parsons
 • Devrimin kanunu, mevcut kanunların üzerindedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki cereyanı boğmadıkça, başladığımız devrim bir an bile durmayacktır. Bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır. — Mustafa Kemal Atatürk
 • Herkesi memnun edelim dersek, mümkün olsun, hepsi memnun olsun, ama biz maksadı temin etmiş olmayız. İdare-i maslahatçılar esaslı inkılap yapamaz. Bugünkü sefalet ve rezalet içinde, esasen kimseyi memnun etmeğe imkan yoktur. Memleket mamur, millet zengin olduğu zaman herkes memnun olur. — Mustafa Kemal Atatürk
 • Devrimlerimizin asıl amacı, ülkemizi çağdaş uygar düzeye yükseltmektir. Bu gerçeği kabul etmeyen kafaları tarumar etmek zorunludur. — Mustafa Kemal Atatürk
 • Küba Devrimi ve Viet Kong bize gösterdiler: bunu yapmak olanaklıdır; kapitalist yayılmanın dev boyutlardaki teknik ve ekonomik gücüne karşı direnebilecek ve bu gücü caydırabilecek bir ahlak, bir irade ve bir inanç vardır. — Herbert Marcuse
 • Komünistler, görüş ve niyetlerini gizlemeyi reddederler. Amaçlarına ancak bugüne kadarki tüm toplumsal düzenin zorla yıkılmasıyla ulaşabileceklerini açıkça bildirirler. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim ürküntüsüyle tir tir titresinler. Proleterlerin, zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yok. Bir dünya var kazanacakları.
 • Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin! — Karl Marx / Friedrich Engels
 • Çocuk kadar yaratıcı, çiçek kadar kırılgan, kadın kadar patlamaya hazır; işte o devrim'dir. — Yalçın Küçük
 • Her devrim, bir yeni bilgi teorisidir. — Yalçın Küçük
 • Aşk, devrim, bilim, ayrıntıdadır. — Yalçın Küçük
 • Devrim, bir akıldan bir diğer akıl düzenine geçiş sürecidir; bu nedenle de bütün devrimler bir terör ve aynı anlama gelmek üzere diktatorya dönemi yaşıyorlar. Diktatorya, aklı, daha önceki hazırlıklarından özgürleştirmek için zorunlu oluyor. Bu da bir insanın aklından çıkmıyor ve tarihin mantığı getiriyor. — Yalçın Küçük
 • Fransız Devrimi, doğru bilgi alanında, birbirine zıt iki ayrı sistemin barış içinde bir arada yaşama imkanının sınanmasıdır. Devrim öncesinde Fransa'da bir sistem var; Eski Rejim adını taşıyor. Devrim bir yeni sistem getiriyor; ikisi birbirne zıt'tır. Fransa'da iki ayrı ve zıt sistemin karşıtlığı Devrim'den önce de var; Devrim, kanlı bir biçimde iktidarın yeni rejim yanlılarının eline geçmesini sağlıyor ve karşıtlık, Devrim'den sonra, yeni rejim yanlılarının egemenliğinde sürüyor. — Yalçın Küçük
 • Devrim, bir sistem ile üretici güçlerin karşılaşmasından değil, iki sistemin çatışmasından doğuyor. Çatışmada otomatizm yok; her sistem, kendisine sıkıca bağlı sınıflara ve örgütlere bağlı olmak durumundadır.
 • Daha da önemlisi şudur: Sınıfların bilincinde her iki sistem birbirinin tam karşıtı olmalıdır. Bilinçte sistemleri birbirine yaklaştırmak devrime geçişi değil, devrimden dönüşü garantiliyor. — Yalçın Küçük
 • Devrim için savaşmayana komünist denmez. — Fidel Castro
 • Devrimden başka bir hayat yoktur. — Ernesto Che Guevara
 • Vejetaryen Devrime katıl! — Lydia Guevara [1]
 • Devrim, insan ve hayvan hakları ve özgürlük bir bütündür. — Emre Kongar [2]
 • Kağıttan bir gemidir devrim. Kim bilir kaç yunus görmüş, kaç (D)deniz (G)gezmiş — Sunay Akın
 • İhtilal niteliğindeki büyük hareketler, zinde ve tek başına bir grubun harcıdır. Öyle birçok zayıf güç bir araya gelip bu hareketleri ortaya çıkaramaz. — Adolf Hitler
 • Sol, artık veganlar olmadan ya da hayvan hakları aktivistleri olmadan devrim yapamaz. Tek bir türü diğer bütün türleri sömürerek özgürleştirmek, devrim filan değildir. — Steve Best [3]

Kaynakça

değiştir