Siyaset

devleti yönetme sanatı ve bununla ilgili anlayış, politika
(Politika sayfasından yönlendirildi)

Siyaset ya da Politika, Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Siyaset sözcüğü etimolojik olarak at eğitimi anlamına gelirken, politika sözcüğü ise devlet yönetme sanatı anlamındadır.

Siyaset
Vikipedi maddesi
Vikiveri öğesi
Sözler, yazar ya da kaynakları bakımından alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.


 • Politika, yapılan tarihtir. — Adolf Hitler
 • Siyasetçiler halkın o anki desteğini alabilmek için gelecekle ilgili büyük projelerden bile vazgeçerler. Kendileri daima ülkeden daha önemlidir. Onların kuş beyinleri geleceğin önemini kavrayamaz. — Adolf Hitler
 • Politika için yaratılmadım. Çünkü hasmın ölümünü istemekten ya da kabul etmekten acizim. — Albert Camus
 • Politika ve sanat dünyanın düzensizlikleri karşısında başkaldırmanın iki ayrı yüzüdür. — Albert Camus
 • Amerikadaki her iki partide de ilkeleri olan adamlar var ama bir ilke partisi yok. — Alexis de Tocqueville
 • Siyaset, başkalarına sezdirmeden değişme sanatıdır. — Andre Malraux
 • Her taşın altında pusuya yatmış bir politikacı var. — Aristophanes
 • Demokrasinin fakirliği insanların değil yöneticilerin mülkiyetinde olduğundadır. — Aristotle
 • İnsan doğası bakımından politik hayvandır. — Aristoteles
 • Siyaset belli bir üretim biçiminin varlığı ve gelişimi için gerekli olan koşulları toplumsal çapta sağlama uğraşıdır. Herhangi bir üretim biçimi, kendi varlığı ve gelişimi için çelişik eylemler gerektiriyorsa, -gerçekte de sık sık görüldüğü gibi- siyaset çelişkili bir uğraş olacaktır. O halde, bu tanımın üstünlüğü, sünekliğidir. Tarihsel süreç içinde üretim biçimleri birleşebildiğine, aşılabildiğine, yerlerine yenileri gelebildiğine göre, bu tanım, birbirinden çok farklı görünen birçok eylemi aynı siyaset kavramı içinde toplama olanağı verir. (Devlet Nedir?) — Cem Eroğul
 • Cehennemin en karanlık yeri ahlaki krizlerde tarafsızlığını sürdürenler için ayrılmıştır. — Dante Alighieri
 • Kıskançlık siyasi bölünmenin sebebidir. — Demokrit
 • Siyasetçi olsaydım ve 60 yaşımı geçmiş olsaydım... Geriye bakar ve şunu söylerdim: Keşke bu kadar savaş, bu kadar dava kazanacağıma... Bütün gönülleri kazansaydım.[1]Ertuğrul Özkök
 • Ne çare ki vatanın kaderi vatanseverlerin değil, kendilerinden başkasını sevmeyen politikacıların elinde![2]Falih Rıfkı Atay
 • Politikanın bir vatan hizmeti karakteri edinmesini istiyoruz. Atatürk sonrası bozgunculuğu suçu, başta sözde onun olmakla övünen parti olmak üzere bütün partilerindir. Politikacılarındır. Politikacılığı ikbal ve çıkar mesleği olarak seçenlerindir.[3]Falih Rıfkı Atay
 • Politikacılık kanserine tutulan Türk partilerinin bir büyük eksiği var: vatanseverlik! Vatanı her türlü hırsların üstünde tutmak![4]Falih Rıfkı Atay
 • "Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık?" Sakın bu soruyu politika ödenekçileri ile resmî araba ve konaklara kurulmuş olanlara sormaya kalkışmayın. "Kör müsün?" deyiverirler.[2]Falih Rıfkı Atay
 • Kilise ve devletin ayrılığına büsbütün taraftarım. Bu iki kurum bizi kendilerine yeterince sıkıştırıyor, ikisinin birlikteliğinde ise kesin bir ölüm olur. — George Carlin
 • Politikacıların içerisindeki halk ruhu, hırsızların ve sokak serserilerinin sahip olduğu halk ruhundan fazla değildir. Politikacıların amacı, her zaman kendi özel avantajlarını artırmak ve bunun için ellerindeki çok büyük güçleri kullanmaktır. — Henry Louis Mencken
 • Kararsız kalabalığın oyları için dalkavukluk yapmam.[5]Horace
  • Orijinali: Non ego ventosæ plebis suffragia venor.
 • Politikacılar bebek bezi gibidir, düzenli olarak ve aynı sebepten değiştirilmeleri gerekir. — Ken Dodd
 • Politikacıların hepsi aynıdır. Önce reform sözü verirler, sonra sözlerini "reforme" ederler. — Leonid S. Sukhorukov
 • Ülkeye sadakat daima, hükümete sadakat ise onu hak ettiğinde. — Mark Twain
 • Aptallık politikada bir handikap değildir. — Napoléon Bonaparte
 • Nasıl dalkavukluk edeceğini bilen kişi nasıl iftira edeceğini de bilir. — Napoleon Bonaparte
 • Politika para yerine insanların ortaya sürüldüğü bir oyundur. — Napoléon Bonaparte
 • Politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır, nehir olmayan bir yere köprü yapacaklarına söz verirler. — Nikita Kruşçev
 • Politikanın ahlakla bir ilgisi yoktur. — Niccolo Machiavelli
 • Bürokrasi genişleyen bürokrasinin ihtiyaçlarını karşılamak için genişler. — Oscar Wilde
 • İnsanlar bir araya gelip şehirler kurmak, kendilerini güvenlik şemsiyesi altına almak istemişler, ama siyaset sanatına sahip olmadıklarından birbirlerine kötülük edip dağılmışlar. Bunun üzerine tanrı Zeus, şehirlerde kural yerine geçmesi ve insanları dostluk bağlarıyla birbirlerine bağlaması için esası adalet,doğruluk ve utanma olan siyaseti göndermiş ve siyaset sanatı tüm insanlar arasında eşit olarak pay edilmiş. — Protagoras
 • Açıklık politikayı temizleyecek unsurlardan birisidir. Hiçbir şey açıklık kadar politikadaki kötü uygulamaları kontrol edemez... — Woodrow Wilson

Kaynakça

değiştir
 1. Hürriyet, 29.12.2015, Erişim tarihi: 05.01.2016
 2. 2,0 2,1 Falih Rıfkı Atay, İnanç, 1965
 3. Falih Rıfkı Atay, Atatürk Ne İdi?, 1968
 4. Falih Rıfkı Atay, Bayrak, 1970
 5. Epistles, Horace, I. 19. 37.

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları:

Commons'da Siyaset ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikisözlük'te Siyaset ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Vikipedi'de Siyaset ile ilgili ansiklopedik bilgi bulunmaktadır.